Naturalisme

Enviado por Anónimo y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

 

nat. filosofia:doctrina. q no admt rs d'xterior o suprior a la ntura iq bsala cmprnsioi dl mn n ls lleis nturals sns rcorrer acap princpi transcndnt. fnmens obsrvqbls=unik realitt.nat.ciencia:vl dir trballar mb ls lleis fisiqs xperimntan fnomns naturals.nat.plastica:reproduir la ralitat dtantla d        .zola dfineix l mo. cm tendncies que dminen la novla i el teatre a prtir de 1867 nl mment nq l psitivism hvia aclapart 1lloc sgur nl cneixmnt. crrent filosfik qs kraktritza x sr mpiric(obsrvacio i sntits). el nat. surgix cm a evolucio dl realism.

caract i factrs q cntribuixn al ralsme.1)filsfia positivista. bsen l'xperiencia cm unik punt d prtida d cneixmnt.2)mtode xprimntal aplicat x claude bernart a la mdicina n vistud dl qal s nga lxistncia d la psicolgia a fvor d la fiseolgia i lnstint.3)dtrminisme per Cainn sgns l qal lhme no s lliure sno qla sva cnscincia bdtrminda pl mdi(social o cult),hrncia i raça.apartir daki zola prpsa 1nvela xperimntal amb1disciplina cientifika)rcull ddes (obsrvaci etc) x dsagradabls q sigin.b)hipotesi c)cmprovació hiptesi.zola s propsa rcollir l prcs vrbal d lxperimnt (memria scrita=nvela)

objectiu1)analitzr tmperament sgons ls sves caract ambintals i hrditaries sns sr retokat x autor.2)l nvelista s limita a fr evidnt ls malaltis act, etc. dls individus i la scietat x tal qlhme ntregi 1nseñnsa i lascietat sigi rfrmada.

stil obra nturalista1)+dscrptiu qnrracio2)discurs indv.nq l narrador omnicient traduira lq pnsn o diun lspersnatgs.3)clardat n lallngua lambient i lepok.

introductors nat a katlña:yxant i sarda sn kritiks i sn+proxims a balzac qa zola cncideixn mb zola nls tqniks xo n n la qstio filosfika dell.

oller:psa n praktika dls propstes

Entradas relacionadas: