Naturalisme en pintura

Enviado por Chuletator online y clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,26 KB

 

Tècniques pictòriques

Transparències: Aplicació de la pintura dissolta amb diluent: aigua, A més quantitat més transperència 
Veladura: Consisteix en aplicar moltes capes diluïdes de pintura sobre una altra de manera que transparentï la capa inferior.
La capa inferior ha d'estar sempre seca abans de fer la veladyra. En pintures com l'oli ésfa la base amb tremp per accelerar el procés.
El calor resultant és la suma de les diferents capes. És una tècnica molt ususal en les obres del Renaixemen.  
Mèdiums: diluentsde pintura que serveixen per a fer trensperències i veladures de qualitat.Hi ha mediums per a pintura acrílica i a l'oli. 
Pintura acrílica: estan composats de resines sintètiques. A diferència de l'aigua conserva la profunditat del color i aporta major transperencia, fluidesa i adhesió. 
Pintura a l'oli: composats per resines o vernissos naturals. A diferència de la trementina els mèdiums permeten que la pintura no s'adquieri amb el temps.
Empast Impasto: Aplicació de pintura sense dissoldre i en gran quantitat. 
Crea relleu. Es pot exagerar afegint una càrrega, un material que sineix la pintura per aportar-li relleu i densitat. (sorra)
Frottage: Consisteix en donar textura a una pintura mitjançant l'us d'una superfície amb relleu. Es pot fer aplicant la superfície directament sobre la pintura humida i tornant-la amb pintura i aplicant-la sobre el suport o bé situant. 
TECNIQUES DE RASCA
Esgrafiat: Consisteix en una capa de pintura i deixant-la assecar. Mès tard una segona capa i abans de que s'assequi, rascarla amb un punx.
Rascat en sec: rascat amb espàtula o paper de vidre amb la pintura seca.
Tanking(absorció): retirar amb el drap humit la pintura mentre aquesta està humida. 
INSTRUMENTS
Pinzells
Pel: n'hi ha de diferents formes i materials.
Virola: reté una part de pèl i amb ell una part del líquid.
Mànec: tots els pinzells inclouen una numeració amb la grandària, el tipus i de vegades l'animal. Depenent de l'ús, el mànec és més curt o llarg.
Tipus de puntes
Bisellat: útil per a treballs de precisió. Permet traços gruixuts amb pintures espesses. 
Rodons: útils per tècniques humides. Permet tant traços fins com gruixuts. Ideal per detalls.
De ventall:
ideal per fer degradats, veladures, transicions i textures.
Llengua de gat:

Suau

: Ideal per detalls, grans superfícies o definir contorns
Pla: molt expressiu. Ideal per a qualsevol finalitat.
Tamponat: rodò pero amb la punta tallada. És l'únic pinzell amb la punta retallada.
paletina: per a grans superfícies
Escombrat: per a grans superfícies
Perfilador: ideal per a detalls
TIPUS DE PEL
Pel de marta:  es el mès típic. Ideal per a qualsevol tècnica. Té una gran poder d'absorció. Molt resistent, el pel sempre tornara a la forma original. Ideal per a realitzar treballs de precissió. 
Cua de marta kolinsky: És el millor tipus de pel, i també el més car. Animal casi extingit. Ideal per a l'aquarela, tot i que també es útil per a altres tècniques.
Pel de truja: Pel molt fort. Especial útil per a pintura a l'oli o industrial. Els millors son de porcs xinesos.
Pel d'orella de bou: Molt llargs, fins els 9cm. Molt suau, idela per aquarel.La i pintures de base d'aigua. També per a detalls en pintura a l'oli.
ALTRES MENYS COMUNSD: 
Pel de poni: Molt suau, ideal per aquarel.La. 
Pel d'esquirol: Molt suau. Per a ceràmica i porcellana
Pel de turò: Fort, pero suau. Ideal per a pinzells plans. Nomès per a pintura a l'oli.
Pel de mangosta: Gruixut, pero suau. Ideal per pintura a l'oli.
Pel de toixó: Poc ús en belles arts. 

Entradas relacionadas: