Naturales

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

sr viu: sr format pr cluls s capaç dsnvolupar 3 funcions vitals: nutri,rla,rpro
nutri: conjunt procsos pls cuals srs vus obtnn o intrcambien matria i enrgia amb mdi ambient.
rla: srs vius capaços prcbr canvis mdi ambient i raccionar forma adcuada sobrviur
rpro: capacitat tnn srs vius originar dscndnts k dsvolupn matnn caractristiks dls sus prognitors travs dl tmps.
uniclular. 1a 1ica clula raliza tots ls funcions vitals
colonis: agrupacions organism e s 1iclulars cadascuns daksts ocupa tots funcions vitals 1 sr indpndnt
pluriclulars: constituits molts cluls funcionn intrconctads i coordinn sva
activitat
pluriclulars: tnn tipus cluls. cluls matix tipus agrupn strucuturs complxs tixits! formn organs s’organitzn aparéis sist+
1.tots srs vius formats cluls
2.clula s la 1itat lmntal srs vius, la qual ralitza tots funcions vitals.
3.tots cluls s fromn a travs divisions al3 cluls k van existir antriormnt.

mmbrana: 1 embocay extrn fi ilastic
citoplasma: substancia glatinosa ompl la clula.
adn o matrial gntic:substancia k controla tots activitats clulars.tipus: procariots,eucariots

procariots: sn com ptits sacs amb adn enl citoplasma i 1s organuls dnominats ribosoms.
eucariots:ms grans, adn sta dins dl nucli k prsnta dobl embocay: mmbrana nuclar.
nutri: conjunt procsos pls qualsls srs vius extrmn o intrcambien maeria i enrgia ambl mdi k dsnvolupa.
autotrofa: fabricacio nutrients a partir substancis inorganiks.
etrotrofa: utilitzacio nutrients produits pr al3 srs com fond alimnt
salimntn dal3 organismos o d ls svs rsts.


PROCESOS NUTRICIO:
1. incorporacio nutrients o substancies per fabricarlos
2. intercambi de gasos amb lexterior
3. utilitzacio substancies incorporades o fabricades
4. transport nutrients i substancies de deixalla
eliminacio o excrecio de les substancies de deixalla producte de activitat del organisme
1.teixits adaptarse al medi terrestre
2. teixits intercambiar substancies
3. teixits realitzar la fotosintesi
4. teixits X transportar substancies
5. teixits per creixer

1
. teixits sutentacio: proporcionen resistencia i elasticitat a la planta. Impotant perke la tija estigui alçada.
1. Teixits protectors: per evitar perdre aigua k tenen linterior. Epidermis a plantes joves i lescorça a les tiges velles
2. 4. xilema:
tranporta saba bruta
4.floema: transporta saba elaborada.
5. meristemes: les seves celules presenten una capacitat permanent de dividirse
  lamina: es una superficie generalment ampla i plana amb formes variables te anvers i revers
nerviacio: son vasos conductors pels quals circula la saba

Entradas relacionadas: