La narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,68 KB

 

Posterior 70 narrativa


La pèrdua de la guerra comportà l'extinció absoluta de les institucions republicanes i l'eliminació sistemàtica de tots els organismes culturals. La misèria intellectual de la postguerra fou catastròfica. La cultura valenciana sofrí aleshores un procés intens d'espanyolització castellanitzant. Molts escriptors sofriren depuracions professionals, deportacions, penes de presó. La dictadura de Franco tallà de soca-rel l'activitat dels escriptors que havien començat abans de la Guerra Civil i, d'altra banda, els que començaren a escriure a partir de 1939 es trobaren amb un panorama desolador, sense referències. Els primers vint anys de postguerra, en valencíà només es van publicar nou novelles com ara LAmbició dAleix. Als anys seixanta, el franquisme, pressionat per loposició i per la política internacional, hagué dacceptar una lleugera liberalització en alguns àmbits de la vida pública i cultural.La plaça del
Diamant de Mercè Rodoreda Enric Valor consta de dues grans aportacions :Les rondalles Valencianes i les noveles, a destacar: Lambició dAleix i Sense la terra promesa. En la seua prosa, Valor, usa la tècnica del narrador omniscient i subjectiu. Escriu amb precisió, minuciositat i lexactitud. A més, empra recursos del llenguatge oral que provenen directament de la tradició popular. Les rondalles Valencianes estan fetes a partir de narracions de procedència oral. En les novelles, en canvi, Enric Valor aboca les seues experiències biogràfiques i els seus coneixements de la terra, usa la narració en primera persona, els protagonistes són: famílies, la natura, la muntanya i el camp i la llengua. Valor pretén fer la crònica dun període històric. Enric Valor, és lescriptor que crea un riquíssim registre literari.

Merce Rodoreda

La producció literària de Mercè Rodoreda està profundament vinculada a la seua biografia. La seua obra es va fer contemporània a partir de lexperiència de la guerra i de lexili. Les seues novelles són les més importants de la literatura catalana moderna.La seua obra reflecteix aspectes de la Guerra Civil espanyola, ja que ella la va patir en primera persona i a causa daçò va haver dexiliar-se a França. La seva obra es caracteritza per una ampliació del Realisme literari i també per parlar molt de la feminitat i lamor.Mercè Rodoreda fou periodista abans de la guerra i açò va fer que siniciés en la narrativa amb lobra Aloma (1938), una novella autobiogràfica que lautora reescriurà trenta anys més tard. Durant aquest temps va escriure la seua obra més famosa, La plaça del diamant (1962), que es considera com una opció literària que li permeté usar lexili com a territori de reconstrucció de la memòria narrativa.Quim Monzo


La seva escriptura es fa memorable en el terreny de la narrativa curta amb diversos reculls de contes subversius i sarcàstics, d'ambientació urbana. La millor referència de la seva narrativa curta la tenim en Vuitanta-sis contes . Els trets més importants de la seva manera de contar històries són: l'estructura de les seues narracions: és original i molt enginyosa; la majoria dels contes no presenten la tradicional divisió en plantejament, nus i desenllaç, sinó que després d'una successió de fets, de vegades oposats o contraposats, s'arriba a un final sorprenent, humorístic i, fins i tot, absurd. És una estructura breu, esquemàtica, on gran part dels fets se'ls ha d'imaginar o pressuposar el lector./ La temàtica: Els seus contes sorprenen i pertorben, són actuals, originals, sarcàstics i impertinents. Narren històries que transcorren en el món urbà, on els personatges són anònims/Els personatges: són molt esquemàtics i anònims./La llengua: Utilitza una llengua viva, actual i moderna, que presenta una gran puresa i rigor: cada paraula que escriu és insubstituïble i fascinadora. Per tot el que hem dit anteriorment podem concloure que la narrativa curta de Quim Monzó és un reflex de la societat contemporània perquè una bona quantitat de les seues històries se centren al voltant dels conflictes sentimentals. Quim fa que les històries esquiven qualsevol temptació melodramàtica i narra els trasbalsos quotidians del sexe i l'amor amb fredor.

Narrativa 70 actualitat

Aparegueren dos tendències en la narrativa valenciana, la novel·
La del canvi i la novel·la realista evolucionada.La novel·la del canvi va alterar la norma narrativa, utilitzant dos procediments que manipulaven el codi textual i la postulació de temes ideològics oposats a l'ordre vigent.
Manipulant el codi textual, el novel·lista pretenia introduir el lector dins del text que conformava el mateix text. En les novel·les del canvi que tenien un argument més definit, els temes oposats a lordre vigent van ser: la crítica política i lexigència de llibertat, la reivindicació dalguns drets de la societat que estaven mal vists,la ruptura amb els valors de la tradició cultural.Però altres narradors van optar per lescriptura realista, contant històries que entendria un públic normal. Utilitzaren un llenguatge intel·ligible i estructuraren la novel·la duna forma més clara. Cap a 1980, diverses causes van donar lloc que els narradors valencians tingueren una idea narrativa de caràcter diferent, gràcies a: la introducció en l'ensenyament del valencíà que va fer aparèixer un nou públic lector, la tendència a la normalització social de l'idioma, el coneixement que tenen els escriptors sobre la nostra llengua.

Entradas relacionadas: