Narracio

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,56 KB

 
narracio és l'explicació ordenada d'una sèrie de fets, reals o imaginaris, situats en un temps i un espai concrets, amb la finalitat d'entretenir o d'informar.
temps berbals en les narracions:
per narrar fets esdevinguts en el passat, els temps verbals mes usuals son el passat simple i el passat perifrastic.
els nexes o connectors del temps el nexes o conectors son mots que serveixen d'enllaç entre diferents parts del text, n'organitzan la informacio i li donen cohesio els mes usuals son els seguents: d'anterioritat, simultaneïtat, posterioritat, reiteració, altres.
accent diacrític l'accent diacrític es el que posem damunt la vocal d'una paraula per diferenciar-la d'una altre que s'escriu igual pero te un altre significat.
dièresi la dièresi és un signe ortogràfic que es representa amb dos puntets que s'escriuen sobre la I o la U.
sustantiu el sustantiu son els que designen una persona, un animal o una cosa.
camp semantik es un conjunt de paraules que estan relacionades pel significat o que tracten d'un mateix tema. genere els sustantius solen portar una marca o merfema de genere que si son mas/fem.


Entradas relacionadas: