Nacionalisme Itàlia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,76 KB

 

Restauración


1.Defineix el concepte de Restauració:La restauració serà l’intent després de la derrota de Napoleó de tornar a restaurarl’absolutisme a Europa per part dels grans monarques absolutistes de: Prússia, Àustria, Rússia, i més endavant Gran Bretanya


2.Que va ser la Santa Aliança?


La Santa Aliança va ser un pacte d’ajuda mútua entre les potències. S’acorda que si en un dels països membres esclata una revolució els altres membres els ajudaran amb els seus exèrcits. La Sta. Aliança defensa l’absolutisme.

3

4

Explica com queda el mapa d’Europa en el període de la Restauració


El mapa havia quedat modificat per l’Imperi napoleònic. Redefineixen el mapa en benefici d’aquestes grans potències:

1◦ L'Imperi rus engrandeix el seu territori adjudicant-se per ex. Una part de Finlàndia, les repúbliques del mar bàltic i el regne de Polònia.

◦ Prússia s'adjudica també una part de Polònia i creix cap a l’oest ocupant territoris germànics.

◦ L’Imperi d’Aústria es queda zones del nord de la península italiana.

◦ Gran Bretanya s’adjudica petits enclaus a la costa per afavorir les seves rutes comercials.

◦ El congres de Viena va crear la confederació germànica que és una uníó economia dels 35 petits estats d’origen germànic; serà l’inici de la futura Alemanya.

5

Revolucions Liberals

1.Què entenem com a Revolucions Liberals: situar-les en el temps, per què s’originen i què aconsegueixen1820

• Protagonisme → burgesos de forma clandestina

• Espanya, Grècia... → Funciona però durant poc temps (perquè la santa aliança

actua)


21830

• Molt més important.

• Protagonisme → Burgesos i classes populars (sobretot obrers).

• Casi tots els països d'Europa.

• S'inicia a França.

▪ Lluís XVIII perd el tro, i els borbons no tornen a governar a França.

▪ Encara no s'instaura la república.

▪ Dinastia d'Orleans, serà monarquia parlamentaria.

• Van caient els monarques absolutistes.

• Substitueixen l'absolutisme per:

▪ Monarquia parlamentària

▪ República


1848

• Revolucions més allà del liberalisme.

• Protagonisme → Obrers.

• Demanen → Més igualtat social i democràcia.

• Defensen → Ideals del nacionalisme.

• Principalment a Itàlia i Alemanya.

• Conseqüència → Creació de nous estats unificats.


Unificacions d’Itàlia i d’Alemanya

2

3.Descriu la Península Italiana abans del procés d’unificació

Des de l’Edat Mitjana que Itàlia estava molt fragmentat, eren un conjunt d’estats i regnes. El congrés de Viena havia modificat les seves fronteres:

• Nord → Imperi d'Àustria

• Nord-oest → Piemont-Sardenya governat per un rei i un primer ministre

Cavour

• Centre → Estats Pontificis (Papa)

• Sud → (sud península + Sicília) governat pel borbons


4.Causes de l’Unificació Italiana


El protagonista de la unificació es el regne del Piemont. Causes:

•Ideològica → A partir de les revolucions del 1848 el nacionalisme a tronat a

prendre protagonisme.


•Econòmica → Tot Itàlia era un país agrari. El Piemont inicia la revolució

industrial, els productes que produeix els havia de vendre a reu d'Itàlia i

necessitava que desapareixesin les fronteres.

5

6


Explica el procés d’unificació

Entre el 1820 i 1830 Piemont intenta ocupar la Llombardia i el Veneton i fer fora a Àustria. Però no ho va aconseguir ja que era un petit regne contra un Imperi molt gran. Després de les revolucions del 48 Itàlia rep l’ajuda de França i ho van aconseguir; s’expulsa a Àustria de tots el territoris del nord d’Itàlia i passa a ser part del regne del Piemont- Sardenya. La unificació té un altre protagonista que es Garibaldí que era un nacionalista italià que va reclutar 1000 homes (des de Gènova) que van ocupar (i alliberar) l’illa de Sicília i el sud d’Itàlia fent fora la dinastia borbònica.

Garibaldí entrega el sud a Piemont i ells acaben d'invadir els estats que queden excepte el Vaticà.

7

8


Descriu Alemanya abans de la unificació

Alemanya no existia com a estat, era una confederació d’estats creada pel congrés de Viena. Unia un conjunt de pobles d’origen germànic. Estava formada per 38 estats, hi predominen Prússia i Àustria, els demés eren petits estats (alguns només eren ciutats) El protagonista de Prússia era un emperador de d'unificació d'Alemanya i el seus conseller, Otto von Bismarck.

9

10


Causes de l’unificació d’Alemanya

Hi ha una causa econòmica que té a veure amb el regne de Prússia. Prússia era un regne molt industrialitzat que necessitava eliminar les fronteres per poder vendre els productes. Hi ha una causa política, Prússia era un país molt militaritzat que vol expandir-se territorialment per aconseguir més poder polític. Hi ha una causa ideològica, el fort nacionalisme que hi ha entre tots aquests estats, són conscients que són molt iguals (llengua, creences...) menys Àustria que el volien fer fora perquè no era un poble germànic.

Revolució Industrial

1.Definició de la Revolució Industrial

Va ser un canvi radical en el sistema de producció de béns materials, es passa de produir a mà a produir amb màquines. S’inicia a Anglaterra a la segona meitat dels .XVIII, i des d’Anglaterra al llarg del s.XIV i del s.XX es va expandir per la resta d’Europa. No arriba a la part Est fins el s.XX.

2

3.Característiques generals

És un canvi radical que es produeix en un període de temps curt, aquests canvis

tenen conseqüències molt importants a nivell social i a nivell econòmic.

• Nivell social → la societat de classes es va consolidant

• Nivell econòmic → apareix un nou sistema econòmic; el capitalisme.


Capitalisme → l’objectiu de la producció és obtenir el màxim de benefici econòmic;es

produeix per enriquir i no per subsistir. És un sistema productiu obsessionat amb els diners. Els mitjans de producció són de propietat privada. Una part del capital obtingut s’utilitza per:

-produir les necessitats bàsiques

-per consumir

-invertir per millor el negoci


Es va produir paral·lelament a altres revolucions imprescindibles

◦ La revolució agrícola → els pobres anaven a treballar a fàbriques i els rics

donaven els seu capital a les fàbriques.

◦ La revolució demogràfica és important per la rev. Industrial perquè hi ha molta

mà d’obra i molts treballadors.

◦ La revolució del transport →

▪ el ferrocarril (funcionava amb vapor)

▪ el vaixell

4

5.Conseqüències econòmiques i socials de la Revolució Industral

6.Explica per què el sector tèxtil va ser el primer en desenvolupar-se


Els primers productors de cotó anglesos topen amb un primer problema, el procès deproducció del fil és un procès molt lent, i el teler és més ràpid. Això genera el primerinvent:

-la llançadora de volant

7

8.Explica les millores que s’introdueixen a l’indústria siderúrgica

9

10.Explica la importància del ferrocarril i del vaixell de vapor

Moviment Obrer

1.Explica l’evolució de la societat al llarg del S.XIX. Com ha afectat aquesta evolució a la lluita obrera?

2

3.Enumera les diferents formes de  lluita que utilitza el moviment obrer en els seus orígen

Demanen:

• un augment del salari

• disminució de la jornada laboral

• millora de la seguretat de la fàbrica

• millora de la temperatura de la fàbrica

Aquestes protestes es van extenen per les diverses ciutats industrials d’Anglaterra. El parlament fent cas a la burgesia provolga un alei que proiveix les associacions

4

Compara les diferents ideologíes del Moviment Obrer

Ludisme → És una protesta que consisteix en cremar les fàbriques, però els burgesos veuen que això no resol res.

Cartisme → Consisteix en enviar al parlament cartes amb queixes i demandes. Gràcies al cartisme hi ha alguna millora, per exemple, es redueix l’horari laboral.

El socialisem utòpic → Apareix a començaments del s.XIX. És la primera ideologia que acompanya el moviment obrer.
Fan una critica a la societat industrial i al capitalisme i volen una societat igualitària i que no hi hagi classes socials. Aquest primer socialisme se l’anomena utòpic perquè per arribar a aquest model de soietat rebutjen la violència, les revolucions ho volen fer creant petites comnitat socialistes que serviran de moedel i s’anirà extenent per imitació. Alguns utòpics ho posen a la pràctica, per exemple als Estats Units es va crear una communitat de mil membres que eren socialistes utòpics.

*Utopia → és una realitat perfecte i ideal però que no es pot dur a terme

Marxisme → El marxisme és una ideologia política que deriva del socialisme utòpic. Els pares d’aquesta ideologia són Marx i Angels. Com els utòpics també critiquen la societat industrial i el capitalisme i també proposen un nou model de societat amb unes mateixes bases semblen el que deien els utòpics. Volen una societat igualitària sense classes socials i sense propietat privada. Es diferencien del utòpics en que ells formulen les seves idees basant-se en un estudi científic de la història i de la realitat, per dieferenciar-se des utòpics ells s’anomenen socialistes científics. El marxisme és un socialisme científic, abans de formular les seves idees primer estudien la història i hi troben una cosa constant, la lluita de classes, sempre hi ha hagut un grup opressor i un grup oprimit. A partir d’aquí veuen que re no canvia si no hi ha una revolució, per tant ells proposen la revolució del proleteriat.

l’Anarquisme → L’anarquisme també és una ideologia política en la que també critiquen la societat i el capitalisme. Volen una societta igualitària. El model social que propsen és diferent del model que proposen els socialistes, ells proposen la lliberatat. L’home ha de ser liure, per tan rebutjen qualsevol cosa que tregui llibertat. Volen una societat sense Estat, sense esglèsia i sense amos. Parteixen de la idea que l’home per naturalesa és bo, però creuen que lògicament si treuen les normes hi haurà un caos, i llavors el homes s’organitzarien .L’anarquisem no s’ha dut mai a la pràctica a cap país. El camí cap a l’anarquisme és una violècia individual cap a qualsevol símbol que representa el capitalisme.


5.Per què és important l’aparició de l’A.I.T., dels sindicats i dels partits polítics

L’AIt va ser una associació de treballadors a nivell mundial presidida per Marx, va ser important perquè, el fet de ser una asscociació internacional els va donar molta força, es fixen uns objectius; reduir la jornada laboral, la igualtat entre homes i dones i defineixen l’arma de lluita; la vaga.

Els sindicats sòn associacions de treballadors del mateix ram que lluiten en defensa dels seus drets, organitzen vagues i sòn importants perquè no només defensen els obrers, sinó que defensen tots els treballadors. També hi ha grans sindicats que poden organitzar a nivell estatal vagues generals i poden arribar a negociar amb el propi estat.

Tal i com proposa Marx, a finals del s.XIX a Europa començen a crear-se partits polítics obrers, per exemple a Espanya es funda el PSOE, el fundador va ser Pablo Iglesias. Aquests partits sòn importants perquè defensen els drets dels treballadors i des de la política lluiten per millorar les condicions laborals.

Entradas relacionadas: