Moviment obrer a Alemanya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,68 KB

 

TEMA 4: EL MOVIMENT OBRER (1789-1914)-ELS INICIS FINS EL 1848


La Gent abandona els gremis per anar a treballar a la fàbrica(proletaris o obrers) àEren antics pagesos que amb la Revolució agrària ja no tenen tanta feina. També eren artesans ja que ara que Els productes els fabricaven les màquines ells ja no tenien feina.Les Condicions en les que treballaven els obrers eren abusives, perquè els amos els Explotaven per tal de guanyar diners. ­

-CONDICIONS LABORALS

Els obrers treballaven amb unes condicions laborals molt precàries:Jornades Laborals molt llargues (15 hores)Els treballadors que arribessin tard 2 dies ja No cobraven aquell mesSi arribaven tard 3 cops els acomiadaven Podien pegar als TreballadorsEn cas de malaltia no cobraven. Si estaven molt temps malalts els AcomiadavenLa cobertura social de les persones es perd. No poden defensar-se Davant de resAbsència de drets laborals o sindicalsNo tenien perspectives de Promoció social o laboral (no hi ha millores)Estaven exposats a moltes malalties A causa dels gasos que es desprenien i la mala higieneDavant d’aquesta situació Es comencen a fer coses (comença a GB) per reivindicar-seCOSES QUE VAN FER:Luddismeà Van atacar les màquines i les van destrossar. Es van inventar un general, NED LUDD I enviaven cartes anònimes als propietaris de fàbriques firmades per aquest General, on deia que si no milloraven les condicions dels treballadors Destrossarien les màquines (s.XIX)
Associacionisme Obrer
à S’ajunten els treballadorsSocialisme Utòtic(1800-1850):
Defensen una societat ideal, perfecte, on l’ésser Humà pot viure en llibertat, harmonia, igualtat...Defensen que el projecte s’ha De dur de forma pacífica, sense violènciaPrioritzen la solidaritat entre els Uns i els altresIdeòlegs
àCharles Fourier (inventa els falansterisà Centres d’activitat agrícola i industrial on hi viu la gent), Robert Owen (va aplicar millores per Afavorir als treballadorsà Reduir jornada laboral, millors salaris, els nens no treballen i van a L’escola...), Etienne Cabet (va fer Un escrit on va aparèixer una illa imagínària, Icaria, on tot era públic, tots Eren iguals...)

Marxisme o Socialisme Científic(1850-1900)

à Ideologia social, política i econòmica ideada per Carl Marx.
Marx i Frederich Engels van escriure “El manifest comunista” l’any 1848.  El llibre deia que la història Havia anat avançant gràcies a lalluita social de classes, critica el mode de Producció capitalista i diu que el treballador està explotat perquè el Propietari es queda amb la major part del benefici (PRUSVÀLUA
à La feina del obrer té un valor i el que a tu et costa és un altre valor Superior, diferencia entre el benefici que es queda l’empresari i l’obrer/treballador)Marx Diu que s’ha de fer una revolució i crear una sola classe social i crear el Proletariat, i es crea la dictadura del proletariat, on tots manen i aconseguiran Arribar a una societat comunista.No ha d’existir la propietat privadaEls Mitjans de producció han de ser públics (de l’estat)L’objectiu és el benestar Dels ciutadans1917à Revolució RussaAnarquisme o Socialisme llibertarià No hi ha autoritat. El màxim representant serà Mihail Bakunin.
Mihail defensa la revolució espontània i individual De la gentCreuen que tot allò que representi el capitalisme i l’estat s’ha de Destruir

-AGRUPACIONS OBRERES

Des de El s.XVII hi havia unes societats Fraternals que amb el temps evolucionen i es converteixen en sindicats que volen defensar els seus Drets laborals i neix amb aquesta idea s.XIXDesprés dels sindicats es creen les societats de socors mutu, que Ajuntaven als obrersà A Espanya es va crear una l’any 1840:
Associació Mútua d’Obrers (tenia a veure amb la indústria cotonera)També es fa el cartisme (1828-1848)
à Primer moviment polític que deriva de La carta del Poble(document que es va fer l’any 1838). És un document que van Presentar l’associació d’homes treballadors, on redacten una carta i la Presenten al parlament de Londres, on demanen:
Sufragi Universal masculí i secretQue els diputats cobrin un souJornada laboral de 8hQue Es revisin les lleis de pobres (lleis molt dures) 1848
à Els cartistes decideixen diluir-se ja que es donen conte que han d’entrar a la Política i conscienciar als obrers d’això 1848à Revoltes liberalsSindicatsà CCOO, UGT (treballadors), CECOT, Cambra del Comerç (patronals)
Great Trade Union (GTU) 1834
à Agrupació de sindicats de la GB Creant-ne un de més gran

-LA PRIMERA INTERNACIONAL (AIT)

El 28 de Setembre de 1864 es van reunir a Londres Treballadors francesos i britànicsDecideixen formar aquesta associació Internacional de treballadorsEl qui decideix organitzar-ho és en Carl MarxTenen Un lema: “proletaris del món uniu-vos”Cal unir-se per crear un manifestPer una Banda hi ha els Marxistes que defensen un model autoritari i els anarquistes Que defensen un model totalment antiautoritariGovernen Marx i BakuninL’any 1871 Hi ha baralles entre França i Alemanya i els obrers es comencen  a revoltar. Es crea la comuna de París, que Dura 2 mesos (proletaris). Els conservadors fan fora la comuna de París i diuen Que la culpa la té la AIT i la il·legalitzen. Acaben quedant només Marxistes i En secret.

Alemanya

Es creen les Primeres associacions cal al 1830 i són perseguides. Fins l’any1875 no es crea El SPC (partit socialdemòcrata), que és un partit socialista d’esquerres. Segueix les idees de Marx.
Rosa Luxemburgà Activista marxista molt important a Alemanya. Va protagonitzar i activar moltes revoltes. Va estar a la presó i va Ser assassinada pels seus pensaments.
ANGLATERRAGreat Trade Unions
à SindicatEs crea un partit l’any 1905, Labour Party (partit dels treballadors)

FRANÇA

Es comencen a legalitzar els Sindicats l’anu 1668Hi havia dos partits socialistes que es van unir i van Crear un únic partit, SFIO(1905)

ITÀLIA

Queda En zones molt concretes els partits polítics, perquè és un país agrícola. Predomina l’anarquisme.Es crea el Partit Socialista(1892),però no té forçaEspanyaÉs un país tardà i també queda En zones molt concretes industrialitzades.-1879à Es crea el PSOE-1888à Es crea la UGT

-SEGONA INTERNACIONAL

Es Crea a París (1889-1916)Només hi participen partits socialistesDemanen:
Lleis que protegeixin als TreballadorsJornades laborals de 8hQue es prohibeixi el treball infantilAconsegueixen:
Que es celebri el dia Internacional del treball (1 de maig)Que el 8 de març es commemori el dia internacional De la dona treballadoraCreació d’un himneDesapareix per la primera guerra MundialHi haurà una tercera internacional, però només serà a Rússia

Entradas relacionadas: