Movemento agrario

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 5,6 KB

 

RAMÓN CABANILLAS

Biografía:


Adquire unha sólida formación clásica, Aos trinta e catro anos marchou para A Habana, En 1915 retorna e Galicia. Colabora coas Irmandades e escribe nun periódico. Convértese na principal voz do agrarismo.
Cinco anos despois ingresa na Real Academia Galega ( O Mariscal ), sobre a figura de Pardo de Cela, Na noite estrelecida, poemario de carácter narrativo.

A obra literaria de cabanillas:


A obra de Cabanillas pasa por diferentes etapas impide clasificala dentro dunha única corrente literaria. Asimilando a estética dos autores do Rexurdimento (Rosalía, Curros, Pondal) correntes anovadoras do seu tempo. Inclinación cara o sensual e o corolista, o gusto polo exótico ou a procura dos elementos mitolóxicos.

Poesía lírica:


No desterro, Vento mareiro e A rosa de cen follasA.


Poesía cívica:

recolle o facho prendido por Curros para crear unha poesía comprometida co agrarismo e o nacionalismo.

- poesía intimista:

lembra a Rosalía nalgúns aspectos.

- poesía costumista:

presenta matices humorísticos ou irónicos.

Poesía narrativa:


Na noite estrelecida, recupera os temas da materia de Bretaña, os cabaleiros da Táboa Redonda, procura do Santo Graal. O poemario consta de tres sagas de carácter narrativo.

O teatro:


A man da Santiña, de tema amoroso e ambiente fidalgo, O Mariscal, centrado na figura Pardo de Cela, símbolo da oposición galega.

Galicia ENTRE 1916 E 1936

Sociedade, económica e política:


A Galicia de comezos do s.XX segue marcada por un forte atraso económico, continúa a ter un asentamento maioritariamente rural e importante fluxo migratorio cara América. Tres formas de goberno:

-monarquía:

alternancia no poder entre conservadores e progresistas.

-ditadura de Primo de Rivera:

presentou a perda de liberdades básicas. 

- II República Española

supuxo a modernización de moitos aspectos económicos e sociais. Durante as 3 primeiras décadas do s.XX en Galicia prodúcense importantes cambios sociais e culturais.

Agrarismo:


Movemento reivindicativo do campesiñado galego xurdido no s.XX. Entre as demandas estaban mellorar as condicións de vida dos labregos e solicitar a propiedade de terra para quen traballaba.

Irmandades da Fala:


No ano 1916 Antón Vilar promoveu as irmandades coa finalidade de reivindicar a lingua e cultura de Galicia. Obxectivos: cooficialidade entre galego e castelán, autonomía integral para Galicia, relación federal con Portugal e igualdade de dereitos entre home e muller.

Seminario de Estudos Galegos:


Institución formada por estudantes e profesores da Universidade de Santiago que formaban parte das Irmandades. Obxectivos: estudar o patrimonio cultural galego, formar investigadores e utilizar o galego no ámbito científico.

O partido Galeguista:


Primeiro partido político nacionalista xurdido en Galicia. Naceu en 1931 e acollía no seo persoas de distintas ideoloxías.

ORDE DOS ELEMENTOS NA ORACIÓN

Riqueza léxica:


Nos nosos escritos debemos coidar a expresión utilizando un léxico amplo e preciso. Un erro moi común á hora de redactar é botar man das palabras comodín cun significado moi amplo. ( cousa,chisme...) Outra das carencias máis comúns das redaccións refírese ao uso das conxuncións. É moi abundante abusar da conxunción copulativa e para enlazar ideas.

A LITERATURA GALEGA NOS COMEZOS DO SECULO XX

Xorden uns acontecementos de caracter sociopolitico e cultural(movemento agrario e galeguismo nacionalista),que van modificar e transforma-la realidade galega anterior. No ambito socioloxico do 1º 1/3 do XX dase unha restructuracion das clases sociais por:-Redencion foral,promovida polos movementos agrarios,derrubamento da fidalguia e o acceso do campesiñado a propiedade da terra.-Consolidacion dunha burguesia industrial e financeira.-Desruralizacion incipiente. O movemento agrario ou agrarismo,froito das sociedades agrarias,partidos e sindicatos agricolas,loitara pola transformacion do campo galego.Nace como reaccion os grandes males do campo galego,estancamento da estructura agraria minifundista,a pervivencia dos foros,problema da ganderia.Esta nova situacion de loita viuse favorecida por tres factores significativos:-Un cambio de actitude no campesiñado:pola chegada de cartos de emigracion.-Implantacion do sufraxio universal.O movemento agrario nace como unha loita anticaciquil e como reivindicacion da propiedade da terra:Solidaridad Gallega,Union Campesina,Los Antiforistas de Teis e Accion Gallega,asociar agricultores,defender intereses comuns,supresion do caciquismo,loitar contra os impostos e os arbitrios...Accion gallega:sera o primeiro intento serio de formar un partido agrario galego.Obxectivo dos foros,extirpacion do caciquismo,pretendia o progreso en xeral de Galicia.
O agrarismo liderado por Basilio Alvarez,adquire un ton revolucionario,a persecucion por parte da garda civil.

Entradas relacionadas: