Mostres

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,26 KB

Obtenció de mostres biologiques:s’utilitzen x:Arribar a un determinat diagnostic/Detectar existencia d possibles processos patologics/comprovar resultats/instaurar tractaments.Procés:solitud d’analisi al metge/obtencio d la mostra.Pot tnir lloc al domicili,hospital,laboratori/Conservació i trasllat/Analisi al laboratori.Tipus d mostres:De sang:hemocultiu,analisi bioquimic,hemograma. Estudi d coagulacio hormonals. S’acostuma a realitzar deju.Analisi a parit d:Sang vesosa: Analisis bioquimics,hormonals,coagulacio,citologies i cultius/Sang arterial: Gasometries.Determina quantitat d’O2 i CO2.Coneixer pH/ Sang capilar: determina quantitats de cel.lules sanguineas,extensions d sang,quantitat d glucosa,colesterol.
De vomit:Parasits,cultius,hemorroides.Expulsio brusca del contingut de l’estomac a traves d la cavitat bucal cap a l’exterior.Acte reflex com a concequencia d l’estimul d’una part d l’encefal.Provoca la relaxacio d l’esofag,contraccio abdominal i relaxacio de l’esfinter del cardies.Analisi s’utilitza x diagnosticar alteracions de l’aparell digestiu,existencia d’hemorragies,infeccions.
D’orina:Analisi bioquimic,test d’embaras,urocultiu.Permeten recollir informacio sobre malalties funcionals organiques infeccioses.Analitzen color,pH,olor,sediments,glucosa,urocultius.Tipus d’analisis:De rutina:mostres d’una sola miccio/Urocultius:Mostra d’orina esteril/Control d diüresi:Recollida durant un determinat periode d temps.
De tacte respiratori(esputs):Conjunt de substancies i elements procedents d vies respiratories inferiors q s’eliminen a l’exterior gracies a l’acte reflecte d la tos.Tipus:
Muco
s:Color blanc amb quantitat de moc,adherent/Purulent:Color groc-verd,degut al contingut d pus/Mucopurulent:Barreja dels anteriors/Seros:Color blanc o rosat,abundant i elumós/Hemetic:Conte sang q li dona color.
De femta:Curocultius,parasits,hemorragies ocultes.Massa solida formada x restes d’aliments q no han estat digerits,celulosa,secrecions intestinals.Analisi permet investigar prsencia d parasits,microorganismes,infeccions.
De liquid encefalorraquidi/de semen/histologiques.


Requisits generals x prendre mostra:
Cal q sigui acompanyada x una sol.litud d’analisi amb les dades del pacient,metge,motiu/Manipulacio d mostres s’haura d fer amb guants x evitar contagis del personal o q aquests contaminin la mostra/Pacient cal q segueixi els requisits previs/Mostra s’ha de recollir utilitzant tecnica adeuada i un recipient aseptic/Identificar la mostra/Obtinguda la mostra,manipular-la correctament/Materials d’un sol us.
Pacient terminal:Enfermedad terminal es la q se encuentra en el ultimo estadio d su evolucion y a la q sucedera la muerte d la persona en un pazo relativamente corto.Se habla d esto cuando se hace referencia a pacientes con neoplasis en fase final,patologias neurologicas degenerativas,accidents cardiovasculares,VIH.Finalidad d los cuidados: Calmar el dolor/controlar sintomas/proporcionar apoyo psicologico/mantener la vida/apoyar a la familia.Cuidados del paciente terminal:Controlar todos los problemas k se vallan planteando durante esta etapa d vida y su enfermedad,para conseguir el bienestar,evitar sufrimiento y preparar y lograr su muerte dugna.Cuidados fisicos:Higiene e image:Cuidados higienicos/Alimentacion:Adaptada a gustos y preferencias/Eliminacion:Intimidad,utilizacion d dispositivos d incontinencia/Movilizacion:estimula en funcion d las posibilidades/Descanso y sueño:Favorecer descanso durante la noche/Otros:Atender a los sintomas concretos,disminuir dolor.Cuidados patologicos:De negacion:Paciente no admite la idea d la muerte/De ira:Frase d protesta,acompanyada d resentimiento.Se cuestiona x lo k le sucede.Ira al entorno/Negacion:Acepta la idea d la muerte,dispuesto a cualquier cosa/Depresion:Cuando el paciente se da cuenta q su vida esta en la recta final/Aceptacion:Momento final d la vida, cuando el paciente se entrega y deja d luchar.
Signos inminentes d muerte:Manos y pies frios al tacto.Palidez/Disminucion d la tº corporal/aumento d la sudoracion/disminucion del tono muscular,caida mandivula/Respiracion lenta y dificil,acumulacion d moco/Pulso debil e irregular/Perdida d sensibilidad.Signos d muerte:inmobilidad,frialdad,midriasis,arreflexia,apnea,ausencia d pulso.

Entradas relacionadas: