Molles i unions elàstiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,39 KB

 

1.Busca tres exemples de màquines o Aparells amb unions fixes i altres tres de desmuntables

Aparells amb unions fixes: estructura Metàl·lica d’una grua, el xassís d’un cotxe, les unions de les baules que formen Una cadena de transmissió d’una moto…

Aparells amb unions desmuntables: la subjecció De la roda d’un cotxe, la subjecció del bloc motor d’una moto.

2. En què consisteix la uníó per Reblons? Quan creus que és necessària?

S’utilitza, quan s’han d’unir peces planes de poc gruix Que no admeten la soldadura o peces en les quals les soldadures podrien provocar Tensions internes en el material i deformar-lo, ens queda el recurs d’utilitzar La reblada.

4. Quines són les característiques més Importants d’una rosca?

El pas de rosca, Inclinació de rosca i Geometria de filet.

5. Què és una rosca de dretes? I una D’esquerres?

Depèn segons on comenci l’enrotllament del Filet. Si va d’esquerra a dreta s’anomenara rosca de dretes. Si va de dreta a Esquerra s’anomena rosca d’esquerres.

6. Explica quines són les característiques De la rosca mètrica?

El seu filet té forma triangular i l’angle que Formen els seus costats es de 60º, i forma un triangle equilàter.

7. Què em vendran si vaig a la ferreteria i Demano una rosca M4x0.35x60?

Mesura nominal y pas normal de 4, Diámetre de Broca de 0.35 i allargada de 60 cm.

Una semblant a la de aquesta foto.

8.On podem Trobar un passador? I una claveta?

A la caixa de canvis de marxes d’un cotxe. A Qualsvol lloc on es facin servir per assegurar la posició reciproca de dues Peces.

9. Quin tipus de molla es fa servir en Els rellotges que funcionen amb corda?

s’utilitzen aquets tipus de motlles, s’en diuen “Motlles d’espiral”.

10. Que són les molles De ballesta? Per què les trobem als camions i vehicles Pesants?

Consisteix a muntar una sobre L’aitra fuLles Planes d’acer corbades i unides pet mig

per mitjà d’una brida. Les fixacions deis seus Extrems estan articulades per uns braços

giratoris ais suports, per permetre que ia Moita es pugui estirar. La seva apticació més

important es troba en [es suspensions deis Vehicles.

11. De quin material estan fetes les molles Que absorveixen les vibracions?

Són unes molles de goma que absorveixen els Cops, vibracions, etc. El que fan és comprimir-se a cissallement, permetent Enlleujir el pes de l’hacer.

12. Quin nom reben les molles que asseguren El retorn de les mines del bolígraf?

Les molles de compressió, són unes molles que Estan pensades per ser comprimides.

14. Què són els olis sintètics? Per Què permeten guanyar parell motor?


Un lubrificant és una Substància oliosa, sovint a base d'oli o greix, que serveix per a lubricar o Fer lliscar. En alguns mecanismes i màquines és imprescindible perquè Algunes peces puguin lliscar entre elles. Són habituals, per exemple, a algunes Bisagres i a tots els automòbils. La seva missió és reduir la fricció i el desgastentre dues superfícies, a més de refrigerar, ja que Aquestes s'escalfen molt per la fricció

Entradas relacionadas: