Model lúdic

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,64 KB

 

El desenvolupament organitzacional DO

El desenvolupament organitzacional és planificat de manera estratègica, en Tota l’organització i administrat des de l’alta gerència, la qual no cal que Administri només l’organització. Serveix per augmentar l’efectivitat i el Benestar de l’ORG, a través d’intervencions planificades dels “processos” de L’entitat, els quals apliquen els coneixements de les ciències del Comportament. Però a més a més el DO està basat en un conjunt de valors, el Qual ha de tenir en compte uns valors humanístics, aplicar les ciències a la Conducta i saber que aquest procés afecta a tot el sistema i que el que pretén Aconseguir és la millora global de l’efectivitat organitzativa, mitjançant la Millora de les diferents dimensions educatives, com l’entorn extern, la missió, L’estratègia, el lideratge, la cultura, l’estructura, etc. En conclusió, el DO és un procés que ens diu com produir i gestionar els processos d’innovació de Conducta desitjables.

Model d’aprenentatge informal 70/20/10

Parlant de l’aprenentatge informal podem dir que aquest tipus D’aprenentatge constitueix el 80% de l’aprenentatge d’una persona. Pot Obtenir-se a partir de la feina, la família i l’oci. No té un caràcter Estructurat i normalment no porta a cap tipus de certificació. Aquest Aprenentatge no és que sigui millor que el formal, però si que és més eficaç Perquè és personal. Un espai dissenyat per promoure aquest tipus d’aprenentatge Podria ser el debat. Un tipus de model d’AI és el model 70/20/10. El que fa és Intentar vincular l’aprenentatge amb el treball diari, forma part del dia a dia De qualsevol ORG. El 70% prové dels aprenentatges dels aspectes laborals a Través de l’experiència. El 20% prové donat a partir d’altres persones, com Conversacions, interaccions, etc. I per últim el 10% prové des de la part Formal a través de cursos que poden realitzar-se presencialment o on-line. Un Model d’activitat del 70% seria una investigació, del 20% seria un Mentoring Informal i formal i per últim, del 10% una seria la realització de programes Estructurats.

Per poder desenvolupar aquest tipus d’aprenentatge dins d’una ORG hauríem De tenir en compte els continguts, l’àmbit, la metodologia, les tecnologies, Les competències, les finances, etc. El més important són les persones i aquí és on apareix la figura “The Smart Worker”. És la persona que s’implica en Aquesta iniciativa, que pot aprendre mentre treballa, és un factor fonamental. El rol d’aquest model en comparació del rol tradicional és centrar-se en el Rendiment i la productivitat, ja que el tradicional només es centra en els Aprenentatges.

Explicar un model de DO, en un context, Posant exemples de cada fase. Model positiu

El model positiu va sorgir en l’any 1995. Deriva d’una proposta Metodològica coneguda com a investigació apreciativa i és totalment diferent a Qualsevol model que hàgim vist anteriorment. La majoria (99,9%) dels models es Centren en un problema, en una cosa que no funciona bé i que s’ha de millorar, Però aquest el que fa és el contrari, es centra en allò que funciona bé, allò “positiu”, com el propi nom ho diu. Aquest model té 3 fases principals:

- Primera fase

: primer es realitza una investigació de les Bones pràctiques, per saber que s’està realitzant bé i que hem de potenciar, i Una vegada descobert això, hem de valorar-les.

- Segona fase:

hem d’intentar imaginar-nos el futur que Desitgem d’aquí X anys (els anys que a tu t’interessin).

- Tercera fase:

proposa dissenyar i desenvolupar formes per Arribar a potenciar aquelles bones pràctiques per arribar al model desitjat.

Aquest model és un model cíclic i com he mencionat anteriorment, el que el Fa diferència dels altres és que incideix en bones pràctiques, no en les Dolentes.
Pla d’actuació AO (cinquena disciplina, Senge 1992)


S’han de tenir en compte 5 aspectes bàsics si volem promoure l’AO dintre de La nostra organització o institució. Ens diu com hem de fer perquè es produeixi Aquest aprenentatge:

- Pensament sistèmic:

dóna nom al model, és la més important. Necessitat d’entendre l’ORG des de la teoria general. Si no ho tenim clar, no Funcionarà res.

- Domini personal:

recursos, activitats, sacar profit per L’ORG. No hi ha AO sense aprenentatge individual. Afrontar realitat de manera Objectiva.

- Models mentals:

forma d’entendre la vida. Els nostres valors O principis. Cultura ORG (normes, principis, continguts). Canvi continu.

- Construcció d’una visió compartida:

compartir la visió dels altres i de la ORG. Tenir el mateix pensament per arribar a la mateixa conclusió. EX: anar a una Altre empresa per veure com funciona.

- Aprenentatge en equip

: unir persones, ser eficaces Col·lectivament. Fomentar el treball i l’aprenentatge en equips de treball.

Aquí dintre va el PERT i les 4 columnes són: codi, activitat, a.Precedent, Durada.

Pla d’actuació: PARTS

Títol:


Mercadona innova

ORG:


Mercadona Sabadell

Duració de l’acció:


7 mesos

Grup destinatari:


treballadors Mercadona

Beneficiaris finals:


personal Mercadona i propis clients

Resultats estimats:


millorar la relació entre els companys, la Qual cosa farà que millori la relació entre els treballadors i els clients, ja Que això ha causat una gran baixada per part de la clientela.

Principals activitats:


enumerar totes les activitats que es Desenvolupen en aquesta acció formativa d’aprenentatge organitzacional. 

Entradas relacionadas: