Model est

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,08 KB

 
Estructura de la terra
-Les capes de la Terra
LES CAPES DE LA TERRA
Dos models per explicar la constitució interna de la terra.
Model estàtic: mantell superior, zona de transició, mantell inferior, nucli extern i nucli intern.
Model dinàmic: Litosfera, astenosfera, mesosfera, endosfera i nucli intern.
Wegener: La deriva continental
-Segle XX. Idees prèvies
·Continents: ______ fixes
·Les serralades es formen pel refredament de la terra
-1951: teoria de la deriva continental
·Postulats basics
-Pangea
-Desplaçament continentals
-Moviments donen plegaments
-Origen del moviment -> rotació de la terra
Proves de la deriva continental
·Geogràfiques
·Paleontològiques
·Paleoclimàtiques
L’exposició dels fons oceànic (1951-1960)
·cartografia del fons oceànic
-Dorsals: serralades submarines amb activitat volcànica
-Forces submarines: amb activitat tectònica
L’autor es en Harry Fess
Postulats bàsics
·materials del mantell ascendeixen per les dorsals
·l’escorça oceànica més antiga retorna al mantell a les forces oceàniques
Tectònica de plaques
1968: deriva continental (wegener) + expansió del fons oceànic (fess, holmes, vine, matheus) = teoria de plaques
Palques litosfèriques
·Litosfera= escorça + part del mantell superior
-litosfera oceànica= es mes prima ( 50 -100 km), densa (basalt)
-litosfera continental= gruixuda (-300km) menys densa (granet)
Els moviments de convecció del mantell arrosseguen la litosfera i la fragmenta (plaques)

3tipus : -Continental
-Oceàniques
-Mixtes

Provoquen: serralades, volcans i terratrèmols

Límits de plaques (voreres)
-vores continentals : dorsals oceàniques
-vores passives: falles de transformació
-vores destructives
-vores de col·lisió·Dorsals: són fractures de milers de km els materials del mantell surten a la superfície: forta activitat volcànica

S’origina escorça oceànica
-els corrents de convecció divergents tendeixen a mantenir la fractura oberta.
-la pressió interna aixeca les dues voreres. Entre les dues queda un rift

·vores passives:
-falla de transformació (falla de san Andreas)
-forta sismicitat


·vores destructives
Placa oceànica / placa oceànica (força de subducció)
-terratrèmols i illes d’origen volcànic
Placa oceànica / placa volcànica : terratrèmols i illes d’origen volcànic

Placa oceànica / placa continental
-serralada d’origen tèrmic i terratrèmols (Andes)

·vores de col·lisió
El granit no es prou dens per subduir el mantell. Origen terratrèmols , serralades d’origen mecànic(Himalaia)

Tectònica de plaques
Causes del moviment de les plaques
-corrents de convecció del mantell
-empenta i arrossegament de les plaques
Síntesi prebiòtica
-atmosfera reductora (sense O2 )i amoníac, metà , hidrogen, H2O
-quan la temperatura baixa, condensa l’aigua i es formen es oceans
-l’energia del sol + descarregues elèctriques provoquen reaccions químiques que
formen compost orgànics ( prebiotic)
“sopa primigènia” = aigua + compost orgànics
-Formació molècules mes complexes -> coacervats

a) Model de replicador
Definició de vida: un organisme viu es un sistema químic autosostingut capaç de replicar-se i evolucionar
b) Model del metabolisme primigeni
Definició de la vida: un organisme viu es una regió circumscrita a la qual augmenta l’ordre ( disminució de l’entropia) mitjançant cicles impulsats per aportació d’energia
no s’ha demostrat de cap manera

·Els bacteris son els primers organismes vius evidents
·Els primer fòssil te 3.460 milions d’anys. Descobrit australià ja feia la fotosíntesi
·Estromatòlits: roques calcaries formades a partir d’agrupacions de capes de bacteris.

Entradas relacionadas: