Mitificació del bilingüisme

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

 

2. Mitificació del bilingüisme: es generalitza la falsa creença en la compatibilitat jeràrquica de les dues llengües. En realitat la llengua dominada va reduint els seus àmbits d’ús i la dominant els amplia.

Creació dels prejudicis lingüístics


. Són prejudicis socials sense cap base científica manifestats contra una llengua: llengües aspres/dolçes,fàcils/difícils, de cultura/primitives, superiors/inferiors... En cap cas es parteix d’apreciacions objectives, sinó de punts de vista subjectius i amb intenció de menysprear allò diferent. Condicionen la predisposició a utilitzar o aprendre una llengua.

Bilingüisme unidireccional


. Afecta a col·lectius d’una societat. Ha estat ocasionat per guerres, ocup. Colonial… parlants obligats a aprendre la segona llengua, conegut com bil.Unid. Ja q els parlants de l’altre llengua no aprenen la 1era. Els defensors del bilingüisme, bilingüista, pretenen manipular la societat per mantenir el conflicte lingüístic.


3. La planificació lingüística són les distintes formes d’intervenció conscient sobre una llengua. Es parteix d’una anàlisi de la situació inicial, que es considera insatisfactòria. A partir d’això es plantegen els objectius que ha d’aconseguir la llengua.

Ll.Minoritàries, és el nombre de parlants. Poc parlants que xerren una llengua perquè el pàsi te pocs habitants.

Ll.Minoritzada, aquesta pateix un retrocés de la llengua en els habitants perquè una altre està per damunt. No la podem emprar sempre, per molt que en xerrin molt o poc. Aquesta llengua que te restrigit els seus ambits nous.


Entradas relacionadas: