Minerals roques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,1 KB

scalars no dpnn structura intrna dl mineral, no varien dirccio vctorial varia, dursa, ratllada; tnacitat, trncar dformar;exfolia, color, fractura,brillar,birfringncia,magntiks,elctriks.idiocromatics(coincidix)al·locromatics(gama colors)exfolicacio(laminar,prismica,cubica,romboedrica ii mtalls+S,Bi,Ars iii mtalls+ alogns, vgads h2o, d.baix solubls iv mtalls+o - oh mens v oxisals+mtalls vi oxisals+mtalls no mtalic d.baix vii P,Ars,Van + o viii 25%minrals, 90%volum scorça,silicé(sio4)+ na,k,ca,mg,f,al) MAGMATIKStxtura indica condicions fisiocoquímiks, forma,mida,distribucio minrals,solidificacio magma i formacio roca. granit clims tmprats i umits s mtoritz i s transforma en sauló.pirinus filionians MTAMORFIKESsns fusi. roca inicial qualsvol. skistositat txtrura x trncamnt d la roca en supr. plans argila -pissara -filita-skist (micacita)-gnis SDIMENTARIEScomponents: clasts;fragmen roca, cristlls: precipitacio kimica en medi aqos; fòssils: rstes e.vius, si estan trencats son bioclastsdiagènesi (etapes canvis fisiks, kimiks,biologics) compactacio pes,agrupen,reduccio volum,disminucio porositat, expulsio fluids, augment d. grau compactacio depen P i Vpartikules. cimentacio farciment, perduaporositat i permeabilitat. (carbonat de calci, FeOH oligist, SiOH quars o CaSO4quix) rescristalitzacio nous minerals, reaccio aigues subterraniesk potens ions, xk augment pressio i T, transformacions polimorfes. limit morfisme i sedi on apareix grafit o zeolites i deshidraten argiles, 6 km 200º estructura estratificacio, components roca paraleles antre si, estrats o cpaes. cada estran separat x una discontinuitat (pla d'estratificacio) DETRITIKES textura carcasa (eskelet roca), matriu (particules reomplen) ciment erosio,transport,sediment,litificacio o diagenesi, roca sedi. NO DETRITIKES origen continent/mar nummulitiques acumulacio organismes plactonics milimetrics (closques tritruades) lumaquel·les calcàries closcques moluscs senceres foraminifers orag. plactonics fons mari mm. nummulits (foraminers + grans cm.) calcaries litografiques gra + fi, egipcis utilitzar arts grafiques per la seva neteja de reproduccio,blanquinosa evaporites sals d mars inteiors, llacs o albuferes, clima àrid evaporacio itnensa. conques costaneres (conexio indetemintant mar)sals potasikes (silvina) interiors (pluja, climes semi o desertics etapes carboanda (calcita1.05) sulfatada(guix1.13) clorurada(halita1.2) sulfatsi clorurs,nitrats(K,Mg(silvina carnolita1.2)adobs i explosius. carbonitzacio fase bilogica acumular restes fons pantano, agiues kietes, oxigen poc, bacteris anaerobis descomponen, + C, - O,Ni, H. forma la torba, colo marro. fases fisicokimica enterrament i altres P i T, tarba aixafa acaba elimanr els volàtils provoca +C. PETROLI hidrocarburs solids (betums,asfalts) likids (petrolicru) gasos (bura meta) + subs, orga, (clorofila) i inorga. (S, calcita) querogen mat. orga. coberta sedimetns, descomposciio bacteriana, elimina O i Ni, de 2-7km. i 150º provoca maduracio entre enllaços hidrocarburs/mobilitat, baixa d fan k puji a la sup. i fa jaciments. jaciment agregat de subs. orgien mineral, a lescorça susceptible d ser explotat econ.

Entradas relacionadas: