Mineral molt dur de color negre

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,91 KB

 

NOM

FORMULA QUÍMICA

COMPOST -ELEMENT

PROPIETATS DESTACABLE

UTILITAT

ALTRES

Hematites

Fe2O3

És un compost

És un mineral, mena Del ferro.

acer (màquines, Vehicles, eines , bigues).

Magnetita

Fe3O4

És un compost

És un mineral, mena Del ferro.  Magnètica.

acer (màquines, Vehicles, eines , bigues).

Cassiterita

SnO2

És un compost

Es Presenta com cristalls foscos, negres i amb colors metàl·lics.

Per Fer pigments i aliatges (bronze).

Halita

NaCI

Clorur de sodi (no-metall)

És un compost

És un mineral, és Mena de la sal, es salada. És una roca sedimentària de color blanc Transparent rosat amb la ratlla blanca. Té un lustre de vítria una mica mat, Amb un sistema cristal·lí

indústria alimentària, Sal per a les carreteres. (gastronomia i medicina).

Guix

CaSO4

(sulfat de calci)

És un compost

És un mineral, es Troba en les roques sedimentàries. Forma cristalls tabulars transparents, (rosa del desert)

Serveix per enguixar De les parets, escaiola, materials de construcció

Galena

PbS (sulfur de Plom)

És un compost.

És un mineral, és mena De plom. Cristalls cúbics. Color gris

Per fer bateries, Pintures, protector de RX.

Àcid clorhídric

HCl

És un compost

Solubles en agua, Sabor àcid (agre) i corrosiu.

S'usa en la Neteja. Amb els metalls forma clorurs. Té moltes aplicacions a la indústria.

Entradas relacionadas: