Milonita

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

 
2.3. Tipus de metamorfisme.
Processos que poden provocar canvis metamòrfics i els tipus de roques resultants.
- Metamorfisme regional: les zones de l?escorça superior terrestre sotmeses a forces de compressió es pleguen i formen serralades. Es transformen per l?acció combinada de la pressió i la temperatura. Es poden formar diversos tipus de roques metamòrfiques. Totes elles tenen esquistositat. Tres zones segons la fondària:
- Epizona: superficial amb roques on s?aprecia esterificació (Pissarres).
- Mesozona: a més pressió i temperatura ? esquists i amfibolites.
- Catazona: metamorfisme de grau superior amb gneis i migmatites. Arriba a donar-se anatèxia: fusió global de les roques. S?aconsegueix magma de materials procedents de la superfície.
-
Metamorfisme tè rmic o de contacte: de vegades una gran massa de magma ascendeix des de les zones profundes de la Terra. Això provoca un fort escalfament de les roques del voltant, que es transformen en roques metamòrfiques. Anomenem aurèola metamòrfica al conjunt de bandes de roques metamòrfiques i roques resultants (cornubianita, marbre, quarsita...) en funció de la roca encaixant que hi havia. Com més gran és la intrusió, més ambles són les franges de l?aurèola. Les roques que han patit metamorfisme de contacte no presenten esquistositat, però sí bandejament de minerals, a causa de al mobilitat dels ions provocada per altes temperatures. El metasomatisme és un procés important perquè origina jaciments de minerals d?interès econòmic (pirita, wolframita....). Les roques resultants s?anomenen skarns quan la roca encaixant era una calcària.
-
Metamorfisme d?enterrament o burial: els materials que es dipositen en una conca sedimentària a poc a poc van quedant soterrats per les capes més modernes. Les roques són sotmeses a pressions creixents que les van transformant. L?acció predominant de la pressió fa que els cristalls creixin orientats en plans perpendiculars a la pressió i originin esquistositat.
-
Metamorfisme dinà mic: té lloc a les roques que es troben just en el pla d?una falla. Quan els blocs de roca separats per aquesta fractura es mouen, es produeix una trituració de les roques i un fort fregament. Les roques que es formen s?anomenen bretxes de falla. A vegades la trituració és tan forta que els fragments resultants són microscòpics (milonita).


Entradas relacionadas: