Millo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,35 KB

 

2-La felicitat és un sentiment agradable de satisfacció i absència de patiment,criteri de la moral:el q s'hauria d fer,el q marquen les lleis./

criteri de la moral» : es pot dir que la felicitat esta present en aquelles persones que la desitjen, i que es un bé per a elles mateixes, i que en general la felicitat es un bé per a totes les persones. Que el criteri de la moral es un dels criteris de la conducta.___
Parla sobre que la unica raó que es pot donar a favor de la felicitat es que es desitjable, però com això es un fet . no nomes tenim la prova que és posible donar aquest cas sino també que es podria dir que la felicitat es un bé, i que la felicitat d’una persona es el bé per aquella persona i per tant per justificar la felicitat és el fi de la conducta caldria mostrar encara que no hi ha cap altr fi a banda de la felicitat, s’hauria de demostrar que es un criuteri unic i que una persona no desitja res mes, però es pot veure que la gent desitja coses que en el llenguatge quotidia son diferents de la felicitat desitgem la virtud i que el vici estigui.
Per a Mill el bé moral estaba associat ala felicitat dels homes i les dones, pero que això causa problemes quan aquesta felicitat esta associada al plaer.
Aixi Mill diu que existeixen 2 tipus de plaers els plaers superiors (intelectuals) i els plaers inferiors (Corporals) i que nomes si aquests últims es subordinen als primers podrem aspirar a 1 felicitat digna dels essers humans, també Mill inclou las plaers superiors al que provenen de contribuir a la felicitat col·lectiva.
Mill es va atrevir a afirmar que el progrés de la humanitat va accentuant la felicitat que obtenim, per tant tots els fins de la conducta formaran part de la felicitat de tots.
Per Mill en nosaltres existeix 1 sentiment natural de pertinença al colectiu social i per tant sobre aquests sentiment , l’educació ha de construir el sentiment moral.
Mill manté que la defensa de l’interes de tots respon al propi interes, pero a mes d’aquesta defensa egoista de l’interes general.
Mill afirma que el sentiment favorable al bé dels altres també es dins nostre.
Per tant la felicitat es el fi de la conducta i que la justificació que tots els altres fins de la conducta són part de la felicitat.
Mill afirma que tot el que desitgem els humans està orientat a la consecució de la felicitat i que no cal cap altre argument per provar que la felicitat es desitjable i per tant es el fi de la nostra conducta i pertany a la felicitat.
___
1-Aquest text ens explica que el coneixement de les persones es basa principalment en la experiencia de cadascún. Pero tambe podem dir que la creença de les persones és una mena de sentiment que es basa quasi sempre en l'habit. MILL respon que tot el que desitgem els humans esta orientat a la consecució de la felicitat, i que no cal cap altre argument per provar que la felicitat es desitjable.
3-
MILL respon que tot el que desitgem els humans esta orientat a la consecució de la felicitat, i que no cal cap altre argument per provar que la felicitat es desitjable.
Ela problemes els trobem qan la felicitat s'associa als plaers. Trovem dos tipus de plaers els plaers superiors (intel·lectuals) i els inferiors (corporals). MILL inclou entre els plaers superiors els que p rovenen del fet de contribuir a la felicitat col·lectiva. A mes . Les claus de la felicitat més elevada a que hem de tendir son; el dret a ser igualmnet lliure, dret a tenir una formacio que ens ho pemeti i dret a coneixer a les persones.
5-No estic d'acord, perque cada persona escolleix aquelles accions que li proporcionen a si mateixa el major benestar tan físic com mental.____

 

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
ramas fisica la felicitat és desitjable i […] és l’única cosa desitjable com a fi». a) «felicitat» b) «criteri de la moral» Les preguntes sobre els fins són preguntes sobre quines coses són desitjables. La doctrina utilitarista és que la felicitat és desitjable i que és l’única cosa desitjable com a fi Les preguntes sobre els fins són preguntes sobre quines coses són desitjables. La doctrina utilitarista és que la felicitat és desitjable i que és l’única cosa desitjable com a fi […]. L’única prova que es pot donar que un objecte és visible és que d TOTS ELS PLAERS SON IGUALS ? desitjable com a fi jerarquia en els plaers de Mill mill plaers (i) la prova que la felicitat general és un fi de la conducta l’única prova que es pot donar que un objecte és visible plaers superiors mill mill preguntes per que mill diu que la felicitat es l unic fi de la conducta les preguntes sobre els fins són preguntes sobre quines coses són desitjables. la doctrina utilitarista mill doctrina utilitarista tipus de plaers mill la felicitat general és l’únic fi mill plaers superiors inferiors felicitat fi conducta que es el criteri de la moral per mill Mill Les preguntes sobre els fins les preguntes sobre els fins son preguntes sobre quines coses son desitjables mill prova felicitat fi conducta Les preguntes sobre els fins són preguntes sobre quines coses són desitjables. La doctrina utili-tarista és que la felicitat és desitjable la felicitat general és l'únic fi de la conducta