Les migracions interiors camp-ciutat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,42 KB

 

Moviments de migració: Entre el 1960 - 1970 migracions interiors (de la resta d’Espanya(Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella la Manxa i Galícia))

A finals del Segle XX i principis del XXI van succeir immigracions de l’exterior (procedents del Marroc, Romania, Equador, Bolivians, Colombians, Xina i Pakistan)

Degut als efectes de la crisi econòmica, la immigració s’ha reduït i s’ha incrementat la emigració


2.4) Fluxos migratoris:

Són qualsevol tipus de desplaçament de la població des del seu lloc de residència fins a un altre de manera permanent.

S’han donat molts al llarg de la història, fins al punt que configuren l’actual situació demogràfica i social del món

Un emigrant és la persona que se’n va, un immigrant és la persona que arriba

Tipus de moviment migratòris:

 • Segons el destí:

  • Interiors: Moviments dins del mateix estat

  • Exteriors: Moviment internacional

 • Segons la duració:

  • Permanents: es queden al lloc de destí

  • Temporals: no es  queden per sempre al lloc de destí.

 • Segons la intenció

  • Voluntàries: Millorar el nivell de vida, buscar feina, tenir un millor nivell de vida.

  • Forçadés: Les persones es veuen obligades a emigrar per aconseguir mes llibertat, fugir de persecucions, catàstrofe natural, etc.

Les migracions interiors es donen principalment quan es vol emigrar del camp a

la ciutat→ èxode rural   Ex. Espanya al 1960

Els moviments migratoris exteriors/internacionals:

 • Del tercer món cap al primer món:

  • Buscar un lloc de treball

  • Del sud al nord

  • Les principals zones receptores són a la Uníó Europea, Estats Units i Austràlia.

  • La majoria de la població que emigra està en edat activa, i son homes, amb un grau de qualificació baix.

 • Del primer món al primer món:

  • Millorar condicions de vida, fuga de cervells(si tenen formació molt qualificada).

  • Ex. Europa de l’est a l’Europa occidental (romanesos que venen a Espanya)

 • De països del tercer món a països del segon món:

  • Millorar condicions de vida.


 • Causes:

 • Demogràfiques i econòmiques

  • Necessitat de trobar un lloc de feina

  • Pressió demogràfica (superpoblació → manca de recursos)

  • Necessitat de mà d’obra en països envellits


 • Per catàstrofes naturals: Sequeres, inundacions,

 • Per catàstrofes humanes:

  • Guerres

  • persecucions, accidents nuclears, etc.

 • Polítiques:

  • Persecucions, guerres, exilis, etc.

 • Socioculturals:

  • Desig de llibertat, cerca de democràcia, de seguretat, etc.

  • Condicons climàtiques i socials.

  • Atracció de la ciutat o d’altres països o cultures.

Entradas relacionadas: