Microscopi

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,78 KB

Tecnica de microscòpia: Amb aquesta tècnica es poden observar com són les cel·lules. Tecnica bioquimica: Amb aquestes tecniques bioquimiques observarem la composició quimica de les cel·lules. M.òptic: Ens permet observar cel·lules i teixits, Augments:1500, La llum font d'energia, la llum travessa superficies d'1 a 10 um, Peparacions: -Fixació: són productes que es duu a terme amb formaldehid, àcid acètic i alcohol etilic,amb aquests productes intemtem mantenir les caracteristiques de manera que alternint minimament la realitat.-Deshidratació: mitjançant alcohol treiem l'aigua.-Inclusió: amb parafina per endurir la mostra. -Tall: (1-10um) es fa amb un aparell que es diu microtom. -Muntatge: es fa amb un portaobjectes més un producte que s'anomena Xilè.
-
Tinció: Amb diferent colorants en funció amb el que volem observari. -Tractament: despres de posar el portaobjectes s'aplica balsam de Canadà.M.electronic: Observació més detallada de les cel·lules, Augment: 500.000, elctrons font d'energia, els electrons travessen superficies de 50-100nm, Preparacion: -Fixació: amb glutaraldehid i tetroxid d'osmi. -deshidratació: res. -Inclusió: es fa amb una resina especial. -Tall: 50-100nm es fa amb un aparell que es diu fulla de vidre. -Muntatge: es fa sobre una reicea de coure. -tinció: res. -Tractament: es fa amb sals de metalls pesants.M.electronic de rastreig: Observem la superficie de les cèl·lules, teixits i, microorganismes. Augmenta les imatges unes 20.000 vegades. Les preparacion es cobreixen amb un metall pesant com l'or o el paladi. Amb aquests metalls els electrons no poden travessar la monstra, de manera que són dispersats per la seva superficie. Microscopia de cotrast de fases: El seu mecanisme es basa en els diferents index de refracció per les diferentsparts d'una mostra. Podem observar models cel·lulars i corrents citoplasmatiques. El podem conectar a cameres de video per veure el moviment de les cel·lules.


Membrana plasmatica: limita la cèl·lula del medi exterior. Composició química: està constituïda per una bicapa lipidica que també hi trobem proteïnes. Lipids: els que formen la bicapa lipidica son principalment fosfolipids i colesterols. Fosfolipids: constitueixen l'estructura bàsica de les membranes. Estan formades per un part polar o hidrofila i dues cues polars o hidrofobes (molecules amfiaptiques). La bicapa lipidica no és rigida quest lipids tene certa movilitat. Tipus de moviments: Difusió lateral: Quan un fosfolipid intercanvia la posició amb un altre que està en la mateixa monocapa. Rotació: Les molecules giren al voltatn del seu eix. Flexió: Seria augmentar o disminuir la separació de les cues. Flip-Flop: Quan els fosfolipids ajuden al transport de substancies a traves de les membranes. Colesterol: Les molecules es disposen de manera intercalada entre els fosfolipid. Aquest fet limita la movilitat dels fosfolipids i proporciona estabilitat. Proteines: les que trobem a les bicapes lipidiques de les membranes cel·lular poden estar unides a glúcid ¡s i formen glicoporteines. Proteines transmembranoses o integrals: proteines que travessen la bicapa lipidica. Els aminoacids hidrofils se situen cap a les zones mes externes i els hidrofobs a les internes. Proteines periferiques: sobresurten per una de les dues cares de la capa lipidica. Les proteines que trobem a les membranes tenen cert moviment la difusió lateral: intercavi al llarg de la membrana i la rotació al voltant d'un eix perpendicular a la mebrana. Un cop hem vist la composició general de les membranes cel·lulars diem que són un mosaic fluid format per moltes peces amb capacitat de moviment. Estructura asimètrica: per les diferencies que trobem entre la part externa de la bicapa i la part citoplasmatica. Una de les diferencies basiques es que trobem glicolipids i glicoproteïnes a la capa externa. Es freqüent que les membranes tinguin assossiades a la part externa una capa que s'anomena glicocàlix.Esta formada per cadenes de glucids unides a proteïnes i fosfolipd. Fu: protecció

Entradas relacionadas: