Metodo filosof

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 1,36 KB

Met.enpirikoArrazionala:Aristot.(Ka384-322)sortu zuen.Gaur egn arte iraun.2 zagutza iturri dazkagu:zntzumnak/ezagumna.Met.enpirista:partikulartasuna aztertzen da hnla unibrtsaltasuna aurkitzeko.(D.Hume,F.Bacon-aita-)jaiotzn adimn hutsaMet.arrazionalista:arrazoimenarn nagusitasuna zpimarrtzn da, ezagutzren printzipioak arrazoizk egiak dira.(R.Dscarts, B.Spinoza)ideia batzukin jaiotzn ga.HERMENEUTIKOA:intrpretazio ororen egoera trnszendentla dterminatzea du helburu.Met.Transzendentala:Kantk mtodo hntan ez du jknduriarn jatorria biltzn,jaknduria oinarritzn ta jakndurian arrazoiak matn saiatzn da.Kantn ustetn,gur adiman baldintz batzuk dtugu ezagutza izatko. Bldintz oiek gab ezingo gnuke ezer jakin. Baldintzak spazio/dnboraintuizioak liratke.Intuizio aun bitartz realitatko fenomenoak katgoritan sailktzn dira.Hizkuntzarn azterketarn metodo:samoldeek edo hitz filosofikoek arazo filosofiko askorn jatorria dira.metodo hnek, orrgatik, izkntzan aztrketan oinarritzn da.

Entradas relacionadas: