Metode Socratic-gorgies

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,66 KB

 
Metode socratic: Sistema de raonament dissenyat per socrates amb el qual ell volia ensenyar a la gent a pensar, a arribar a fer pensaments valids. Deia que era el gran problema de la gent, que no sabia pensar ni filosofar. Aquest metode consta de tres fases(1-ironia:Cadascu asumeix la seva propia ignorancia. 2-Maieutica:L'home s'oblida dels coneixements adquirits i consegueix amb l'ayuda del Deu, Dona a llum les idees verdaderes, necesaries i universals, es a dir, les idees innates, que donen cadascuna una veritat a deduir de les idees innates. 3-Definicio:La creacio d'un enunciat o pensament universal. Es la culminacio d'aquest sistema de coneixement. Gorgies: Es un sofista. Aquets son mestres del saber, que ensenyen un coneixement amb afany de lucre i no busquen coneixer la realitat, si no argumentar bé, i que la seva argumentacio (subjectivisme)S'imposi a la de l'altre, encara que no digui la veritat. Es posterior als filosofs pre-socratics i al propi socrates. Els sofistes eren esceptics Gorgies va elaborar la teoria del nihilisme (significa no res). Va elaborar tres afirmacions rotundes: Nihilisme de l'esser,no podem arribar a coneixer res, perque res no existeix. Nihilisme del pensar, encara que poguesim arribar coneixer alguna cosa, no la podriem transmetre als altres Nihilisme del llenguatge: Reflexiona sobre el valor d'aquests i si pot servir per arribar a coneixer. Els sofistes van ser valorats negativament, i no van tenir gaire influencia al llarg de la historia

Entradas relacionadas: