El mètode de projectes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,45 KB

 
Necessitat o problema-
Procés tecnològic - Solució. / Mètode de projectes: quan el resultat final d'un procés tecnològic és únic, l'anomenem mètode de projectes, i quan el resultat final és la fabricació en sèrie d'un producte determinat, en diem procés de fabricació. Diagrama del projecte: Fase tecnològica (descripció i analisi del problema, recerca d'informació i avantprojecte) Fase tècnica (construcció i avaluació).
El procés tecnològic és un métode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. Consta d'un seguit d'etapes de treball o fases que cal aplicar en l'ordre que indica el diagrama de la diapositiva següent. De vegades, cal una cerca d'informació per a solucionar problemes que apareixen durant l'aplicació del procés.
 

Requeriment: Descripció i anàlisi del problema:


coinsisteix a identificar i descriure el problema que cal resoldre: 1. Definir l'objectiu del projecte. 2. Especificar les condicions inicials.

Principals condicions:

  

Recerca d'informació:


consisteix a recopilar informació que pugui ser útil per al disseny i la construcció. Per conèixer els continguts que ofereixen les fonts d'informació utilitzem els sentits. Hem de tenir clar quines dades necessitem (condicions inicials), entendre el llenguatge i saber guardar la informació per utilitzarla quan calgui. 

Entradas relacionadas: