Metode hipoteticodeductiu

Enviado por Anónimo y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 1,29 KB

 
el mtde hiptetico dedctiu cnsta de 4 etpes: 1>obsrvacio d fts signficatius i frmulció d'hiptesi: el cntific frmula l'hiptesi sbre la base dxplicr fts obsrvats(EXEMPLE: tots ls trncs surn a l'aigua) el rigr d la investgació cntifca exigex uns rqisits:1>1 hptsi a d str bn frmda,2>ha dsrvr x xplicar el ft,3>sa d fnmentr en cnxmnt previ. 2>dedcció d cnsecncies d ls impotsis frmulades: d lhipotst  ls objcts d fsta surn a aigua es pdn deduir cnscuencies,x xmpl q 1 trnc surara a laigua . aqst nunciat saura d cmprvr empricamnt.si l'exprncia cmprva q les cnsquncies dedides es cmplexen, lipotesi qedra rfrçada, sino sabndonara.3>cmprvació xprimental d les cnscuncies deduids:pr cmprvr si ls trncs surn a laigua sexpriment amb lguns dells si rptits xprimnts cnfrmen l vritat d lnunciat , es cnclou q tots trncs surn a laigua.4>Frmulció d llei cntifica:cuan sestbleix la llei sa d cntrstr amb xpriencia. al ser la llei mes gnrl q la ipotsi a d cprovar la sva validsa

Entradas relacionadas: