Metode deductiu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,25 KB

 

Ciència


Coneixement més important elaborat per l’ésser humà. Obtenim avenços científics i és l’únic component universal de la cultura humana (mètode científic)            
Filosofia de la ciènciaÉs un metadiscurs, és a dir, un discurs que parla sobre altres discursos, en aquest cas, ciència.
Objectiu: estudiar la producció de coneixements científics ui analitzar el llenguatge científic i el mètode científic.

Característiques del coneixement científic:Fàtic

: la ciència estudia fets per això és fàtica. A vegades necessitem analitzar-los o desfer-los per poder-los conèixer. Descriu els fets tal com els investiga Va més enllà dels fets
: per poder estudiar els fets ha d’anar més enllà, els observa i experimenta sobre ells. Al mateix temps, la ciència vol explicar la realitat, mitjançant hipòtesis i teories. 

Analític i especialitzat:

la ciència divideix la realitat en diverses parcel·les, per estudiar-les per separat. Cada una de les parcel·les serà explorada per una disciplina científica específica. 

Clar i precís

: exigeix gran exactitud i això porta a terme procediments específics i clars. Aclareix problemes, defineix conceptes, quantifica...

Comunicables:

no es privada ni subjectiva, és intersubjectiva, transmissible entre subjectes diferents, qualsevol amb un mínim d’informació la pot entendre.

Comprovable:

La ciència crea hipòtesis, que són suposicions explicables, amb la finalitat d’explicar els fets. Ha de passar per l’observació i l’experimentació per comprovar-ho. I si finalment són comprovades, reben el nom d’empíriques.

Metòdic:

Els científics tenen un objectiu a assolir i un camí per arribar-hi, la ciència planteja els passos a seguir i les seves inventigacions, anomenat mètode hipoteticodeductiuSistemàtic:
sistemàtica, ja que l’bjectiu de l’investigació és aconseguir teories cada cop més generals.

Obert:

no és tancat, és un conjunt obert de coneixement. La ciència admet canvis, ha d’anar certificant probes per el CC. La ciència admet que pot fallar.

Útil:

perquè persegueix immediatament i constantment la veritat. La ciència és útil en ella mateixa per els coneixements que proporciona.

Legal:

la ciència pretén obtenir lleis científiques, que són l’explicació d’una regularitat. Les lleis científiques es divideixen en: deterministes o universals i probabilístiques o estadístiques.

Predictiu:

Preveu els fets futurs i fa una modificació del futur. 

Entradas relacionadas: