Metode científic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,4 KB

Metode cientific:processos q condueixen al coneixement cientific descrits en ordre ideal.
Identificacio de problema-formulacio dipotesis-diseny dexperiemnts-hipotesi comprovades?-si-establiment de lleis i teories/no-formulacio dipotesis.
Primer es planteja el problema q es vol invstigar,dspres sanalitza i es simplificarlo,tobrar les variabls q intrvenen, fer lipotesi,i comprovarles x mitja dsperiments.
Llei:es una hipotesi confirmada, sespresa en llenguatge matematic.
Teoria:conjunt de lleis.
Magnituds fisiqs:propietats dls cosos q podem mesurar i el resultat expresa un valor numeric.
Mesura:es compara el valor duna magnitud i el dun patro al q anomnem unitat.
SI:conjunt dunitat fonamentals, les derivades son obtingudes x combinacio de les fonamentals i les com avegades amb una unitat fonamental no arriba x msurar alguna cosa susen els multiples i submultiples.
Precisio:es el valor minim q un instrument pot apreciar de la magnitud.
Sensibilitat:capacitat dun instrument per dtectar variacions de la magnitud mesurada.
Notacio cientifica:consta d part entera+part decimal+potencia d 10 = 6,37·10


Xifres significatives:son las que proporciona linstrument de mesura. Per identificarles: xifres diferents de zero(1,,237-te cuatre xifres sgnificatives), zeros d dspres d la coma tb son significatives, zeros al principi com 0,455 no es consideran xifres significatives i zeros dl final dun nombre snse coma dcimal tampoc.
Arrodoniment:si es + gran d 5 saugmnta si es menor es resta.
Errors de mesura: sistematics:son dguts a caracteristiqes d laparell o al seu us inadecuat.
accidentals:es produeixen a l'atzar i no podem controlar.
Expressio dels errors: error absolut:diferencia ntre valor mitja i valor de cada mesura.
error relatiu: es calcula dividint l'error absolut mitja pel valor de mesura, si es multiplica x 100 sobte el percntatge d l'error.
Per construir una taula s'ordenen les mesures numeriqes,per ferho es posen en files o columnes els valors de les variables.

UNITATS FONAMNTALS DEL SI PREF.MULT. I SBMLT.
Magnitud Unitat Simbol tera-(T) 10
longitud metre m giga-(G) 10
massa qilogram kg mega-(M) 10
temps segon s quilo-(K) 10
temper. kelvin K mil.li(m) 10
int.d corrnt ampere A micro-( ) 10
q.d substn. mol mol nano-(n) 10
int.llumino. candela cd pico-(p) 10

Entradas relacionadas: