Metode científic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,87 KB

 
Xifres significatives:son las que proporciona linstrument de mesura. Per identificarles:xifres diferents de zero(1,237 te cuatre xifres sgnificatives), zeros d dspres d la coma tb son significatives, zeros al principi com 0,455 no es consideran xifres significatives i zeros dl final dun nombre snse coma dcimal tampoc.
Arrodoniment:si es + gran d 5 saugmnta si es menor es resta.
Errors de mesura: sistematics:son dguts a caracteristiqes d laparell o al seu us inadecuat.
accidentals:es produeixen a l'atzar i no podem controlar.
Expressio dels errors:
 error absolut:diferencia ntre valor mitja i valor de cada mesura.
error relatiu: es calcula dividint l'error absolut mitja pel valor de mesura, si es multiplica x 100 sobte el percntatge d l'error.
Per construir una taula s'ordenen les mesures numeriqes,per ferho es posen en files o columnes els valors de les variables.

UNITATS FONAMNTALS DEL SI PREF.MULT. I SBMLT .
Magnitud Unitat Simbol t era-(T) 1012
longitud metre m giga-(G) 10
9
massa qilogram kg mega-(M) 10
6
temps segon s quilo-(K) 10
3
temper. kelvin K mil.li(m) 10
-3
int.d corrnt ampere A micro-( ) 10-6
q.d substn. mol mol nano-(n) 10-9
int.llumino. candela cd pico-(p) 10-12


Xifres significatives:son las que proporciona linstrument de mesura. Per identificarles:xifres diferents de zero(1,237 te cuatre xifres sgnificatives), zeros d dspres d la coma tb son significatives, zeros al principi com 0,455 no es consideran xifres significatives i zeros dl final dun nombre snse coma dcimal tampoc.
Arrodoniment:si es + gran d 5 saugmnta si es menor es resta.
Errors de mesura: sistematics:son dguts a caracteristiqes d laparell o al seu us inadecuat.
accidentals:es produeixen a l'atzar i no podem controlar.
Expressio dels errors:
 error absolut:diferencia ntre valor mitja i valor de cada mesura.
error relatiu: es calcula dividint l'error absolut mitja pel valor de mesura, si es multiplica x 100 sobte el percntatge d l'error.
Per construir una taula s'ordenen les mesures numeriqes,per ferho es posen en files o columnes els valors de les variables.

UNITATS FONAMNTALS DEL SI PREF.MULT. I SBMLT .
Magnitud Unitat Simbol t era-(T) 1012
longitud metre m giga-(G) 10
9
massa qilogram kg mega-(M) 10
6
temps segon s quilo-(K) 10
3
temper. kelvin K mil.li(m) 10
-3
int.d corrnt ampere A micro-( ) 10-6
q.d substn. mol mol nano-(n) 10-9
int.llumino. candela cd pico-(p) 10-12

Entradas relacionadas: