Merkatu ekonomia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 11,35 KB

 

Marxismoa:


XIX. Mendeko pentsalari honen lanketa teorikoa izan zen ekonomia politikoaren Kritika edo marxismoaren oinarria.

Ikuspegi Honetatik, kapitalismoa 2 gauza dira: 1. Ekoizpen baliabideen jabetza pribatua Eta 2. Kapitalisten arteko lehia.

Beraz, Bi kontzeptu nagusi ditugu ekoizpen-harreman oinarrian: lanaren osaketa Organikoa eta kapitalaren osaketa organikoa.

Bestalde, Marxistek BGP-ri errenten ikuspegitik erreparatzen diote: hots, lortzen denetik Zenbat doan langileentzat eta zenbat kapitalistentzat. Marx sozialismoaren aitzindari Izateagatik da ezaguna, eta praktika iraultzailearekiko oinarri sendoak eratzen Ditu.

Gainera, Sakonki aztertu zuen feudalismotik kapitalismora eman zen trantsizioa. Gertatutako Desjabetzearen ondorioz, jendea bizirauteko baliabiderik gabe geratu zen; eta Egoera horretatik ateratzeko, landa eremutik hirira migratu zuten bertako Industrian lan egitera.

Honela Ba, Industrializazio garai horren baitan, gizarte klase berri bat sortzen da: langileria., Eta horren ondorioz, jabearen aurkako klase antagoniko bat sortuko da.

Lehen esan Dugunez, kapitalisten helburua kapital pilaketa da, ekoizpen ahalmenak Handitzeko enpresen jabeek bereganatutako soberakinen ondorioa. Soberakin honi Plusbalia deritzogu (langileari ordaindu ez zaion dirutik ateratzen dena)

Beste Ezaugarrietako bat, marxek Kapitalismoaren ostean sozialismoa ezarriko zela Zioen. Ikuspegi oso lineala zen. (Feuda-Kapita-Sozia-Langileen iraultza)

Marxismoaren Hipotesiei dagokionez, sist kapitalist. Ezegonkorra da arrazoi hauengatik: Merkatuak Desantolakuntzarako joera du. Ekoizpen baliabideen Jabetzak: errenta banaketa Eta mozkinen norabidea mugatzen du. 3. Kapitalismoak krisia du bete baitan.

Logika Marxistak 3 eremu ditu: 1. Ekoizpena 2. Banaketa eta metaketa, 3. Estatuaren partaidetza.

Kaynesianismoa


:

Keynsek 1936. Urtean proposatu zuen bere teoria 1927ko depresioaren erantzun gisa. Ekonomiaren hazkunde garapen edo bilakaeran dago oinarrituta. Krisi garaiak Abiapuntu izanik.

Merkatu Patroiaz aparte, ekoizpenarekin lotutako ideiak aztertu zituen. Keynes oso Aktibo egon zen interbentzio politikoei dagokionez eta moneta guztiei Urrearekiko balioa eman zien. Gainera, nazioarteko moneta bat ezartzea Proposatu zuen, baina ez zen abian jarri. Bere ustez, makroekonomia aldatzen Bada, mikroekonomiak ere aldatuko lirateke.

Estatuak Interbentzioa egin behar luke ekonomian, egonkortze funtzioa egon behar delako. Beraz, funtzio honi eman zion garrantzia Politika fiskalaren garrantzia azpimarratuz Ere. Krisi garaietan ekonomia kontrolatzeko, politika hau sortu egin zen, Estatuari bideratuta.

. Ekonomia klasikoa:

- Adam Smith:
Ekonomia politikoaren aita → Kapitalismoa

- David Ricardo, Maltus, Say, Mill…

- Karl Marx ← Kapitalismoaren kontrakoa (kritika egin Zion)

- Klasikoen ardatz nagusia: Enpresariak.

- Helburua: Garapen ekonomikoa.

- Kapital metaketaren oinarria

- Autoerregulazioa

Adam Smith:


- “Esku ikusezinak”: Autoerregulazioa

“Homo economicus”: Kapitalismoaren pertsona eredua da

- Estatuak legedi bat finkatu behar du (segurtasuna): Jabetza pribatua- David Ricardo:

- “Principios de economía política y tributación”

- Ideia liberalak nazioartera eraman zituen.

- Errendimendu beherakorren legea.

Goranzko errendimendua bakarrik puntu bateraino Helduko da. Hau da, maila

batetik aurrera errendimendua txikiagoa izango da, Baliabide finkoak aldatzen ez

diren bitartean.

Neoklasizismoa:


- Analisi ekonomikoa ez da ez garapen ekonomikoan Zentratu behar

- Kontsumoak kapital metaketa ordezkatuko du. “Guztiok Gara erosle eta

saltzaileak” .

- Ekonomiaren ikergaia soilik MERKATUko fenomenoetara Mugatuko da.

- Konpetentzia perfektua dagoela defendatzen dute, eta Bakoitzak produkzio

prozesuari egin dion ekarpenaren araberako diru-sarrera Jasoko du

OKINDEGIAREN ADIBIDEA:

1. Langilea: 10 unitate ekoitzi = 10 unitateko soldata Jaso

2. Langilea: Guztira 30 unitate

2. Langilearen utilitate marginala= 20 unitate = 20 Unitateko soldata

- Say-ren Legea: “Eskaintza orok bere eskaria sortzen Du”. Hori beteko balitz,

ekoizten den guztia saldu beharko litzateke

Keynesianismoa


. ( kapitalismoaren aldeko beste proposamena)

- Merkatu patroiaz aparte, ekoizpenarekin lotutako Ideiak aztertu zituen.

- Interbentzio politikoan Keynes oso aktiboa izan zen.

- Keynes eta Whiten arteko negoziazioak: Moneta Guztiei urrearekiko balioa

eman zieten. Keynesek proposatu zuena nazioarteko Moneta bat ezartzea izan zen.

-“Mikroekonomiek egiten dute makroekonomia” kontzeptua Aldatu zuen,

KONTRAKOA defendatzen zuen Keynesek. “ Makroekonomia Aldatzen bada,

mikroekonomiak aldatuko dira”

Monetarismoa (neo-

Neoklasizismoa

→ Iraultza neokontserbadorea

197o-ko hamarkada → Krisia → Ultraliberalek hori Erabili zuten poterea

berreskuratzeko. Adibidez, Chicagoko eskola.

- Eragile pribatuek haien onurarako jarduten dute. Merkatu librearen

aldekoak dora eta ideia keynesiarren eta Estatuaren Esku hartzearen

aurkakoak.

Estatuak diru politika sustatu behar du → Baina Estatuak ez du dirua ekoiztu

behar. Entitate monetario independente bat egon behar Da (Banku Zentrala).

Eskola kritikoak:


- Ekonomia ekologikoa (ekonomia iraunkorra)

“Decrecimiento” → Gero eta gutxiago gastatu baina era Arrazional batean

banatuta (horrea gatazkak sahiestu ahal dira)

Ekonomia feminista

→ Kritika: Zaintza lanak ez dituzte kontuan

hartzen + androzentrismoa (Androzentrismoa: Gizona, Emakumearen aldean, subjektu eta erreferentzia nagusitzat hartzen duen Pentsaera)

- Zaintza lanek errekonozimendua izatea

defendatzen dute

Ekonomia instituzionala

T. Veblen + E. Ostrom → Kudeaketa ez merkantila

- “Zenbait ondasun eta zerbitzu ezin dira era Efiziente batean merkatuen (epe

laburrean) bidez ekoiztu edo garatu.

- Merkatu tresnen eta baliabideen haratago, irizpide Sozialak defendatzen ditu

- Merkatu mugatuak.

- Erregulazioaren eskola

1970ko hamarkadan krisiak gertatu ziren, eta Monetarismoaren kontrako jarrerak

sortu ziren.

- Erregulazioaren eskola → krisiaren azalpena eta Ikerketa egin zuten.

- Helburua → kapital erregimen ezberdinen metaketa

Merkatu perfektua


: Merkatuak prezioak libreki ezarri eskaria eta eskaintzaren Jokaeraren bidez.

Beldintzak:

-Parte hartzaile aunitz

-Produktu homogenoak

-Gardentasuna

-Sarrera-irteera librea

-Akordurik ez

Merkatu ekonomia (merkatuak):


-Predukzio faktoreen jabetza Pribatua

-Askatasun indibiduala

-Norberekeria

-Portaera arrazionala

Baliabideen esleipena:

-P (gora) P (behera) ondorioz


Ekonomia mistoa:


merkatu ekonomia + ekonomia planifikatua

Merkatu Inperfektua:


-Opakotasuna: gardentasunik ez, Berehala lehia.

-Informazio perfekturik ez

-Parte hartzaile eskas 2 Aldeetatik. Hau gertatzen deneak 2 merkatu mota aurkitu:

oMonopolio eta Oligopolio

-Produktu hetereogeneoak.

Entradas relacionadas: