Mercat homogeni

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,68 KB

 

Mercat: -Conjunt de compradors i venedors interessats en un mateix bé o servei. -El mercat agrupa totes les activitats de compravenda d'un producte determinat fetes per les empreses (venedors) i els demandants (compradors) -El mercat afavoreix l'intercanvi gràcies al lliure funcionament de l'oferta i la demanda.

Els mercats de competència perfecta:-Una economia de mercat ideal és a aquella en la qual tots els bèns i serveis s'intercanvien voluntàriament per diners al preu fixat pel mercat, com a conseqüència del lliure funcionament de les lleis de l'oferta i la demanda -Cap empresa té poder per a influir sobre el preu, de manera que totes les empreses competeixen en igualtat de condicions

Els mercat de competència imperfecta:-Una o més empreses poden influir sobre el preu en més o menys mesura, de tal manera que com més baix sigui el nombre d'empreses existents, més gran serà la seva capacitat per a influir sobre el preu-Monopoli-Oligopoli-Competència monopolista

CLASSIFICACIÓ DELS MERCATS EN FUNCIÓ DEL PODER DEL MERCAT

1.Tipus de mercat-competència perfecta-monopoli-oligopoli-competència monopolista 2.Número d'oferents-molts-un-pocs-molt pocs 3.Control del preu per l'empresa-inexistent-total-algun-algun 4.Tipus de bé-homogeni-únic sense substitutius-homogeni o no-diferenciat 5.Barrera d'entrada-cap-algunes-algunes-cap 6.Exemples-mercat de menjar, roba-correus,renfe-empreses d'energia,telefonies-grans marques de roba

CARACTERÍSTIQUES

-Llibertat d'entrega i sortida:

no hi ha restriccions legals per a exercir l'activitat i les inversions en béns de producció(màquines,ordinadors...)són petites. També són petits els costos d'abandonar o reducir l'activitat.

-Moltes empreses:

molts productors o empreses enren al mercat quan hi ha beneicis. Els beneficis són reduits, sols capten una quota molt redüida en relació al total.

Mercat homogeni:

No hi ha diferències en la qualitat, el disseny o les prestacions dels productes de les diferents empreses. No hi ha fidelitat a una marca- un nou productor ràpidament pot aconseguir una petita quota de mercat.

-Empreses de preu acceptant:

empreses molt petites, cap no pot influir signicativament en els preus. Només decideixen la quantitat de producció en funció al preu que estiguin disposats a pagar els consumidors.

Forta competència:

és fàcil entrar al mercat i aconseguir un quota, però també perdre-la també. Les empreses solen competir en preu i tracten de reduir costos.

Transparència de preus:

els venedors com els compradors tenen tota la informació sobre els preus als quals es venen els productes. Qui tracti de vendre els seus productes més cars s'arrisca a no vendre'ls.


Entradas relacionadas: