La memòria intermèdia per emmagatzemar les dades temporalment i aconseguir velocitats superiors del sistema és

Enviado por Chuletator online y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,59 KB

 

Interfícies d’usuari

Les interfícies d’usuari són constituïdes per un conjunt de software i Hardware que permet a l’usuari interactuar amb les aplicacions. (des del punt De vista dels programes de les aplicacions, la interfície d’usuari permet captar Informació de l’exterior (l’usuari) i proporcionar-ne cap a l’exterior del Computador

Interfícies d’aplicacions

Les interfícies dels programes d’aplicació són constituïdes per un conjunt De funcions que faciliten la programació. Les API proporcionen un conjunt D’instruccions abstractes als programes de les aplicacions. // Els sistemes Operatius proporcionen una interfície de programació d’aplicacions que amaga Els detalls del maquinari: entrada i sortida d’informació / manipulació del Sistema de fitxers / gestió de la màquina i, en especial, del processador.

Sistemes operatius i tasques

Per processos actius simultanis:

Sistemes operatius Monotasca (=1): processos en Seqüencia

Característiques: Gestió d’ordres: interfície d’usuari, modes d’operació Interactiva i prefixada per guio / manipulació De fitxers: creació, eliminació, reserva d’espai,...
execució de “fitxers Executables / gestió de memòria:
Traducció d’adreces, gestió dels espais d’execució dels programes “vius” / execució de programes: carrega en Memòria, control de l’execució i entrada/sortida / processos executats en seqüencia / exclusivitat dels recursos on tota la maquina supeditada a L’execució d’un únic programa / problemes:
l’eficiència de l’ús dels recursos Depèn del procés (processador desaprofitat en operacions d’entrada/sortida) Nomes un procés en un període de temps (impossibilitat d’aprofitar temps Perduts) / Solucions:
aprofitament Dels recursos per a d’altres tasques, execució “paral·lela” de diverses Tasques.

Sistemes operatius multitasca (>1):


processos concurrents

Característiques : Diversos processos alhora / gestió dels recursos per als Processos: complexa (hi ha molts recursos diferents i molts peticionaris Diferents (les tasques)) y eficient (“el propòsit d’un SO es el de gestionar Els recursos (reservar-los per als processos) i de proporcionar una interfície Dels matexos (abstracció dels recursos per als processos) per assolir una Execució eficient dels programes de la cpa d’aplicacions.”)

Gestió de recursos:


assignació de recursos a processos que poden ser Recursos exclusius o recursos compartits (hi ha 2 tipus: temporalment: Processador, dispositius d’entrada i sortida i Espacialment: memòria principal. //  Planificació de l’execució dels Processos on un procés es un programa en execució en un processador, amb un Estat que canvia la llarg del temps. La taula de processos conté informació per Al mòdul de gestió corresponent del SO (Estat d’execució, recursos Reservats).  Cada cert temps, el Planificador actualitza la taula de processos i determina el proper procés a Executar en el processador.

Interrupcions:


són senyals que Provoquen la crida a un programa específic, una “rutina de servei de la Interrupció” o ISR, l’execució del programa en curs s’interromp y en acabat de La rutina de servei, es reprèn l’execució del programa interromput. // Senyals D’interrupció: de l’exterior (de dispositius d’entrada y sortida), interns (erros d’execució, crides programades,...)  I del temporitzador (cada cert temps, ...)

Organització de La memoria d’un computador


: magatzem dinformació (dades i instruccions) que Está Present a CPU, memoria principal i periferics especialitzats. L’estructura jerarquica on a més capacitat, Menys rapidesa.

El magatzem d’informació esta organitzat en Grips de dades que tenen una identificació única, on es tracten com una única Entitat, en la memoria principal hi ha grups de dades que son = series de bits/ Identificació = posició de meoria / entitat= paraula ( de memòria)

Operacions (per part d’un altre dispositiu): Accés: proporcionar la identificació (adreça) del grup de dades (unitat de Memòria) / lectura i escriptura on s’ha d’indicar si l’Accés s’ha fet per Obtenir un grup de dades i gravar-hi un grup de dades que també es dona.

Memories cau (caché):


son memòries “amagades”: transparents als components entre els que S’interposen. Milloren els mecanismes de transferència de dades on la CPU Percep una memòria principal mes rapida y La memòria principal percep una Memòria secundaria de característiques similars en velocitat i unitats de Transferència.

BUFFER:


amb unitat direct access memory (DMA) s’ocupa de la transferència de dades En lloc de la CPU. (per robatri de cicle.

Comunicacions Amb l’exterior: les comunicacions del processador amb l’exterior es fan amb Mòduls d’entrada i sorida, que es connecten al bus del sistema o un commutador Central, controlen un o mes d’un dispositiu perifèric, i fan de pont entre Perifèrics i processador, tot adaptant: maneres de funcionament, formats de Dades i característiques de treball com velocitats i unitats de tranferencia.

Per a què es fan servir els buffers de memòria Secundària?


Per a què la Memòria principal percebi una memòria secundària de característiques similars en velocitat i Unitats de transferència.

Entradas relacionadas: