Que es el medi intern

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 

EL MEDI INTERN


-
medi intern = conjunt de líquids que envolta i està en Contacte amb les cèl·lules i teixits de l’organisme i que serveix D’intercanvi d’energia i materials amb el medi extern.


organisme

Complexitat

Medi intern

Funció

unicel·lulars

intracel·lular

citoplasma


pluricel·lulars

extracel·lular

líquid extracel·lular


augment mida corporal

especialització de Teixits

sang, limfa, líquid Cefaloraquidi

comunicació entre les Parts de l’organisme

augment complexitat

especialització d’òrgans

sistema circulatori

comunicació entre el medi Intern dels teixits i òrgans

Història del concepte

-
Bernard (1859):
estabilitat del medi intern (Tº, pressió Arterial, pH...) = condició necessària per la vida lliure i Independent és la constància del medi intern.
-Cannon (1929):
homeòstasi (similar i estable) = la Variable es manté en uns límits ajustats (varia poc).-Prosser (1955):
homeocinesis = es manté la funció final (vital), però sense homeostasis (exemple: Febre)
.-Magnum i Towle (1977):
enantiostasis = el canvi d’una Variable és contrarestat pel canvi d’una altra variable.

Exemple: Enantiostasis en el cranc marí americà:

Sistemes de control

-
Els sistemes de control s’estudien amb circuits de control.-la teoria del control estudia els sistemes de regulació en Termes matemàtics.

Tipus de circuits de control


ajust conformista (organismes conformistes)
: les Variables varien segons el medi extern.

Exemple: Temperatura d’amfibis i rèptils

regulació (organismes reguladors)
: les variables Es mantenen estables respecte el medi extern.

Exemple: Temperatura d’aus i mamífers


Elements del sistema de control

Variable = paràmetre regulat.-pertorbació = interacció que allunya la variable del seu Nivell.-sensor = receptor que mesura el nivell de la variable.-efector = element utilitzat per ajustar la variable.-controlador = element que dirigeix l’efector.-punt d’ajust o senyal de referència = valor de la variable que Té el controlador i que compara amb la informació del sensor.
Retroalimentació o feedback
-la variable controlada actua com a senyal d’entrada del sistema De control i el resultat de l’acció control (resposta fisiològica) Modifica l’estat de la variable.
Feedback
positiu (amplifica o reforça la Pertorbació)-la senyal que surt del controlador és del mateix signe que la Pertorbació.-es reforça la pertorbació del sistema i la senyal és Progressivament més forta.-és un sistema molt inestable, sempre té un punt final.-no té valor com a sistema de control si no existeix un element Que actuï com a disruptor en cas de superar un límit perillós.Exemples: generació d’un potencial D’acció, ovulació, buidat d’una cavitat corporal, coagulació Sanguínia, desencadenament del part.
Feedback
negatiu (contraresta la pertorbació)-la senyal que surt del controlador és del signe oposat a la Pertorbació.-els efectors s’oposen a qualsevol desviació de la variable del Seu punt d’ajust.

Exemples: temperatura i la majoria


Anteroalimentació o feedforward
-l’acció control es dóna abans que es produeixi la pertorbació Del paràmetre fisiològic.Exemple: els aliments sòlids (menjar) tenen Un potencial deshidratant per l’organisme i bevent aigua s’evita La sortida d’aigua dels teixits per osmosi inversa.

Entradas relacionadas: