Matriu de decisió

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,21 KB

 

EL PROCÉS DE COMPRA

1.INTRODUCCIÓ

La compra és el resultat d’un procés de decisió a través del qual l’individu persegueix determinats objectius. Per aconseguir-los ha d’escollir entre diferents tipus d’acció possibles i necessitarà informació que processarà per avaluar les conseqüències de cada alternativa.

Tota decisió es pren en un context d’incertesa, ja que moltes vegades el consumidor no coneix les conseqüències de la seva elecció. Això implica que en qualsevol decisió existeix una acceptació de risc, que inclou:

·un risc o perill material (productes per a bebès, motocicletes...) o risc financer (compres importants com vivendes, automòbils...)  

·un risc psicològic: temor a equivocar-se, a veure desvalorada la pròpia imatge davant els demés…

EN AQUEST SENTIT, EXISTEIXEN UNA SÈRIE DE CONDUCTES QUE PODEN SER ADOPTADES PER TAL DE DISMINUIR AQUEST RISC:

· guiar-se de l’experiència passada pròpia o de la dels demés  

·prendre mesures de precaució, que assegurin una bona compra. Por ex., adquirir productes més cars

·limitar el camp d’elecció: repetir compres que ja s’han realitzat en el passat...  

·abandonar l’objectiu si el risc percebut és més penós que la privació del desig  delegar la responsabilitat de compra en algú a qui es considera més competent. Por ex., el cònjuge, amic, venedor de confiança...

2. EL MODEL DE DECISIÓ DE COMPRA

·El model que presentem pretén capturar en forma esquemàtica les activitats que succeeixen quan es prenen decisions i mostra com interactuen les diferents forces internes i externes i com afecten la forma en que els consumidores pensen, avaluen i actuen.

·Tal i com mostra el model, en la presa de decisions, els consumidors passen per cinc etapes principals: reconeixement de la necessitat, cerca d’informació, avaluació d’alternatives abans de la compra, decisions de compra i avaluació posterior al consum. ·Tanmateix, el model integra aquells factors tant interns com externs al consumidor que influeixen en cada una de les etapes de les decisions que pren.

-ESTÍMULS O VARIABLES DEL MARKETING

·Producte: l’aparició d’un nou producte o el canvi en el disseny de l’envàs és un estímul per a la compra  

·Preu: davant una bona oferta (descomptes...), el consumidor pot decidir comprar el producte, sense haver-ho pensat amb anterioritat ·Promoció: a través de la publicitat es pot fer arribar un missatge que actuï com un estímul per incentivar la compra  

·Distribució: el punt de venda, a traves de l’exposició dels seus productes, la disposició dels elements de la decoració i altes aspectes del merchandising (música, estímuls visuals...), etc., també influirien en l’aparició de la necessitat, actuant, per tant, com estímuls per la compra

-ETAPES EN EL PROCÉS DE DECISIÓ DE COMPRA: El comportament del consumidor en la compra d’un producte és el resultat d’una sèrie d’etapes que constitueixen el procés de decisió de compra.

La durada i característiques de cadascuna d’elles depèn de cada consumidor, de la seva situació econòmica i de la naturalesa dels productes

LES ETAPES SÓN LES Següents:

Reconeixement del problema o necessitatimage?W=23&h=3&rev=2&ac=1&parent=1-u1W5NCerca d’informació image?W=23&h=3&rev=1&ac=1&parent=1-u1W5NConducta d’avaluació de les alternatives image?W=23&h=3&rev=1&ac=1&parent=1-u1W5NDecisió de compra image?W=23&h=3&rev=1&ac=1&parent=1-u1W5NSentiments posteriors a la compra


Entradas relacionadas: