Mates t.9

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,87 KB

Prisma:es un poliedre limitat per dos poligons iguals i paral·lels (bases) i diversos paral·lelograms (cares laterals) .Altura prisma: distància entre les bases. Prisma recte:es si totes les cares laterals son rectangles i perpendicualrs a les bases. Prisma oblic: es si les cares laterals no son perpendiculars a les bases. Piramide:es el poliedre que te per base un poligon qualsevol i per cares laterals triangles amb un vertex comu, que es diu vertex de piramide.Apotema:altura del triangle. Apotema d'una piramide:es la hipotenusa d'un triangle rectangle els catets del qual son la altura de la piramide i l'apotema del poligon de la base. tronc de piramide: si tallem una piramide per un pla paral·lel al de la base, el cos compres en cos compres entre els dos plans es el tronc. C ilindre r ecte: fent girar un rectangle al voltat d'un dels seus costats.C on r ecte: fent girar un triangle rectangle al voltant d ' un catet. C ercle max im: si el pla passa pel centre de l'esfera,el radi de la secció es igual al radi de l'e s fera.Poliedre regular: - les seves cares son poligons regulars identics. - a cada vertex del poliedre hi concorre el mateix nombre de cares.

Entradas relacionadas: