Mates poligons

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 896 bytes

Un prisma és un políedre limitat per dos polígons iguals situats en plans paral·lels, anomenats bases, i per tants paral·lelograms, anomenats cares laterals, com costats té una base.
Area lateral del con= pi .r .g
PIRAMIDE
triangular= 4cares 4vertexs 6arestes
quadrangular= 5cares 5vertexs 8arestes
pentagonal=6cares 6vertexs 10arestes
hexàgonal=7cares 7vertexs 12arestes
PRISMA
triangular= 5 cares 6 vertexs 9 arestes
pentagonal=7 cares 10 vertexs 15 arestes
octogonal= 10 cares 16 vertexs 24 arestes
hexàgonal= 8 cares 12 vertexs 18arestes


Entradas relacionadas: