Mates

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,43 KB

 
una recta en el pla es na sucessio de punts lineals que s'extenen indefinidament , per saber si una recta pertany o no a lequacio s'ha de mirar si compleix lequacio de la rectaa.
recta am forma afi y= x · m+n
recta am forma general
a x + by + 6 = 0. fncio vertikal o funcio constant.
pendent de les rectes
si dos rectes son paraleles tenen el mateix pendent. poden se creixents cap amunt o decreixents cap avall. si el pendet es 0 la rekta no puja ni baixa.
tipus especials d rectes
maneres de determinar lequacio duna recta
qualsevol recta es pot representar mitjançant una equiacio en la que hi ha un X i una Y una mateixa recta pot tenir diverses equacions equivalents. exemple : x + y = 4 . y = 4 - x . x = 4 - x. ---> representen la mateixa rekta : x + y - 4 = 0.
1 ) equacio duna recta a partir dun punt i el pendent. A = equacio de la recta m = pendent
2 )
equacio duna rekta a partir dun punt i de lordenada a l'origen. exemplee: b= equacio de la recta n = ordenada a l'origen.
3
)trobar lequacio de la recta a partir de dos punts ex : A (-2,16) B (3,-9) 16,9 = Y.
intersecio de les rektes: vol di trobar el seu punt de tall i es pot fe grafikament o numericaments resolent el sistema de ekuacions

Entradas relacionadas: