Material desenvolupament cognitiu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,44 KB

 

TDAH

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) és un trastorn d’origen neurobiològic que s’inicia a l’edat infantil i que afecta entre un 3 a 7 % de nens i joves en edat escolar. Es caracteritza per un nivell d’impulsivitat, activitat i atenció no adequats a l’edat de

Desenvolupament


Molts nens i adolescents amb TDAH tenen dificultats per regular el seu comportament i ajustar-se a les normes esperades per a la seva edat i, com a conseqüència, presenten dificultats d’adaptació al seu entorn familiar, escolar i en les relacions amb iguals. Sovint el seu rendiment està per sota de les seves capacitats i poden presentar trastorns emocionals i del comportament.

Solen tenir problemes per organitzar-se, mantenir-se atents, planificar i pensar abans d’actuar. Poden ser inquiets, ineficaços per adaptar-se ràpidament a situacions canviants i fer molt de soroll.

ES DESCRIUEN TRES SUBTIPUS DE TDAH:

Tipus inatent
: Dificultats per mantenir l’atenció. Descuits o oblits persistents. Comportaments al marge de la tasca que han de fer. Tendència a la distracció. En general, està associat a un estil cognitiu lent i a dificultats d’aprenentatge.

Tipus hiperactiu/impulsiu: Moviments motors excessius. Impulsivitat verbal i/o conductual. Pot associar-se a comportament problemàtic.

Tipus combinat:
Combinació d’ambdós tipus

HIPERACTIVITAT: Es manifesta per un excés d’activitat motriu i/o cognitiva, en situacions que resulta inadequat fer-ho. A primària la conducta hiperactiva pot aparèixer en algunes situacions, especialment si són poc rutinàries i estructurades: sovint fan més soroll o parlen excessivament en els moments de més tranquil·litat.

INATENCIÓ: Dificultats per mantenir l’atenció durant un període de temps, tant en tasques escolars com familiars i socials.

Entradas relacionadas: