Marxistes anarquistes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,23 KB

 

Tema 3


(1850-1914)

El proletariat va sorgir gràcies a l'oferta i la demanda. La població europea es va multiplicar en dos al Segle XIX. Grans diferències en l'europea occidental i oriental. Hi va haver un creixement en la població. Fonts energètiques el carbó, l'electricitat i el petroli. Es va implantar el capitalisme als nous estats liberals --> al 1850 es va imposar com a nou sistema econòmic a la major part dels països, les conseqüències van ser que el número de fàbriques va augmentar com la productivitat , la producció es va diversificar. Van necessitar que grans capitals invertissin, a causa d'això van néixer les primeres societats anònimes, van apa`reixer diferents tipologies d'empreses. Trust: diverses empreses fusionades d'un mateix sector, desapareixen les empreses preexistens i es crea una de nova, l'objectiu és eliminar la competència. Els càrtels: son acords entre empreses per repartir-se un determinat mecat, es posaven d'acord per fixar preus i determinar la producció.Holdings: compra per part d'una empresa de la majoria de les accions d'altres. Multinacionals: són empreses que tenen la base en un país determinatm però que tenen diferents empreses repartides pel món, les primeres van aparèixer al 1910. El movimet obrer --> sistema liberal del Segle XIX. Es substitueix el poder dels privilegiats pel de la burgesia. Els grans  propietaris seran els que estaran al capdavant dels governs, ells imposaran: sufragi censatari, els obrers totalment desplaçats del poder. Els mateixos que feien les lleis eren els seus caps. A Europa la població obrera --> a mitjans del Segle XIX representava un quart de la població i a finals del Segle XIX representava la meitat de la població. Les condicions de vida de la classe obrera --> Salaris baixos, no podien fer front a les seves necessitats, tenien problemes de subsistència. Les dones i els nens compraven menys. Jornades laborals de 15 hores diàries , per adults i nens des dels 7 anys.Condicions de treball duríssimes: sorrol, temperatures extremes, mala alimentació, falta de descans que provocaven accidents laborals. Rebaixa de salaris en èpoques de crisis, acomiadament lliure, no existia cap protecció social, hi havia analfabetisme. Els orígens del moviment obrer : els moviments revlucionaris van sorgir a Anglaterra durant la dècada de 1830. Ludisme: Primer moviment revolucionari dels obrers anglesos. Van cremar màquines ja que ells consideraven que els hi treien el treball. Abans de cremar-les signaven els seus comunicats amb el nom de Ned Ludd ( el primer que va començar a cremar les màquines. Cartisme--> el govern anglès va permetre que els obrers poguessin associar-se lliurement, aquest va ser un moviement polític al contrari qu el ludisme.Els obrers de Londres van redactar una carta i la van enviar al Parlament britànic. En aquesta carta es demanava el sufragi universal, que el vot fos secret i que els parlamentaris estiguessin pagats. Socialisme utòpic : volen que no hi hagi tanta injustícia , però no fan res, només proposen coses, però no les porten a terme, volen igualtat. Socialisme científic --> Els socialistes científics Karl Marx i Frederich Engels van dir el que es tenia que fer ; ells van escriure el manifest comunista, en aqulla obra analitzen el capitalisme i expressen les sebes propostes per camviar el sistema polític i economic. 
aquesta lluita es contra la classe dominant:la burgesia i la classe dominada: els obrers. La historia es una constant lluita de classes ( materialisme històric). 
objectius--> aconseguir l'emansipació econòmica i social dels treballadors. Superar la societat eclasista.
per crear una societat igualitaria, ha de desapareixer la propietat privada. La propietat col·lectiva s'ha d'impulsar. Els obrers han d'actuar: organitzant sindicats i partits polítics. Han de fer-ho per dos mitjans. Lluita pol·lítica i lluita social. Lluita pol·lítica: associant-se a partits polítics i sindicats. Lluita social: per mig  de vagues i manifestacions. Roberth Owen va ser l'ùnic que va fer alguna cosa. Un cop al poder dictadura del proletariat-->(socialisme =desaparició de la propietat privada, mitjans de la producció en mans de l'estat .  haura de gestionar-se fins que hi hagi una consienciació social. Desparició de l'estat: comunisme = mitjans de producció en mans del poble, l'estat està eliminat. 
AIT--> ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS.  1862, obrers francesos viatgen a Londres i es possen en contacte amb el moviment obrer allà. 
1864--> a Londres es crea la primera Internacional o AIT. S'impossen les idees exposades de Marx . Encara i aixi hi havia diferents tendencies. La més important: l'anarquista, defensada per Mikhail Bakunin. Els anarquistes i els marxistes volen el mateix: la destrucció de l'estat i la implantació d'un sistema col·lectiu dels mitjans de producció. Bakunin volia el mateix que Marx, però no seguiria les seves pases. Ell estaba en desacord amb Marx segons els pasos que s'havien de fet per arribar al comunisme.  els anarquistes van crear la llibertat de l'home. Ells no creuen en la família i no creuen en res que sigui jerarquic. Bakunin vol destruir l'estat immediatament sense pasos. Els anarquistes són antisistema. La primera AIT es trenca, es difòs. Nomès dura de 1864/1876. En la primera AIT es fan fora als anarquistes i nomès es queden els marxistes. 

•Durant el temps que va Estar vigent (1864-1876), l’objectiu de la Associació Internacional de
Treballadors va ser:
– El De tractar d’expandir les seves ideologies, es a dir, que tots els obrers del Món es vinculessin a
aquest moviment revolucionari.
–Per Lo tant, els obrers devien deixar de banda la seva vinculació a partits Polítics que no
qüestionaven el règim liberal establert. 
•Tanmateix, les dues Principals ideologies obreres de la Internacional: Marxisme i  Anarquisme no es posaven d’acord.
•Resultat:
–1872. Congrés de l’Haia: els anarquistes són expulsats de la Primera Internacional.
–1876: Congrés de Nova York: La Primera Internacional quedarà dissolta. 
•1889: Congrés de París.
•Els marxistes de la Internacional es tornen a reunir. Han d'avançar en la lluita obrera.
•Els objectius que es Planteja aquesta:
–Hem De coordinar els partits/sindicats marxistes nacionals:
•Es Crea una federació de partits marxistes.
•La Nostra lluita es centrarà en millorar la situació dels obrers: establir la Jornada laboral de 8h,
regular la situació de dones i nens, regular salaris..
•Fites:
•Es Crea l’Himne de la Internacional.
•S’estableix L’1 de Maig com a dia del Treballador (homenatge als màrtirs de Chicago).
•Gràcies al treball de la Internacional:
–Els Drets de vaga i associació ja estaven reconeguts a la major part dels països
industrialitzats.
–Els Treballadors van començar a gaudir d’una certa protecció laboral i social (accidents de
treball, jubilació ).
–La Jornada laboral es va establir en 8 hores.
•Aquesta va estar vigent Fins la Primera Guerra Mundial. Problemes:
–Dues Tendències:
•Socialdemòcrates: Acceptar reformes dintre de l’Estat Liberal.
•Radicals: Res de reformes!! Revolució i implantació del Socialisme (cas de Rússia). Tema 3: (1850-1914)
El proletariat va sorgir gràcies a l'oferta i la demanda. La població europea es va multiplicar en dos al Segle XIX. Grans diferències en l'europea occidental i oriental. Hi va haver un creixement en la població. Fonts energètiques el carbó, l'electricitat i el petroli. Es va implantar el capitalisme als nous estats liberals --> al 1850 es va imposar com a nou sistema econòmic a la major part dels països, les conseqüències van ser que el número de fàbriques va augmentar com la productivitat , la producció es va diversificar. Van necessitar que grans capitals invertissin, a causa d'això van néixer les primeres societats anònimes, van apa`reixer diferents tipologies d'empreses. Trust: diverses empreses fusionades d'un mateix sector, desapareixen les empreses preexistens i es crea una de nova, l'objectiu és eliminar la competència. Els càrtels: son acords entre empreses per repartir-se un determinat mecat, es posaven d'acord per fixar preus i determinar la producció.Holdings: compra per part d'una empresa de la majoria de les accions d'altres. Multinacionals: són empreses que tenen la base en un país determinatm però que tenen diferents empreses repartides pel món, les primeres van aparèixer al 1910. El movimet obrer --> sistema liberal del Segle XIX. Es substitueix el poder dels privilegiats pel de la burgesia. Els grans  propietaris seran els que estaran al capdavant dels governs, ells imposaran: sufragi censatari, els obrers totalment desplaçats del poder. Els mateixos que feien les lleis eren els seus caps. A Europa la població obrera --> a mitjans del Segle XIX representava un quart de la població i a finals del Segle XIX representava la meitat de la població. Les condicions de vida de la classe obrera --> Salaris baixos, no podien fer front a les seves necessitats, tenien problemes de subsistència. Les dones i els nens compraven menys. Jornades laborals de 15 hores diàries , per adults i nens des dels 7 anys.Condicions de treball duríssimes: sorrol, temperatures extremes, mala alimentació, falta de descans que provocaven accidents laborals. Rebaixa de salaris en èpoques de crisis, acomiadament lliure, no existia cap protecció social, hi havia analfabetisme. Els orígens del moviment obrer : els moviments revlucionaris van sorgir a Anglaterra durant la dècada de 1830. Ludisme: Primer moviment revolucionari dels obrers anglesos. Van cremar màquines ja que ells consideraven que els hi treien el treball. Abans de cremar-les signaven els seus comunicats amb el nom de Ned Ludd ( el primer que va començar a cremar les màquines. Cartisme--> el govern anglès va permetre que els obrers poguessin associar-se lliurement, aquest va ser un moviement polític al contrari qu el ludisme.Els obrers de Londres van redactar una carta i la van enviar al Parlament britànic. En aquesta carta es demanava el sufragi universal, que el vot fos secret i que els parlamentaris estiguessin pagats. Socialisme utòpic : volen que no hi hagi tanta injustícia , però no fan res, només proposen coses, però no les porten a terme, volen igualtat. Socialisme científic --> Els socialistes científics Karl Marx i Frederich Engels van dir el que es tenia que fer ; ells van escriure el manifest comunista, en aqulla obra analitzen el capitalisme i expressen les sebes propostes per camviar el sistema polític i economic. 
aquesta lluita es contra la classe dominant:la burgesia i la classe dominada: els obrers. La historia es una constant lluita de classes ( materialisme històric). 
objectius--> aconseguir l'emansipació econòmica i social dels treballadors. Superar la societat eclasista.
per crear una societat igualitaria, ha de desapareixer la propietat privada. La propietat col·lectiva s'ha d'impulsar. Els obrers han d'actuar: organitzant sindicats i partits polítics. Han de fer-ho per dos mitjans. Lluita pol·lítica i lluita social. Lluita pol·lítica: associant-se a partits polítics i sindicats. Lluita social: per mig  de vagues i manifestacions. Roberth Owen va ser l'ùnic que va fer alguna cosa. Un cop al poder dictadura del proletariat-->(socialisme =desaparició de la propietat privada, mitjans de la producció en mans de l'estat .  haura de gestionar-se fins que hi hagi una consienciació social. Desparició de l'estat: comunisme = mitjans de producció en mans del poble, l'estat està eliminat. 
AIT--> ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS.  1862, obrers francesos viatgen a Londres i es possen en contacte amb el moviment obrer allà. 
1864--> a Londres es crea la primera Internacional o AIT. S'impossen les idees exposades de Marx . Encara i aixi hi havia diferents tendencies. La més important: l'anarquista, defensada per Mikhail Bakunin. Els anarquistes i els marxistes volen el mateix: la destrucció de l'estat i la implantació d'un sistema col·lectiu dels mitjans de producció. Bakunin volia el mateix que Marx, però no seguiria les seves pases. Ell estaba en desacord amb Marx segons els pasos que s'havien de fet per arribar al comunisme.  els anarquistes van crear la llibertat de l'home. Ells no creuen en la família i no creuen en res que sigui jerarquic. Bakunin vol destruir l'estat immediatament sense pasos. Els anarquistes són antisistema. La primera AIT es trenca, es difòs. Nomès dura de 1864/1876. En la primera AIT es fan fora als anarquistes i nomès es queden els marxistes. 

•Durant el temps que va estar vigent (1864-1876), l’objectiu de la Associació Internacional de
Treballadors va ser:
– El de tractar d’expandir les seves ideologies, es a dir, que tots els obrers del món es vinculessin a
aquest moviment revolucionari.
–Per lo tant, els obrers devien deixar de banda la seva vinculació a partits polítics que no
qüestionaven el règim liberal establert. 
•Tanmateix, les dues principals ideologies obreres de la Internacional: Marxisme i  Anarquisme no es posaven d’acord.
•Resultat:
–1872. Congrés de l’Haia: els anarquistes són expulsats de la Primera Internacional.
–1876: Congrés de Nova York: La Primera Internacional quedarà dissolta. 
•1889: Congrés de París.
•Els marxistes de la Internacional es tornen a reunir. Han d'avançar en la lluita obrera.
•Els objectius que es planteja aquesta:
–Hem de coordinar els partits/sindicats marxistes nacionals:
•Es crea una federació de partits marxistes.
•La nostra lluita es centrarà en millorar la situació dels obrers: establir la jornada laboral de 8h,
regular la situació de dones i nens, regular salaris..
•Fites:
•Es crea l’Himne de la Internacional.
•S’estableix l’1 de Maig com a dia del Treballador (homenatge als màrtirs de Chicago).
•Gràcies al treball de la Internacional:
–Els drets de vaga i associació ja estaven reconeguts a la major part dels països
industrialitzats.
–Els treballadors van començar a gaudir d’una certa protecció laboral i social (accidents de
treball, jubilació ).
–La jornada laboral es va establir en 8 hores.
•Aquesta va estar vigent fins la Primera Guerra Mundial. Problemes:
–Dues tendències:
•Socialdemòcrates: acceptar reformes dintre de l’Estat Liberal.
•Radicals: res de reformes!! Revolució i implantació del Socialisme (cas de Rússia). Entradas relacionadas: