Marx materialismo historikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 14,67 KB

 

DATU BIOGRAFIKOAK: *Gaztaroa eta prestakuntza: Trevéris Jaiotakoa 1818 urtean. Bere senideak juduak eta protestantismora bihurtu juduen Kontrako jazarpenak ez pairatzeko. Familia eremuanerlijioaren kontraesanak ezagutu . Oinarrizko Ikasketak egin ondoren unibertsitatera joanzuzenbidea ikasteko asmoz.Lehenengo Bonnen eta gero Berlinen. BainaMarx gazteak zuzenbidea baino, filosofia eta Literatura nahiago . Ikasleen talde batean sartueta kontaktuan jarribere garaiko filosofiarekin, Hegelen Filosofiarekin. Filosofiari zaletasunagatik, era informal batean, Hegelen Eraginez ekion zion. Bere ikasketak filosofia arloan jarraitueta doktorego-tesia burutu zuen arlo honetan. Talde filosofiko formal batean sar: Hegelen aldeko gazte erradikalak eta Ezkertiarrak. Talde honetan kontaktuan jarribeste filosofo famatu batzuekin, Feuerbach eta Bauer . Hegelen Filosofiaren kritika eginbaina bere Metodo dialektikoa mantenduz gizarte, politika eta erlijioa kritikatzeko asmoz. Filosofo Hegelen inguruan eta Hegelen ideia-pean, Hegelen kritika maila Filosofiko, akademiko eta profesionala. *Garai espekulatiboa: 1842 Kazeta Erreniarra izenekoaren egunkarian idazten hasten da kazetari bezala. Bere artikuluetan gobernuen politikak, liberalaren asmoak eta zenbait Sozialisten ideiak kritikatu ez eraginkorrak/sozialismoaren kontrakoak Zirelakoan. Baina zentsura arazoak agertu zirenean Prusiako monarkiari Bideratutako kritikengatik egunkaria itxi behar.
Beraz, hasierako garai Honetan Marx dugu filosofo teorikoa Hegelen eraginez eta beste filosofoen Eraginez eta propagandista, kritikatzaile, agitatzailea politikan. Filosofoen Zirkuluetatik ideiak zabaldu prentsaren bitartez, publiko orokor batera heldu Nahian. Marxek Hegelen kritikarekin jarraitu eta Parisera joan . Jarduera Honetan ezagutuFriedrich Engels eta Berarekin jarraituHegel eta gazte Hegelianoen kritika egin. Beste egunkari desberdinetatik pasatu ondoren Frantziatik Kanporatua izan zen ere zentsura politikoagatik. Marx daukagu filosofo Bezala,bere filosofia pertsonala jada Egiteneta ,era berean, propagandista Eta politikaren kritikoa baina era espezializatu batean. 1845 Belgikan eta Londresen ibiliEngelsekin eta Justuen Ligaeta kartisten mugimenduarekinkontaktuan jarri . Marxek beraz azken garai Honetan talde eta erakunde antolatuekin kontaktu zuzena hartu zuen intelektual Organiko hutsa. Antolamendu mota eta egitarau batzuk bideratu edo gidatu klase Edo gizarte sektore baten helburuak lortzeko ekintza arloan. *Garai iraultzailea: 1848 Engelsekin batera “Alderdi komunistaren manifestua” argitaratzen du. Idazlan honi esker Justuen Liga komunisten liga bihurtu . Marx eta Engelsen Iritziz Komunisten Liga benetako mugimendu eta egitaraua askatzailea zen eta Gizarte guztien etorkizunaren bidea erakus. Bere bizitzaren azken garaian Londresen bizibere familiarekin eta Engelsen laguntzaz. Garai horretan Komunisten ligarekin jarraitu zuen eta Lehenengo internazionalean ere parte hartu . Londreseko garai honetan ere kontaktu Zuzena hartu zuen langileen eguneroko bizi baldintzekin .Mugimendu komunisten Intelektual organiko hutsa propagandista, kritikatzaile, agitatzailea. Alderdi, Elkarte eta erakundetan zuzendari iraultzaren helburua lortzeko. Iraultzaile Hutsa. Azken garai honetan Marxek Konturatu zen 1948 urtearen iraultzak eta 1871 Parisko Komunaren iraultzak Porrot egin horregatik, kapitalismoaren logikan sakondu nahi eta bere libururik Garrantzitsua egin“Kapitala” (1867 Urtean lehenengo liburua, 1873 urtean bigarren liburua eta besteak argitaratu Ziren Marx hil ostean). Berriro filosofo hutsa izatera pasatu . Bere teoria eta Praktika historikoaren arteko harremana ikertzeko asmoz kapitalismoaren Dialektika sakona ikertu . Marxen bizitzan ikus daiteke dialektika prozesua: Teoriatik, praktikara, praktikatik, teoriara. 1883 hil gaixotasun bategatik eta Testamendu gisa bere hilobian agertzen dira Marxen bi lelo garrantzitsuak:“Herrialde guztietako proletarioak elkar Zaitezte” eta “ Filosofoek mundua hainbat modutan interpretatu besterik ez dute Egin, eta kontua zera da: mundua eraldatzea”

TESTUINGURU FILOSOFIKOA:*Alemania. Hegel eta Feuerbach:Hegel Erabateko idealismoa. Kanten kritikaren ostean Hegelek sintesi filosofiko berri Eraiki. Filosofiak absolutua ezagutu behar du eta lortzeko kontzientzia Indibiduala konektatu espiritu horren produkzio historikoekin eta sintesi Horretan espiritu absolutua pentsatu. Hegelen Iritziz errealitatea arrazionala Eta arrazoiaerabateko erreala. Lotura Dialektika da. Errealitatea erreala izatera heltzen da ezeztapenen bitartez. Kontzientzia errealitate bezala pasatzen da kontzientzia erotu batetik Norbanako kontzientziara.Marxek ez zuen Onartzen historiaren amaiera eta dialektikak jarraitzen zuela pentsatzen zuen. Errealitatea ez zen batere arrazionala gatazkak eta bider-gabekeriak zeudelako. Marxen ustez benetako historia ez zen oraindik hasi. Marxek Hegeletik hartzen Dituen ideia hauek maila metafisikoandaude. Feuerbach Hegelen ideiak hartuta metodo historiko dialektiko bat Sor erlijioa ikertzeko. Erlijioaren bitartez gizakien historia hausnar. Erlijioa gizakiaren auto-hausnarketa da eta jainkoaren ideia gizaki idealaren Ideia. Gizakiak jainkoari eragozi nahiak eta itxaropenak. Gizakia jainkoa da Gizakiarentzat. Gizakiak jainko ideia handia sortzean alienatzen da.Jainkoa gizakiak sortutako produktua da eta Behin sortua bere sortzailearen aurka itzuli. Gizakia alienatua dago. Erlijioaren azterketa, dialektika historikoa,erlijio arloan erabili. Ondorioa gizonak egin eta antolatu duenak menderatzen Duela, alienatzen duela, eramaten duela, nahita edo ez egoera horretara.Marxek erlijio alienanatzailearen kritika Onar eta , horrela, maila konkretuan finkatu bere ikerketa. Metafisikaren Arazoak utzi eta dialektika historikoa era konkretuagoa aztertu.

MATERIALISMO HISTORIKOA: Marxen garaianegoera historikoa. Ekonomia alienazioak Azalbi gizaki izateko forma oker eta Mugatu horiek : langileak eta kapitalistak. Marxek ikusi historian zehar Gizakiaren banaketa klase desberdin artean eta horretarako alienazio ekonomikoa . Historiaren motorra ez dira jainkoak, ideiak . Gizakiaren historia gizakiaren Produkzioaren historia da. Historiaren motorra bizitza materialaren produkzioa Da. Hau da materialismo historikoa, gizaki historia unibertsalaren logika ezagutzeko Ikerketa. Gizakiak naturarekin harremanetan daude, lan egiteko beharra daukate Bizi irauteko. Ekintzan gizakiak sor lanabesak eta tresnak, sor produkzio Baliabideak. Gizakiak naturaren indar mekaniko erabili bere onurako. Aurrerapena eta zibilizazioa has. Produkzio baliabideak gara diren heinean Baliabideek erabiltzeko, mantentzeko eta berritzeko gizakien arteko harreman Kooperatiboak konplexuagoak bihur eta aldatuz doa.Produkzioaren etekinen banaketaren arauak eta Ohiturak ere aldatu. Harreman multzo hau produkzio harremanak dira, kultura Guztien oinarria .Kultura eta gizakien Kontzientzia produktu historikoa . Produkzio modu hori gizartearen azpiegitura Ekonomikoa da eta garai historiko bakoitzeanberarekin bat datorren super egitura sor. Produkzio harremanak, Produkzio modu bakoitzean , zuzenbidearen legeetan eta eskubideetan ikusi : Lanaren banaketa, lantokiaren harremanak, elkar trukatzeko arauak, ondasunaren Banaketa. Tentsio bat ager produkzio baliabide eta produkzio harremanen artean: Produkzio baliabideak gero eta ugariak dira baina produkzio harremanek mugatuak Eta murriztuak izaten jarraitu.Kapitalismoan, produkzio modu historiko bezala, tentsio hori gaindiezina . Produkzio baliabideak kapitalisten jabetza pribatu menpean daude eta baliabide Horien bitartez ekoizten dena ere . Kapitalistak ekoizpenean produzitzen dena Berarena dela dio, hori ekoizteko erabili diren makinak adibidez berarenak Direlako.Marxek dio makinak, gizarte Eta langileen lanari esker egin dutela. Beraz produkzioa soziala da baina Etekinak pribatuak . Kapitalisten klasea aberasten den bitartean langileen Klasea gero eta txiroago da. *Egitura ekonomikoa eta gainegitura:Marxen Analisian produkzio baliabideaketa Produkzio harremanak sor produkzio modu bat.Produkzio baliabideak azpiegitura ekonomikoaeta sortzen dute gainegitura bat. Gainegitura Ideologia desberdinez osatua . Ideologia gizakien kontzientzia eta pentsamendua Da. Kontzientzia ,faltsua da, Errealitatearen gauzak inbertitu edo alderantzikatu egin . Beraz gainegituraren Kontzientzia ideologikoa faltsua eta alienantea . Gainegituraren edukiakezfuntsik, errealitate propiorik. Egitura ekonomikotik har bere izaera. Egitura ekonomikoan ager produkzio baliabideak eta bere garapena. Garapen Horretan produkzio moduren gatazka konpontzeko baldintza historikoak, Materialak, sor. *klaseen arteko borroka, historiaren motorra:Marxek Eramanbere analisia kapitalismora, Produkzio modu bezala.Produkzio modu Historikoak izan: esklabismoa, feudalismoa, lehenengo industrial iraultza eta , Azkenean, kapitalismo garaikidea. Pausuen guztien agertu krisiak eta gatazkak, Bereziki, klaseen arteko gatazkak: gizakiaren historia osoa klaseen arteko Gatazkaren historia, ondorioztatu Marxek. Klase borroka kontzeptuak esan nahi Du gizakiaren alienazio historikoa: gizakiaren banaketa gizakien artean interes Material eta ekonomikoen arabera klase sozialetan, gizakia bere kontrako Banaketa. Kapitalismoa motorra hori produkzioaren baliabide eta langileen Arteko bereizmena. Bereizmen horrek kapitalisten etekina ahalbideratu eta proletarioen Pobretze etengabea. *Iraultza, askapenerako baldintza:Krisi ekonomikoetan Ikusnola kapitalistaren etekina handitzeko gutiziak sistema irteerarik gabeko Atakan jar: etekinaren bilatze horrek gero eta kapital gehiago inbertitzeamakinatan, lanegunetako ordutegiak luzatzea, Langile kopurua murriztea eta soldatak mugatzea. Kapitalak gizarteari erabateko Eskaera egin : gizartea ezhelburu bat, Kapitalaren etekinaren baliabide besterik ez . Gizarteak, egoera txirotu eta Langabezi horretan,ezinkapitalisten produktuak erosi eta Bidegabekeria nabarmena bihur kontzientzietan. Etekinen beheranzko joeren Arabera ekoizpenean etekin gero eta murriztuagoa ateratzeko gero eta inbertsio Eta esfortzu gehiago egin. Kapitalismoaren beraren arrakasta, boterea, hedapena Eta garapena bere kontraesana eta porrota da. Tesi kapitalistaren garapenak Bere ezeztapena darama: langileria. Dialektikan bezala sintesia behar da krisi, Borroka eta iraultza baten bitartez. Iraultza proletarioa beharrezkoa. Horretarako krisi baldintza objektiboak egon eta langileen kontzientzia Subkjetiboa.Iraultzaezinizan iraultza politikoa. Lehenengo iraultza Soziala baizik: egitura ekonomikoa guztiz aldenduz makinak, merkatua eta Jabetza gizakiaren zerbitzuetan jarriko da. Horrelako iraultza benetako sintesi Historikoa behar da kapitala eta langileriarenarteko sintesi historikoa. Gizakiarenhasiera, alienazioaren bukaera, eta klaserik gabeko gizarte eta Humanismo berriaren jatorria. Marx iritziz egitura ekonomikoaren Eraldaketairaultza sozialista . Langileria botere politikoa har indarkeria erabilizeta produkzio baliabideen kontrola ezar. Produkzio baliabideen jabeduna gizarte osoa da, beraz kolektibizatzen dira.

MARXISMOAREN ERAGINA ONDORENGO MUNDUAN:Marx historiari buruz Eginiragarpenak okerrak izan . Iragarritako proletarioen iraultza ez, sistema kapitalistaren ondorioz, Herrialde industrializatuetan gerta, baina industriaurreko nekazaritza aroan Egon. Ezinon ekoizpenaren kudeaketarik Gertatu eta estatuak ezdesagertzeraino Ahuldu, indartu eta totalitario bihurtu.Marxek ezfilosofia sistemaegin nahi, berak pentsasistema filosofikoak Ideologia bihurtzeko arriskuan zeudelako eta hori gertatu zitzaion Marxek Gizarte eta historiari buruzko argipenari: ideologia marxista bihurtu. 1917 Sobietar iraultzaren ondoren mundua bi bloketan banatu: ideologia marxista Leninista zuen mundu komunista eta mendebaleko mundu kapitalista anti-marxista. 1989 Berlingo harresia eraitsitik mundu komunista sistema kapitalistara Eraldaketa azkarra egineta marxismoaren Amaiera interpretatu. Iraultza Marxistekin gerta Frantziako iraultzarekin bezala: politikoki porrot eginbaina, ekarpen batzuk lorpen gisa ekarri: Zuzenbideko Estatua sorrarazieskubideak eta Askatasunak finkatu, eta gizarte eskubideak.Pixkanaka, gizarte oreka berria Ezarri. Langileak ondasun eta kontsumitzaile gisa sar sisteman eta horrek Izaera iraultzailerik gabeko klase ertainak eragin. Marxen filosofiaren zenbait Interpretazio egin n eta zenbait marxismo sor:Lehenbiziko interpretazio Ortodoxoa(Lenin).Interpretazio humanista: Lukácks, gizakia kokatzen ardatza Bezala , ekonomiaren arloa garrantzitsua da baina gizakiaren tresna besterik Ez. Estrukturalismoa. Humanismoaren kontra. Marxen idei humanistikoakideologia besterik ez. Kapitalen, ager Marxismo zientifikoa. Marxismo zientzia.

Kapitalismoa Eta burges sistema: Kapital edo potentzia sozialaren erabilpen pribatua edo alienatua. Klase Burgesaren lehentasuna eta dominazioa gizartean produkzio indarren eta Baliabideen jabetza izateagatik. *Materialismo historikoa: Marxek Saltatutako historia unibertsala ulertzeko eta ikertzeko metodoa, non Bizitzaren produkzioa historiaren faktore garrantzitsuena da, eta hain zuzen Ere bizitza materialaren produkzioa lanaren bitartez. *Produkzio harremanak: Gizakien arteko harreman kooperatiboak naturaren aurrean bizirauteko baliabidea Sortzeko, lana antolatzeko eta lanaren etekinak banantzeko. *Produkzio Indarrek (baliabidea): bizirauteko sortzen diren lanabesak, tresnak, Makinak, ezagutza tekniko eta zientifikoak, energiaren erabilpenak lehengaien Esplotazioa, eta langileen antolamendua eta lan teknikak. *Produkzio modua: produkzio Harremanen eta indarren multzoa da, garai historiko bat definitzen duena, Feudala, esklabista… *Azpiegitura: produkzio harremanak eta produkzio baliabideen Multzoa. Jendea kontsumitu behar dute bizirauteko, horretarako produzitu behar Du, eta produzitzeko tresnak eta teknikak garatu behar ditu, eta tresnak eta Teknikak garatzeko harremanetan eta kooperazioan jarri behar da. *Gainegitura, Super egitura: gizakiek kontzientzia forma desberdinak azpiegitura Ekonomikoaren garapenaren momentu historiko batean: erlijioa, zuzenbidea, Politikoa, hezkuntza… *Krisi kapitalista: merkatu kapitalistan Produktuen eskaintza oso handia agertzen da, baina gizartea egin ditu produktu Horiek erori dirurik ez duelako. Hala ere, bizirauteko produktuak dira, Horregatik kontraesan bat agertzen da. Ekonomiaren funtzio antolamendu txar Batek gizakiaren kontra egiten da. Zergatik? Kapitalistak bere etekina kontuan Hartuz produzitzen du eta ez gizakien beharren arabera. Ondorioz, krisi Ekonomikoa krisi soziala bihurtzen da, langabeziarekin eta soldaten Murrizpenarekin. Beraz, krisi honen agerpena modu produkzio kapitalistaren Desagerpenaren beharrak adierazten du.

Entradas relacionadas: