Marx alienazio politikoa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,53 KB

 


EkoizpenSistemaMarxiarra:


Marxek gizakiaren historia behartuz,ekoizpen sistema desberdinak:
1)PRIMITIBOA=jabetza kolektiboa.
2)ASIARRA=Jabetza pribatuaren agerpena
3)ESKLABISTA/(Grezia eta Erroma)
4)FEUDALA(Erdi Aroan)
5)KAPITALISTA INDUSTRIALA
6)KOMUNISTA(jabetza pribatuaren desagerpena)/Gaur egun ekoizpen sistema NEOLIBERALA da;beraz,Marxen iragarpenak ez ziran bete.Ekoizpen sistema eredu desberdinak prozesu dialektiko baten ondorioak dira.Abiapuntuko ekoizpen sistema hondatu egiten da eta beste bat agertuko da,era berean hau hondatzean,berri bat agertuko da.Etengabeko mugimendua dago,beraz prozesu dialektikoa da.Ondorioz,batzuk zapaltzaileak izan dira eta beste batzuk,gehienak,zapalduak.Horrek sortu dauz klaseen arteko borrokak.Era berean,ekoizpen sistemak daukaz Marxen ustez bi ezaugarri nagusi gainegitura eta azpiegitura/egitura.

GAINEGITURA:


Egitura juridikoa eta Egitura politikoa:

Estatua eta Estatuaren lege eta erakunde desberdinak adierazten dauzEgitura ídeologikoa:
Bereziki izango dogu filosofia eta erlijioa./Marxek izango dau gainegituraren ezezko balorapena.Bere iritziz,gainegituraren zeregina gutxiengo eta gizarte mailan nagusi diran interesak,bereziki ekonomikoak babestea eta legitimatzea izango da. Ekoizpen sistema feudalean,esaterako,Estatu kontzeptua zan Antzinako erregimena,monarkia soziala, filosofian filosofía kristaua eta erlijio arloan erlijio kristaua zan nagusi.Eredu komunistan,Estatuak zeregin eta helburu bat izango dau:ondasunen banaketa legezkoa egitea eta ekoizpen justua izatea eta justizia soziala bideratzea.

EGITURA/AZPI EGITURA:

Marxek jabetza pribatua aipatzen dauanean ekoizpen bitarteko jabetza pribatua esan nahi dau,gutxiengo batzuen esku dagoan jabetza.Ekoizpen bitartekoen barruan:1.Iehengaia,materia prima doguna
2.lan bitartekoak,ekoizteko prozesua bideratzeko ezinbestekoak eta baita
3.lan indarrak ere,langileen prestakuntza eta kualifikazio maila dana. Azkenik,4.
Azken lan produktuak behar dira.Eredu komunistaren arabera,jabetza pribatuak Estatuaren esku geldituko dira.Ekoizpen prozesua ez da bakarrik erlazio ekonomiko hutsa,lan harreman ezberdinak ere sortzen dira.Ekoizpen harreman honeen barruan lan banatzea dogu.LAN BANAKETA:Gizakiak ezagutuko dauz hurrengo banatzeak:1.Banatze naturala:Ezaugarri biologikoak kontuan harturik bereiziko doguz indartsuak eta ahulak eta indartsuak gain-biziko dira2.Banatze teknikoa:Lan zereginaren arabera egongo dira profesional zail desberdinak
3.Banatze soziala:Garrantzitsua izango da Marxentzako.Ekoizpen bitarteko jabetza pribatua agertuko da.Jabeak gizarte zail gorenak izango dira eta ez direnak jabeak dira gizarte maila baxukoak./Marxek lehentasuna emongo deutsa egiturari,egitura aldatuz gero,beste gainegitura guztiak ere aldatuko diralakoFeuerbach-en eragina:

A)Marxek Feuerbachen ondorendo ideiak onartuko dauz:

Bai Feuerbach bai Marx ezkerra hegeliarrean kokatuko doguz
1.Orain arteko filosofiak teologia mozorrotuaren papera bete dauala,filosofia teoria hutsa izan dala eta gutxiengoen pribilegioak babestu dauzala.Filosofiaren papera aldatu beharra dago,filosofiaren helburua praktikoa izan behar da,hau da,bere helburua izan behar da injustizia sozialekin amaitzea,gizartea transformatzea...Beraz, filosofiak bete behar dau paper askatzailea,eta ez,ostera, zapaltzaileen interesen babeslea
2.Errealitate sensiblea errealitate bakarra dogula,hau da,errealitate fisikotik eta pertzeptibotik kanpo ez daukagu ezer
3.Giza harremanei emondako garrantzia. Antropologia Marxiarrean ere gizakia egilea da
4.Alienazio erlijiosoaren kontzeptua:gizakiak sortutakoa da Jainkoa eta Jainko irudi horretan jarri dauz gizaki idealaren ezaugarriak:orojakilea, oroegilea...Hala ere, denborarekin ezezaguna bihurtuko da eta baita menperatzaile ere,beraz,alienante.Horrela,gizakiak pentsatzen dau Jainkoak gizakia sortu dauala eta ez alderantziz. Marxek erlazio alienazioak kritikatuko dauz.Bere aburuz,ardatzezko alienazioa alienazio ekonomikoa/lanaren alienazioa izango da, beste alienazio mota guztiak honen ondorioak baitira.

B)Marxek egindako KRITIKA Feuerbachi:


1.Aldaketa guztiak kausa mekanikoen ondorioz EZdirala.Errealitateak berak ez dauka aldatzeko gaitasura.Kanpoko baldintzak ezinbesteko eragina izango dabe errealitatean,bereziki baldintza ekonomikoak

2


Alienazio erlijiosoa miseriaren ondorioa da.Marxek Feuerbachen alienazio erlijiosoa onartuko dau,baina guztia miseriaren ondorioa dala esanez eta erlijioa dala irteera bat biziza gordinetik eta miseriatik ihes egiteko:'Erlijioa da herriaren opioa'
3)Gizakia ez da ikusle hutsa,Egilea dala,eta bere lanak prozesu historian eragina dauka
4)Gizakia gizaki zehatza dala.Beraz,gizakia ezin da inoiz kontzeptu orokor bat izan,Feuerbachek esaten eban moduan.

Entradas relacionadas: