Marx alienazio mota

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,34 KB

 

MARX


BerePentsamenduarenGakoaHonetanDatza:FilosofiarenZereginaEzDaMugatuBeharMunduaInterpretatzeraEtaEzagutzera,munduaEraldatzeraBaizik/BereTeoriaNagusia:gizarteaBiKlaseSozialetanDagoErdibiturik,aurkariak,burgesiaEtaLangileria,biKlaseHoriekBotereaEskuratzekoBorrokan/Helburua:GizarteakKlaserikGabekoGizartea,hauda,gizakiaGizarteanAskeaIzatea.

DISER:

MarxenIritziz,kapitalismoaGailurreraIristean,berakSortutakoGizaKlaseak,Proletalgoak,iraultzarenBidezSozialismoFaseaSortukoDuela,etaOndoren,azkenFaseaEtorrikoZela,komunismoa,KlaseGabekoGizartea,Esplotaziorik gabekoGizartea,nonGizabanakoBkoitzakBereEsentziaOsoosorikGaratzekoAukeraIzangoDuen.BesteHitzBatzuekinEsateko,zeruaLurreraEkarrikoDuKomunismoak.AristotelesekEreDefendatzenZuenJustiziakontzeptuanMerezimenduaHartzenZuenKontuan;hiritarGuztieiTratuBerdinaEmateaMereziDutenenArabera/Hegelek,berizMaterialismoHistorikoaHritikatzenZuen.HegelenAraberaGizaHistoriaBaldintzatzenDuenaEspirituaDa,etaEzProdukzioHarremanEkonomikoak.MarxekTestuHonetanEsatenDiguHistoriaKlaseenArtekoBorrokaIzanDela,edoBehintzatHistoriaUlertzekoEzinbestekoaDelaKlaseenArtekoGatazkakUlertzea.ArgudioHorrekHainbatUrtetanBereFuntsaIzanDu,hauda,atzeraBegiratzenBaduguKonturatzenGaraEgiaDela:gizarteaBetiEgonDaBanatuta:AberatsakEtaPobreak,HaienArtekoHarremanakEzDiraOnakIzanEtaHainbatUnetanHarremanHoriekOsoBortitzakIzanDira,adibidez,FrantziakoIraultzanEdo AEBkoIndependentziaGerrarekin.AdibideGehiagoIpinDitzakeg,etaGuztietanKonturatzenGaraElementuKomunBatDagoela:biKlaseenArtekoGatazka.PlatonenAntolamenduPolitikoaHiruKlaseSozialZeudelaAzpimarratzenZuen;filosofoak,SoldaduakEtaArtisauak./BainaSistemaKapitalistaAurreratuakAldaketaGarrantzitsuBatEkarriDu:biKlaseenArtekoDikotomiaApurtzekoKlaseBerriBatSortzea: ErdikoKlasea,hain zuzen.EzinDuguGizarteaBanatuBiTaldetanOraingoan gutxienez hiru talderi buruz hitz egin behar dugu: pobreak direnak, erdiko klasea eta aberatsak. Modu horretan, erdian daudenak haien gainean daudenei begira daude eta haien bizimodua lortu nahi dute,horretarako sistema kapitalistak, hainbat modutara (soldatak igoz; tresna materialak emanez: automobilak, telebistak, oporrak ordainduz …) pentsarazi die beste taldera(aberatsenera) pasatzea posible dela lan eginez gero, dirua aurreztuz … eta ilusio horrekin ez dute inoiz klase horren kontra joko, eurek ere bizi-maila hori lortu nahi dutelako/Beraz, gure gizartearen antolamenduari begiratuz gero, klaseen arteko borroka, Marxek uste zuen bezala, ez dago agerian; desberdintasun ekonomikoak oso nabariak dira, baina sistema kapitalistak estali egin du borroka hori. Adibidea; gaur egun, badaude euren kontura lan egiten duten langileak eta horiek, jabe txikiak sentitzen diren neurrian, ez dute beren burua salgai edo merkantzia gisa ikusten/Marxek ere garbi aztertu zuen burgesiaren oinarria non aurkitzen zen, hau da, aberastasuna metatzean. Egia da burgesak inbertitu egiten duela etekinak ateratzeko. Burgesiaren helburua ez da karitatea egitea. Bere inbertsioekin lanpostuak sortzen ditu eta familia askori ogia ematen die, baina, argi gera bedi hori ez dela burgesiaren lehen helburua, baizik eta inbertitutako diruari etekinak ateratzea/Azkenik, komunismoa, utopia bat da, eta utopia asko bezala ideal bat. Klase gabeko gizartea, agian, lor ezinezko zerbait da, baina zalantzarik gabe, gogoratu egiten du klase arteko desberdintasunak, gutxituz joatea komenigarria dela, edo beste era batera esanda “ongizate soziala”, mundu guztiaren eskubide bat dela. Zentzu horretan, Marxen pentsamendua oso lagungarria izan da gizartearentzat.

Erlijio aliena://

Alienazioak gizakiak bere baitako zerbait galtzea esan nahi du. Marxen iritziz, alienazio nagusia lanarena da, eta hortik sortzen dira beste alienazioak, alienazioek sustrai ekonomikoa baitute.Hiru alienazio mota: erlijio alienazioa, ideologia alienazioa eta ekonomia alienazioa.//Erlijioak gizakia mundu errealetik hartu eta fikziozko mundu batera darama.Erlijioak alienatzen/Gainera, erlijioa da klase gorenak erabiltzen duen tresna bere menpe daudenak zanpatzeko. Hori dela eta, erlijio alienazioak funtzio sozial bat betetzen du: herriaren opioa da/Eliza alienazio honen elementu bideratzailea da, gizakion ahaleginak bideratzen baititu errealitatetik kanpo dagoen justizia bat bilatzera, errealitatea aldatu ordez. Beraz, erakunde erlijiosoak zera dira: menpeko klaseak zanpatzeko tresnak/Zerua da leku bat non injustiziak ordaintzen edo konpentsatzen diren/Beraz, erlijioa ez da gizakiaren problemak konpontzeko gai.

Ekono alien

Alienazio guztien artean lana da garrantzitsuena. Marxentzat, giza bizitzaren funtsa lanean datza. Gizakia, lan egitean eta lanaren bidez bere ekoizpen-jarduera garatzean, bere lanaren produktuetan proiektatzen da, produktu horretan bere barruko zerbait uzten du. Langilearen nortasuna produktuan bertan geratzen da integraturik.Lanaren eta langilearen arteko bereizkeria edo banaketa hori kentzen ez bada, langilea alienaturik geratzen da, langilea bera lan-produktu bihurtzen da, merkatuan saltzeko gai.Historikoki esan izan den bezala, izakiek ez dutela beren burua sortzen lanaren bidez. Gutxi batzuen eskuetan geratu dira: ekoizteko bitartekoen jabeen eskuetan. Langilea bere barruan hutsik geratzen da.Une horretantxe gertatzen da alienazioa: gizakia hutsik geratzen da, eta berak eginiko produktuak arrotzak direla uste du, bereak ez diren zerbait bezala. Beraz, langilea gauza bihurtzen da. Berak saltzen duen  bere burua.Horrek gizakiaren askatasunaren ukapena adierazten du, deshumanizazioa, alegia.Nagusi edo ugazabaren eta langilearen arteko giza harremanak gatazkatsuak dira. Horrela, bi klase sozial sortzen dira: burgesia eta proletarioak.Historia bi klase sozial horien borroka dialektikoaren historian laburbiltzen da. Marxek bere ahalegin guztiak proletarioak kontzientziatzera bideratzen ditu.

Nietzsche:

Nietzscheren iritziz, erlijioa beldurretik sortzen da. Erlijioak ez du inoiz egia esan eta naturaz gaindiko izaki transzendentalei errealitatea ematen du - Jainkoa. Horrela agertzen da Nietzsche edozein forma erlijiosoaren aurka. Mendebaldeko gure historian kristautasunak mundu ideal bat asmatu eta mundu errealari mespretxua egin  dio.Nietzscheren aburuz, kristautasuna ahulentzat eta esklaboentzako filosofia da; erlijioak balio dekadenteak soilik proposatzen ditu: umiltasuna, mendekotasuna, obedientzia.Beraz,erlijioak, oztopo izan dira gizakiak bere mugak etengabe gainditzen joateko: indarra eta hobetzeko ausardiaren ordez beldurrez jarduten duen morala.Garaiko gertaerarik garrantzitsuena Jainkoaren heriotzak, gizakiaren indar sortzaileak hedatzeko aukera ematen du. Eta horrela, gizakion begiak ez dira haraindiko mundura zuzenduko, hots, gezurrezko mundura jo beharrean, honako mundu honetara joko dute eta.

Jainkoaren heriotza

Kristautasunaren ideia guztien oinarrian, ezkutuan Jainkoa dago, bizitzaren kontrakoa dena. Horregatik, ateismoaren aldarrikapena egin zuen.Niezscheren iritziz, Jainkoa desagertutakoan, berari atxikitzen zaizkion balio kristauak ere desagertu egingo dira.Jainkoaren heriotzak balio absolutuaren eta lege moral objektiboaren hondamena ekarriko du.

Supergizakia

Jainkoaren heriotzaren osteko urratsa da Supergizakiaren etorrera. Iraganarekin lotzen duten lokarriak nahitaez askatu behar ditu gizakiak, bere etorkizunaren jabe izan dadin.

Entradas relacionadas: