Marta.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,25 KB

 

1.Que es la digestio? La digestio es el nom que reben el conjunt de processos que extreuen els nutrients de dins dels aliments qe ingerim. 2.Quins son els organs de laparell digestiu que n tenen com a missio digerir els aliments? Soc lesofag, la faringe, lepiglotis i lintesti gruixut. 3.Quins son els principals cmponents del suc gastric? Acid nucleic aigua, acid clurific, i tripsina. 4.L'estomac exxerseix una accio mecanica es degut sobre els aliments. A qe es deuen aquestes accions? A trencar els glucids. L'accio mecanica es degut al moviment de lestomac i el tub digestiu el peritalisme. I quimica els sucs gastrics. 5.Perqe es aicid la crecracio dels sucs gastrics? Com es pot neutralitzar am bicarbonats? Perque conte acid alcholidric. Es pot neutrelitzar amb bicarbonats. 6.Quina es la funcio de la bilis en la digestio dels aliments? Es una glandula que aboca el suc bilial, que te enzims que acumulen els lipids, i ajuden a qe actui el suc pancreatic. 7.Quina diferencia hi ha entre la digestio mecanica i la quimica? Perque es necessari que sesdevinguin totes dues? La mecanica tritura, esmicola els aliments, i produeix moviment a les parets musculars. I a la quimica es transforma quimicament els aliments lestomac i ala boca amb la saliva. Els nutrients sabsorveixen a lintesti prim.8.Quina es la funcio del pilar? Perqe aquest muscul nomes sobre de tant en tant? Deixxa passar els aliments a lintesti prim. Perqe els aliments no passin tots de cop. 9.Perque el quil es un suc ric en principis inmediats de mmoolecula petita? Perque esta totalment descomposat perqe te nutrients i enzims. 10.Indica el recorregut de la bilis des de que es produeix en les celules del fetge fins que arriba a lintesti. Surt del fetge i semmagatzema ala besicula bilial on sen va cap el pancrees i finalment arriba a lintesti. 11.Qyuba relacui u¡gu ga ebtre el contingut del sucre i el pancrees? Que el pancrees es la glandula que fabrica insultina qe produeix una baixada de sucre ala sang i tambe el glucago qye fa el contrari. (+sucre a la sang).12.Que passa als aliments a lintesti gros? Es produeix labsorcio daigua, ja que els aliments on an set absorvits a lintesti prim. Nomes hi passen les sobres. 13.Quina importancia te la mmicrobiola intestinal?Ajuda a la regulacio intestinal amb els nacteris que conte. 14.Quina diferencia hi ha entre aliments i nutrients?Que els aliments els ingerim quan volguem i els nutrients venen dels aliments. 15.Que son les vellositats intestinals? quina importancia tenen? Calcula la superficie interna del teu intesti prim. Lintesti prim te uns 7m de llarg 4cm de diametre. Els plecs de la superficie augmenten 4 vegades la grandaria. Les vellositats la multipliquen per deu, les microvellostats la fan 20 vegades mmes gran. *Son plagaments que tenen ala part superior es de les celules de lintesti i lestomec per incrementar la superficie de contacte. Importancia: Son importants ja qe aixi el tenir mes superficie a lintesti absoreveix millor i lestomac tira mes sucs sobre el quim. Quim: Substancia que es forma a lestomac.

Entradas relacionadas: