El marqueting i els seus elements

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,17 KB

 

Departament comercial i funcions:


Conjunt d'activitats necessàries per fer arribar als consumidors els béns o serveis produïts per l'empresa. Funcions: anàlisi de mercats, màrqueting i vendes.

Demanda total, demanda potencial, quota de mercat :


Demanda total

Exemple – quantitat de TV venuts en un mes.

Demanda d'una empresa

TV venuts per SONY en un mes.

Demanda potencial

Demanda total + altres possibles consumidors del producte.

Quota de mercat

(mercat empresa/mercat total)*100

Estudi de mercat:


Consisteix a recopilar, elaborar i analitzar informació sobre l'entorn general, la competència i el consumidor.

Anàlisi de l'entorn:


Legal:

legislació que regula l'activitat ( horaris, aliments,sorolls)

Tecnològic:

darreres millores tecnològiques per ser competitius.

Social:

canvis en la societat: rendes, modes, costums, gustos.

Econòmic:

cicles econòmics (crisi, bonança).

Prescriptor, comprador i consumidor:


Prescriptor:

qui recomana el producte: metge (medicaments), professor (llibres).

Comprador:

el que paga el producte: pares (llibres), senyor (menjar de gat).

Consumidor

Qui satisfà la necessitat amb el producte: nen (Nesquik).

segmentació:

Divisió dels clients en grups de necessitats homogènies.

Criteris de segmentació:


Sociodemogràfiques:

sexe, edat, hàbitat (rural, urbà), nivell d'estudis.

Socioeconòmics:

nivell d'ingressos, classe social.

Psicogràfics:

personalitat, estil de vida, sistema de valors.

Definir màrqueting:


Conjunt d'activitats que desenvolupa una empresa per satisfer necessitats i desitjos del consumidor per tal d'aconseguir un benefici.

Elements del màrqueting:


El producte, el preu, la promoció i la distribució.

Producte:


Unitat o conjunt de béns o serveis que tenen un elevat grau de substitució entre ells.

Producte de:


Consum:


fungible (una sola utilitat, aliments, productes de neteja)
durador ( podem fer servir moltes vegades, moble, vehicle, electrodomèstic...)

Producte industrial:

la farina que compra un forner per fer pa. 

Servei:

activitats que realitza el sector terciari (turisme, salut, ensenyament...)

Gamma:


totalitat d'articles que una empresa ofereix en el mercat a tots els consumidors.

Línia:

conjunt de productes de característiques homogènies.

Fases del cicle de vida d'un producte:


Llançament:

vendes baixes ja que el producte és desconegut, pèrdues, creixement lent, cal invertir en publicitat informativa.

Creixement:

fort creixement de vendes, publicitat persuasiva, inici de beneficis.

Maduresa:

estabilització de les vendes, cerca de nous clients.

Declivi:

caiguda en picat de les vendes, cal rellançar el producte, enfocar en un segment o deixar de comercialitzar, pèrdues.

Característiques envàs:


Identificació fàcil, associar continent i contingut, atractiu i impactant, fàcil d'obrir, comoditat i facilitat de transport i emmagatzematge.

Estratègies de marca:


Única:

utilitzar el mateix nom per a tots els productes (Microsoft)

Múltiples:

utilitzar més d’una marca, marques individuals (ariel, H&S), per línies de productes (Pascual per la llet i zumosol per als sucs) o segones marques.

Distribuïdor:

marques blanques (les trobem al Carrefour, dia...)

Preu:


Quantitat de diners que el comprador d'un determinat producte o servei lliura al venedor a canvi de la seva adquisició.

Fixació de preus:


Demanda


Inelàstica ( apugem el preu i augmenten els ingressos), elàstica (abaixem els preus i augmenten els ingressos).

Costos:

cost unitari = CV unitari + CF unitari / nº unitats, preu de venda: cost unitari x (1 + %marge).

Competència:

preu semblant, preu superior o preu inferior.

Estratègies de preus:


Màxims:

productes amb un preu molt alt i dirigir-lo a un sector molt reduït i d’elit (Apple).

De penetració


Preus baixos per introduir-nos al mercat (ofertes de llançament d’un producte o per inauguració d’un comerç).

Psicològics:

es basa en la manera com el mercat percep la quantia del preu i ne l’associació que fa el consumidor de preu i característiques o atributs del producte.

Promoció:


Comunicar les característiques del producte i ressaltar-ne els atributs per potenciar els desitjos de consumir-lo i alhora mantenir els clients habituals.

Instruments: publicitat, promoció de les vendes, venda personal i relacions públiques.

Publicitat:


Acció de transmetre un determinat missatge utilitzant un mitjà de comunicació de masses (ràdio, premsa, TV, tanques...) pagat per una empresa per tal d’influir sobre el comportament del consumidor.

Tècniques de promoció de vendes:


Cridar l’atenció, despertar l’ interès, trobar un desig i aconseguir una actuació.

Venda personal:


És una relació directa entre el venedor i el client, molt específica i totalment personalitzada i té un cos elevat.

Relacions públiques:


Potenciar relacions amb exterior (mitjans de comunicació, clients) i interior (treballador, accionistes). Ex: col·laborar amb ONG, organitzar activitats culturals...

Distribució:


Conjunt de processos que condueixen el producte des de l’empresa fins al consumidor, de manera que s’incrementa la utilitat del producte. Funcions: el transport, l’emmagatzematge i la informació i l’assessorament al client.

Canal de distribució:


Propi:

producte – consumidor.

Extern:

producte – majorista – detallista – consumidor (llarg) productor – detallista – consumidor (curt)

Majoristes:


compren als productors o a altres majoristes productes que després ho venen a altres majoristes o detallistes.

Detallista:

són els intermediaris que venen el producte al consumidor final.

Franquícia:


És un tipus de contracte utilitzat pel comerç pel qual una part anomenada “franquiciador” cedeix a una altre anomenada “franquiciat” la lliçència d’una marca així com els mètodes de fer negoci a canvi d’una tarifa períòdica.

Estratègies de distribució:


Exclusiva

La venda en una zona la fa un únic intermediari (concessionari autos)

Selectiva:

el fabricant selecciona un nombre limitat de distribuïdors (perfums).

Intensiva:

el fabricant intenta que tots els punts de venda tinguin el seu producte (Coca-Cola).

Marxandatge:


Conjunt de mitjans que ajuden a donar sortida a un producte en el punt de venda.

Elements del marxandatge:


L’ús de cartells:

diferents mides, informar d’un producte, d’una oferta...

Situació del producte:

buscar un lloc que permeti veure el producte un gran nombre de clients.

Presentació:

en piles (agafar en facilitat) o en quantitat (posar una gran quantitat de producte junt)

Decoració:

aparadors, elements mòbils...

Moviment i llum:

situat en una plataforma giratòria i bona il·luminació.

Entradas relacionadas: