Vora la mar jacint verdaguer

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,14 KB

 

Joan Maragall es el gran poeta del Modernisme català és un Moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle
XIX i principis Del XX. Es un del poeta mes important de la literatura catalana del Segle XX va Neixare a Barcelona 1860 era fill d’un industrial del teixit no va voler Continuar el negoci i decideix estudiar el carrera de dret ,va exercir com Advocat un temps fins que es posa a treballar com periodista ,col.Laborador del Diario de Barcelona i L’Avenç va ser autor d’un bon nombre d’articles i assaigs Aixins com d’una interessant correspondencia amb Miquel de Unamuno ,el 1903 fa Ser president de l’Ateneu Barcelonès i llegeix discursos ,el 1904 va ser Mestre En Gai Saber ,el 1911 va morir a Barcelona .La importancia de Joan Matragall se Centra especialment en la seva obra poetica pero sense oblidar les idees sobre poesia ,els artiicles o l’actitud critica que tot i el conservadorisme que li Era propi mantingues envers la mateixa classe social a que pertanyia ,cal Destacar la tasca que feu com a traductor de Goethe o introductor de Friendrich Nietzche a la península .Maragall es autor d’altres poemes com la vaca cega ...La seva obra poetica relativament breu esta  Constituida per cinc llibres :Poesiaes ,Visions i cants ,Disperses ,Enlla ,Seqüencies .L’obra poetica de Maragall es inseparable del seu concepte De (paraula viva) expressat als articles Elogi de la paraula i Elogia de la Poesia i que suposa una defensa d’ascendencia ROMàntica de l’emoció en el Procés d’elaboració del poema segons Maragall hivia de retornar la intensitat Perduda al llenguatge desgastat per l’us quotidià .Josep carner es un dels mes grans poetes  catalans del Segle XX mes enllà fins i tot de L’època estricament noucentisme  ser un moviment Cultural i ideològic molt present a la Catalunya dels primers trenta Anys del Segle XX. El seu programa modernitzador i catalanista el Reflectien la literatura i l'art del moment, però També va influir en el desenvolupament científic i econòmic de principis de Segle.Va neixare a Barcelona 1884 era d’una família petit burgesa ,va escriure Ja des de petit ,estudia dret i filosofia ,des del 1939 fins 1945 va viure a Mèxic  i mes endavant es tranllada a Bèlgica d’on era Emile Noulet la seva segona dona ,on era mestre a al a Universistat Lliure de Brussel.Les i mor a Brussel·les el 1970.Carner se’l Coneixia com Príncep dels poetes i també com prosista i traductor ,i tingues Sempre fama s’excel.Lent conversador per la seva finor i ,alhora la seva ironia Un dels trets que mes el caracteritzaren .En la seva trajectòria poètica passa Per una primera etapa modernista es convertí en el màxim representat del Noucentisme poètic Els fruits saborosos ,Auques i ventalls ,La inútil ofrena ,El cor quiet ,s’adscrigué a una poesia de caire simbolista mentre que l’extens Poema narratiu NabÍ que pregue com a pretext la historia bíblica de Jonàs dins El ventre d’un peix reflectia les seves inquietuds metafísiques tot desplegant Una gran quantitat de recursos ,també cal destacar les proses de Les bonhomies ,La creació d’Eva i altres contes ,en teatre va ser un autor d’obres com El Giravolt de maig ,com  a traductor desplega Una intensitat activitat en acurades versions com Charles Dickens ,Lewis Carrol...En tota la obra Carner demostra ser un gran creador de llenguatge Literari en una difícil combinació de registre culte i popular de naturalitat Aparent i molt rigorosa elaboració .Jacint verdager es utor mes important de la literatura catalana Del segleXIXper una Raó va ser capaç d’escriure una poesia enormement ambiciosa I també una bona prosa ,ell tot sol va dur a terme la tasca que no s’havia fet Al llarg de tres segles .Va neixare el 1845 a Folgueroles ve d’una família Pagesa,als Déu anys va ingresar al seminari de Vic i el 1870 fou ordenat Sacerdot ,va ser víctima d’una enèmia cerebral ,s’instal.Là al palau del Marques de Comillas a la rambla de Barcelona .El 1877 guanya  els joscs Florals gracies en el poema L’atlantida ,el 1866 emprengué un viatge a Terra Santa que li produí una Profunda impressió,de retorn a Barcelona li portan desgracies per dues raons :per la practica de l’exircisme i l’altre multiplica les donacions que feia als Pobres com a almoiner del marques de Comillas fins a l’extrem de carregar-se de Dutes ,després es va translladar a Santuari de la Gleva ,Osona ,pero va Resistir l’aillament i torna a Barcelona .Li van suspendre el carrec de capella ,quant ja estava malat el van translladar a Vil.La Joana on va morir. Verdaguer Va ser un autor popular en bona part per la seva poesia lírica ,els seus poemes Tractan sobre ,la tematica mística i l’amor per la naturalesa pero sense Oblidar el registre amorós i el patriotic .Les seves obres mes ambiciodes son Dos extensos poemes epics ;L’Atlantida 1877 i Canigó 1885 la primera es una Epopeia on la descoberta del continent América es barreja amb elements Mitologicsi el segon parla sobre un dels grans classics de la literatura Catalana de tots els temps consisteix en una exaltació de tall llegendari i Clara influencia romantica ,s’hi barregan alguns personatges historics,també Poder dir que Jacint verdaguer es conegut per la seva obra en prosa el podem Considerar el millor poeta catala del Segle XIX.

Ambé com prosista i traductor ,i tingues Sempre fama s’excel.Lent conversador per la seva finor i ,alhora la seva ironia Un dels trets que mes el caracteritzaren .En la seva trajectòria poètica passa Per una primera etapa modernista es convertí en el màxim representat del Noucentisme poètic Els fruits saborosos ,Auques i ventalls ,La inútil ofrena ,El cor quiet ,s’adscrigué a una poesia de caire simbolista mentre que l’extens Poema narratiu NabÍ que pregue com a pretext la historia bíblica de Jonàs dins El ventre d’un peix reflectia les seves inquietuds metafísiques tot desplegant Una gran quantitat de recursos ,també cal destacar les proses de Les bonhomies ,La creació d’Eva i altres contes ,en teatre va ser un autor d’obres com El Giravolt de maig ,com  a traductor desplega Una intensitat activitat en acurades versions com Charles Dickens ,Lewis Carrol...En tota la obra Carner demostra ser un gran creador de llenguatge Literari en una difícil combinació de registre culte i popular de naturalitat Aparent i molt rigorosa elaboració .

Entradas relacionadas: