Maquines alternatives

Enviado por Carla y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,69 KB

 

1.
Les maquines tèrmiques són les que transformen l'energia tèrmica en energia mecànica o a l'inrevés. Un motor tèrmicés una maquina motriu que transforma l'energia tèrmica o la calor en energia mecànica.Maquines tèrmiques de combustió externa el combustible es crema a fora de la màquina i s'aprofita la calor despresa per escalfar i vaporitzar l'aigua. El vapor d'aigua produit és el que s'encarregarà, a través d'una sèrie de dispositius, de realitzar el treball motriu. Maquines de combustió interna e combustible es crema a l'interior de la màquina i són els gasos produits en la combustió els encarregats de produir el treball motriu.Maquines alternatives deuen el seu nom al fet que incorporen un èmbol o pistó que té moviemtn rectilini alternatiu i un mecanisme de biela-manovella per a transformar el moviement alternatiu en moviemnt de rotació.En canvi, les maquines rotatives produeixen directament el moviment de rotació.

2.
L'augment de pressió provocat per l'escalfament de l'aigua, que es transforma en vapor, mou un pistó, el qual, al seu torn, fa girar una roda; el cilindre compta amb una vàlvula de sortida. En cremar combustible s'obté vapor d'aigua que recorre un circuit fins a arribar a un cilindre, en el qual empeny un pistó que al seu torn mou una roda. Quan el pistó aconsegueix l'extrem del cilindre, s'obre la vàlvula de sortida, i el pistó torna cap a l'esquerra empès per la roda. Al final d'aquest recorregut del cilindre es tanca la vàlvula de sortida i es torna a obrir la válvula.

3. Els motors de 4T utilitzen la gasolina com combustible i, amb un mecanisme biela-manovella, transformen el moviment rectilini alternatiu del pistó en un moviment de rotació, igual com ho fan les màquines de vapor. El cicle de 4T també és conegut com "CICLE  OTTO"
1T. ADMISSIÓ: Comença quan el pistó està a punt d'arribar al PMS (Punts mort superior). La vàvula d'admissió s'obre a través de l'arbre de lleves accionat per la corretjCia o cadena de la distribució. La depressió (buit) provocada pel desplaçament del pistó cap a la part inferior del cilindre PMI, xucla l'aire de l'exterior que omple el cilindre. En aquest proces s'engega la gasolina dins del cilindre através de sistema d'injecció electrònica.
2T. Compressió: Comença tot just després del temps d'admissió. La vàlvula d'admissió es tanca i el pistó, desplançant-se cap a la part superior del cilindre, comprimeix la mescla d'aire just abans d'arribar al PMS.
3T. Explosió: Després de la compressió, una guspira produïda per la bugia inflama la mescla i provoca l'explotació. En aquest moment és produeix una gran quantitat de gasos que empenyen amb força el pistó cap a la part inferior del cilindre (PMI).
4T. Escampament: Un cop el pistó ha arribat a la part inferior del cilindre, s'obre la vàlvula d'escapament i surten eks gasos gràcies al moviment escendent del pistó. Quan el pistó arriba al PMS, la vàlvula d'escapament es tanca, s'obre la d'admissió i el cicle torna a començar pel primer temps. 

(Només el tercer temps és productiu)


CICLE DIESEL:


El motor diesel té cilindres que segueixen un cicle de quatre temps, com el de gasolina però amb algunes diferències. En l'admissió només entra aire dins del cilindre que és comprimit fortament pel pistó fins arribar quasi al PMS. Llavors el combustible, romalment gasoil, és traduit a alta pressiódins del cilindre directament o a través de la cambra de combustió per un injector que és accionat per una potent bomba. El combustible entra en contacte amb l'aire calent i es produeix la cambustió. La resta segueix igual que un motor de cicle Otto.

4T i 2T:


Les motocicletes utilitzen motors d'explotació. Les més grans i potents acostumen a dur motors de 4T, mentre que les més petites utilitzen motors de 2T. Els motors de 2T són més lleugeres i més senzills que el de 4T, però funcionen de manera molt similar i utilitzen gasolina mesclada amb oli que lubrifica totes les parts mòbils del motor per reduir el fragment. 

PILES DE COMBUSTIBLE:


LES PILES DE COMBUSTIBLE PRODUEIXEN ELECTRICITAT A PARTIR D'UN COMBUSTIBLE, NORMALMENT L'HIDROGEN I EMETEN VAPOR D'AIGUA A L'ATMOSFERA QUE NO ÉS CONTAMINANT NI PRODUEIX L'EFECTE HIVERNACLE. MENTRETINGUIN COMBUSTIBLE PODEN GENERAR ELECTRICITAT.

Entradas relacionadas: