Manuel de pedrolo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

 
Manuel de Pedrolo va né ixer l' any 1918 a l' Aranyó a la comarca de Segarra i va morir l' any 1990.De jove li va agradar la medicina però els seus estudis es van anar en orris en explotar la guerra civil. Casat i amb una filla es va instal· lar a Barcelona. A partir de l' any1974 va ser un escriptor de llengua catalana. Va aconseguir el Premi d' Honor de les Lletres Catalanes i é s un dels escriptors mé s importants, i sens dubte el mé s prolí fic i mé s llegit de la literatura catalana. Tan en la novel· la com en el teatre ha practicat un simbolisme d' intencions crí tiques. En el seu teatre trobem obres dramà tiques de l' absurd i vinculades en el context social.
Colpí : Tocar, encertar, amb una certa força.Anorreà : Anihilar.Fat: Dit de menjar sense sal o insuficientment salat.Ressò : So degut a una ressonància.Llata: Barra de fusta, prismàtica, de 75mm d' ample.Cassigall: Pedaç mal cosit.Armer: Fabricant o venedor d' armes.Puix: Atès que, com que.Trasmudada: Canviada talment que sembli una altra cosa.Pugnaç : Inclinat a combatre, bel·licós, agressiu.Deglució : Pas de substàncies de la boca al estómac.Enquimerava: Fer agafar quimera (visions) a algú.Recanç a: Greu que sap haver fet alguna cosa.Reixat: Guarnit, proveït de reixa o reixes.Mà users: Nom de diverses armes de repetició.Entaforaren: Amagar, especialment en un forat, racó, amagatall.Clapa: Clap, especialment de clor.Encetats: Començar a gastar alguna cosa menjant-ne, tallant-ne un tros.Trescat: Caminar, treballar, afanyosament, apressadament.Trona: Accessori de les esglésies, destinat a la predicació.Gitar: Llançar, tirar.Ací : En aquest lloc.Celí stia: Claror dels estels.Bleixava: Alenar, especialment amb fatiga.Adé s: En un temps passat o esdeveniment molt pròxim al present.

Entradas relacionadas: