Maneres d'augmentar l'aigua disponible

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,75 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!L'energia endosomàtica és l'energia que contenen els aliments, un Cop transformada, i que fa possible les activitatsvitals de les cèl·lules d'un ésser viu. L'energia endosomàtica va lligada almetabolisme dels organismes, mentre que l'energia que consumeixen per a viure, Però que circula fora del metabolisme, és l'energia exosomàtica.

L'energia exosomàtica és un tipus d'energia del qual es beneficia especialment L'ésser humà i que té la Característica que s'utilitza fora del propi cos. Per exemple, encuinar aliments, utilitza unafont energètica (llenya,carbó,gas natural,electricitat). L'energia dels Aliments consumits, en canvi, ésenergia endosomàtica

Desforestació: és la pèrdua de Boscos degut a la tala abusiva de territoris i així com els incendis forestals, Tot això causat per els éssers humans.  

Es la desforestació i la pèrdua de Sol degut a l’erosió

Les fonts d’energia:

No renovables

Son les que s’obtenen de recursos naturals que poden arribar a esgotar-se: Tenen un llarg procés de formació (carbó, petroli, gas natural...)

Renovables:

son les que funcionen amb recursos naturals i es regeneren contínuament (vent, sol...)

Energies Alternatives:Hidràulica:

sobte a partir de la força de l’aigua Quan cau per produir electricitat.

Energia solar

Producció d’energia a Partir de les radiacions del sol: la forma mes interessant es la fotovoltaica: Transformar la radiació solar en energia elèctrica.

Eòlica:


transforma La força del vent en energia elèctrica mitjançant generadors.

Mareomotriu

Aprofita la força de les marees per produir energia

. Geotèrmica:

aprofita La calor interior de la terra per a obtenir aigua calenta, vapor i Electricitat.

Biomassa:

obté energia apartir de l’aproiftament Dels residus organics, agrícoles, ramaders foestals o industrials. Pot ser per Combustió directa o de la seva tranformacio en combustibles com alcohol, gas Metà


La vida a la Terra depèn de l'aigua. En forma de precipitacions, fluint per la superfície O pel subsòl, l'aigua és necessària per a tots els éssers vius de la Terra

Tot i que un 70% de la superfície de la Terra és coberta d'aigua, un 97% de l'aigua total Del planeta és salada i es troba formant els mars i els oceans. Per tant, Només un 3% de l'aigua del planeta és dolça i no tota es troba disponible per Als éssers vius terrestres:

Els recursos D'aigua de què disposen les persones són molt limitats i, a més, la Distribució de les pluges és desigual al planeta, per la qual cosa la Disponibilitat d'aigua no és igual a tot arreu.

Les condicions Climàtiques fan que l'aigua sigui un be escàs i mal distribuït. La quantitat D'aigua que consumeixen els diferents països està en funció del grau de Desenvolupament tecnològic de la societat.

Les Necessitats d'aigua són cada vegada més grans, però els recursos són Limitats. Només un ús racional de l'aigua pot permetre que l'activitat de les Persones i el desenvolupament siguin compatibles amb els recursos existents.

L'agricultura I la ramaderia són Les activitats humanes que consumeixen més aigua; Molta de l'aigua que S'utilitza per regar es malbarata a causa de l'evaporació i dels sistemes de Reg tradicionals com l'aspersió i la inundació. Actualment, les tècniques de Microgoteig de reg directe a les arrels de les plantes permeten un Aprofitament òptim de l'aigua.

La ramaderia També implica un important consum d'aigua:


L'aigua també Es necessita per a la majoria de processos industrials. S'utilitza aigua per refrigerar les màquines, per rentar i dissoldre Materials, principalment, i com a matèria primera. Les principals indústries Consumidores d'aigua són les centrals elèctriques, les papereres i les Siderúrgiques.

L'aigua Domèstica es Consumeix a les llars. La quantitat d'aigua que consumeixen les persones a Casa seva varia segons el nivell de vida del país on viuen

També es Consumeix molta aigua per regar jardins i camps de golf. L'aigua També es malversada en les fonts públiques i en els parcs Aquàtics. cada any Viu més gent a la Terra, cada any consumim més aigua, però la quantitat D'aigua de què disposem sempre és la mateixa. Quan obrim una aixeta, l'aigua Que en surt ve de les mateixes reserves subterrànies, dels mateixos rius i Rierols. Per tant, hem de canviar les nostres conductes i fer un ús racional De l'aigua: cal utilitzar-la sense desaprofitar-la.

Què podem fer per Estalviar aigua? Tancar l'aixeta quan ens rentem les dents o ens afaitem: s'estalvien 14 Litres. Rentar els plats a la pica amb el tap posat i amb l'aixeta tancada. Posar un dosificador o una ampolla plena a la cisterna del wàter: S'estalvien 10 litres per descàrrega. Revisar les aixetes que degoten i les cisternes que no tanquen bé. No engegar la rentadora o el rentaplats fins que no estiguin ben plens: S'estalvien 30 litres d'aigua cada vegada. No obrir al màxim les aixetes. Aprofitar l'aigua de pluja per regar les plantes de casa.

No regar les plantes del jardí amb mànega, cal utilitzar una regadora.

No rentar el cotxe amb una mànega d'aigua, és millor utilitzar una Galleda amb aigua. Donar suport a les campanyes a favor de la reducció del consum d'aigua.Entradas relacionadas: