Malalties socials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,79 KB

 

Salut I malaltia:


salut: Segons la OMS defensa que la salud és l'estat de complet de benestar Tant físic com mental i social, i no nomes com essència de Malalties.

Prevenció De malalties:


el Fet de que tinguem més o menys salut depèn de 3 factors:

> Biològic: Són aquells que depenen de la naturalesa de les persones (innats en La genètica). Ex: l'hemofília o alzheimer.

> Ambientals: Són les que depenen de l'entorn en que ens desenvolupem (temperatura, soroll, radiacions...). Ex: malària o còlera.

> Estil De vida: alguns hàbits com fumar, beure alcohol o consumir Drogues poden ser la causa d'algunes malalties.

MALALTIA:


és defineix com un estat en que hi ha un mal funcionament, Normalment d'un o diversos òrgans.

- Causes: tot allò que pot produir una malaltia des de factors externs Als organismes que impliquin trastorns interns dels òrgans o Funcionament de les cèl·lules.

- Símptomes: Forma com es manifesta una malaltia (febre, tos, dolor …)

- Diagnostic: Determinació de la natura d'una malaltia. Per a poder fer un bon Diagnostic, calen unes exploracions complementaries:

palpacions:
Estat dels òrgans interns.

>Exploracions Radiogràfiques:
(radiografies, tags, ecografies...) Informació més detallada dels òrgans.

Analítiques De sang o d'orina:
per detectar determinades : Substàncies.

Biòpsies :
extracció d'una mostra de teixit per fer un anàlisi.

Cultiu De microorganismes:
per confirmar la presencia de Gèrmens infecciosos.

TRACTAMENT: són els mitjans que permeten curar la malaltia, com els Fàrmacs, les operacions, els trasplantaments. Si la malaltia és Incurable s'apliquen els medicaments pal·liatius e disminueixen el Dolor o ajuden a millorar el funcionament del òrgan.

Tipus De malalties:


la Malaltia és l'estat de salut en que es troba una persona quan S'altera el estat físic, mental o social.

- Malalties Físiques: són les produïdes per una lesió, infecció o Processos degeneratius de l'organisme.

Malalties Infeccioses:
són les causades per algun agent patogen Invasor de l'organisme.

No Infeccioses:
són degudes a altres causes.

  - Mentals: Són les provocades per un mal funcionament del cervell, que Produeix una disminució de la capacitat mental o alguna alteració En la conducta.Entradas relacionadas: