Malalties diarreiques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,65 KB

 

Malalties lligades als hàbits: Alcoholisme:-
Problemes personals: alteracions hepàtiques, cardiovasculars, nutricionals, desnutrició, falta de vitamines, ... Problemes mentals: addicció, tolerància, ... - Problemes de salut pública: Urgències mèdiques, conducció i accidents, maltractaments, ...

Drogues:

(similar al alcoholisme) - Salut pública: Percepció de poc risc associat a les drogues. Malalties mentals associades. Altres addiccions: Tabaquisme, ludopaties, Internet (xats,...) , dopatge a l'esport, sedentarisme...

Nutrició:

Problemes personals i públics: Diversitat d'aliments des de la infància, vigilància nutrició en creixement. - Problemes més generals: ingesta d'aliments equilibrada (energia, vitamines, minerals, equlibri greixos i carbohidrats). - Anorèxia - bulímia: Ingestes desequilibrades en energia. Desequilibris hormonals i psicològics. - Obesitat: Problema personal i social. Dietes hipocalòriques, tractament quirúrgic.

Malalties no infeccioses: Alzheimer:

Pèrdua progresiva de neurones cerebrals. Acumulació de beta-amiloide, proteïna que destrueix mielina. Sembla predisposició genètica. - Riscos d'acceleració de la malaltia. - L'edat fa augmentar el risc. - Detecció per resonancia magnètica, TC i PET i test neuropsicològics. - Tècniques de retard de la malaltia: fisioteràpia, estimulació psicològica...

Malalties infeccioses: Bacterianes: Malària:


Vehiculada per el mosquit Anopheles i provocada pels protozous Plasmodium. Infecten eritròcit i hepatòcits. Cicle reproductor de 3 o 4 dies, provocant febres i anèmies. Transmissió pel mosquit picant a persones infectades. Curació: Medicaments antipalúdics. Mosquiteres per combatre els mosquits, vacuna de la malària.

Tuberculosi:

Provocada per bacil de Koch adquirit per infecció aèria. Infecten vies respiratòries i altres òrgans. Tos i petites hemorràgies, debilitat, sense tractament adequat mort. Séstén per migracions i sida.

Malalties diarreiques:

Es transmeten per excrements a aliments, aigua, insectes..- Còlera: Vòmits, diarrees intenses, deshidratació i febre alta. Pot provocar col.Lapse i mort.- Salmonel.Losi: Per protozous o bacteris en aiqües o aliments. Vòmits i diarrees no tan greus com còlera però poden tornar-se greus.- Tifus: Varis agents causants similars a còlera però amb erupcions cutànies. Aigua i aliments.

Víriques:


Grip:

Produïda per virus (RNA) escampat per vies aèries. Febre, faringitis, mal de cap, dolors musculars, debilitat... Pot complicar-se i ser perillosa. Sense tractament antibiòtic, si en cas de complicacions infeccioses. Vacunes, cada any per alta variabilitat mutacional.


Sida:


Se suposa una mutació a partir de virus de mones africanes. Afecta a uns 40 milions de persones. Països africans pot arribar al 30 % d'infectats. Ataca els limfòcits T responsables de la immunitat, provoca malalties poc freqüents i infeccions oportunistes. Es transmet per contacte sanguini, relacions sexuals sense protecció, part mare-fill.

Vaques boges:

Malaltia produïda per prions, adquirits per alimentació. Són proteïnes que s'acumulen a cèl.Lules nervioses i les anul.Len. Pot transmetre's a humans.

Vacunes i sèrums:

Vacunes es basen en la capacitat de l'organisme de crear anticossos contra antígens. Injecta microorganismes morts o innocus a l'organisme per provocar la síntesi d'anticossos. Triga temps a formar els anticossos, però l'acció és duradora.

Sèrums:

Injecció d'anticossos contra la malaltia, la protecció és immediata, la duració és per poc temps.

Antibiòtics:

Substàncies fabricades per microorganismes que impedeixen el creixement o maten altres microorganismes. El primer antibiòtic va ser la penicil.Lina. Els problemes de resistència dels microorganismes o bacteris, s'intenten solucionar amb antibiòtics de nova síntesi.

Hemofília: A:

absència o disminució del factor VII (globulina antihemofílica)

B:

absència o disminució del factor IX (factor de Christmas o de Leyden). Malaltia incurable, pero tractable. Tractament a demanda: administració del factor de coagulació un cop s'han detectat els primers símptomes de l'hemorràgia. Tractament de profilaxi: administració regular del factor de coagulació per tal de prevenir les hemorràgies. Tractament a demanda: administració del factor de coagulació un cop s'han detectat els primers símptomes de l'hemorràgia. Tractament de profilaxi: administració regular del factor de coagulació per tal de prevenir les hemorràgies.


REPRODUCCIÓ artificial. REPRODUCCIÓ in Vivó: conceptes: Bancs de semen, fecundació interna i inseminació artificial. REPRODUCCIÓ in vitro: es una tècnica de reproducció assistida que consisteix en posar en contacte, en un laboratori, un o més òvuls de la dona amb l’esperma. L’objectiu és afavorir la fecundació si hi ha un problema que la dificulta. Aquesta tècnica s’aconsella com a tractament per a parelles amb diferents tipus d’esterilitat. REPRODUCCIÓ ASSISTIDA: Qualsevol tècnica d'ajut a la reproducció. Principalment utilitzades pel diagnòstic preimplantaconal (DGPI) Ordre:  1. Obtenció d'òvuls, preimplantació, succíó externa... 2. Fecundació in vitro. Cultiu de (pre)embrió de poques cèl.Lules. 3. Anàlisi dels preembrions anteriors, cas d'útils. 4. Implantació dels embrions.

CÀNCER

Creixement anormal de les cèl·lules sense control. Tipus:

Benigne

No envaeix teixits ni òrgans. Queda delimitat.

Maligne

Forma protuberàncies, s’escampa a través de la sang (metàstasi). És molt perillós. Altera les funcions dels òrgans. Cal extirpar o tractar.

TRACTAMENTS DEL CÀNCER: Quirúrgics

Extirpació de parts internes o externes del cós (abans de la metàstasis)

Radiològics

Radiacions ionitzants Químics:
Productes citostàtics i productes per apoptosi cel·lular d’origen vegetal. Efectes secundaris de la quimioteràpia: Anèmies, Leucopènies, Trombopènia.

Biològics

Dos tipus:

Immunoteràpia

Treballs per trobar anticossos específics contra les cèl·lules cancerígenes.

Transplantaments

De medul·la òssia.

Entradas relacionadas: