Maison carre

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,04 KB

La maison carré es un temple roma construit a Nimes (França) lany 16 ane durant lepoca del primer emperador roma. Octavi August - va governar Roma durant 45 anys. va concentrar en la seva persona els poders de dret a legislar, a convocar el senat, a exercir el dret de vet a qualsevol decisió del senat o de les magistratures. també va assumir limperium: poder executiu i poder sobre lexercit. limperi sorganitzava en provincies, totes controlades amb el cens. Durant el seu govern el poble romà recobrà la confiança en el sistema polític i en lorgull desser ciutada roma. Va fer seus els principals homes de lletres: Titus Livi, horaci, Virgili i inaugura una nova etapa on moral i religio anaven unides.
B. lestil de la maison Carré es el roma imperial. es un temple de planta rectangular: la llargada es aprox. el doble que la amplada, hexastil, pseudoperipter amb les columnes adossades a la cela. Té dos espais: - pronaos amb 12 columnes i cella que no esta dividada pero podria haverho estat per albergar diferents divinitats.
El temple es petit format i presenta caracteristiques propies de lecleci roma. - el podi, elevat, es on sasenta el temple i prové de la tradicío etrusca. - Al temple shi accedeix només per un accés: lescalinata, a diferencia del stemples grecs que tenien lacces pels 4 costats. - la planta es grega, les columnes i lentaulament tmb.
Els elements de suport són les columnes del portic i el mur de la cela, ja que les columnes adossades presents també en altres temples romans, perden la funció de suoport. Les columnes són dordre corinti i tenen el fust acanalat i els capitells amb fulles dacant i ornaments florals. Lelement suportat es lentaulament format per un arquitrau amb tres platabandes, fris decorat amb motius florals, cornisa i forntó sens decoració.


És un temple auster i poc decorat, no hi ha relleus ja que els romans valoraven més linterior que lexterior. El temple respon a la concepcio de lespai romana. unica entrada di accces. Per tant la part frontal esta mes cuidada que la resta. els laterals tenen les coumnes adossades i no existeis lopistodomo. moltes vegades construien una paret adosssada en aquest cantó.
C. Aquest santuari el va fer construir Agr, encarregat dorganitzar la infraestructura consturida per un arquitecte narbonès que es va inspirar en el temple romà dedicat a Apolo Sosià i en la decoració floral de lara Pacis per decorar el fris. Estava dedicat als numens de Roma i Cai i luci Cesar, nets daugust i fills de la seva filla Julia i d'Agripa i fou erigit en honor de lemperador i de la seva familia. A banda de la funció honorifica i religiosa, es va construir x a contribuir a la romanització de la Galia ia cohesionar les provincies de limperi. Larquitectura romana tenia aquesta funció. Daquesta epoca ens queden els aqueductes de Tarragona i Nimes, arcs de triomf, amfiteatres, teatris. A lió van construir un altar gegant amb lobj. dimpresionar els barbars i introduirlos en el culte dels romans

Entradas relacionadas: