Lorentz indarra

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,04 KB

 

Eguneroko bizitzako hainbat elementutan ikus Daiteke indar magnetikoak eragina duela karga elektrikoen gain. Horrela hodi Katodikoko (elektroiak) telebista batean ikusten den irudia distortsionatu egin Daiteke iman bat gerturatuz. Orain indar horren nondikorakoak aztertuko dira eremu magnetiko uniforme baten eraginpean.

KARGA HIGIKORRAREN KASUAN

Karga higikor bat eremu magnetiko uniforme Baten eraginpean jartzean honako ezaugarri hauek dituen indar bat jasango du:

·Indarra ez da inoiz agertzen karga Geldi badago, karga higitzen aritu behar du.

·Nahiz eta higitzen aritu bada Egoera bat indarrik agertzen ez dena eta da higiduraren eta eremuaren norabidea Berbera denean, hau da paraleloak direnean.

·Paraleloa ez den norabidean Higitzen bada indarra jasango du eta indar hori aldatu egingo da bien norabideek Osatzen duten angeluaren arabera, besteak beste.

·Abiaduraren eta eremu magnetikoaren balioek eragin zuzenki proportzionala dute indar horretan

Ezaugarri horiek barneratzen dituen indar Magnetikoaren legeari Lorentz-en legea deritzo eta honela dio, higitzen ari den Karga elektriko bat eremu magnetiko uniforme baten sartzean jasaten duen Indarra sartu den kargaren zuzenki proportzionala eta horren abiaduraren eta Indukzio magnetikoaren arteko biderkadura bektorialaren zuzenki proportzionala Da.


Ekuazio horren arabera, beraz, indar Magnetikoak honako ezaugarri hauek ditu:

·Lorentz-en indarraren modulua hauxe Da: , non α abiadura bektorearen eta indukzio magnetiko Bektorearen arteko angelua den.

·Indar horren norabidea, Biderkadura bektorialaren esanahia jarraituz, beti da perpendikularra abiadura Bektorearena eta indukzio magnetiko bektorearena.

·Indar horren noranzkoa kargaren Zeinuaren araberakoa da. Karga positiboaren kasuan, biderkadura bektorialaren Esanahia jarraituz, noranzkoa beti da abiadura bektoretik hasita indukzio Magnetikoraino angelu motzena ibiltzean kortxo-kentzaileak jarraituko lukeen Bidearena. Horretarako oso erabilia den ezkerreko eskuaren erregela izenekoa Erabil liteke (ikus irudia)

Hatz erakuslea: indukzio magnetikoaren norabide-noranzkoa erakusten Duena.

Hatz luzea: kargaren abiaduraren norabide-noranzkoa erakusten duena.

Erpurua: Lorentz-en indar magnetikoaren norabide-noranzkoa erakusten duena.

Karga negatiboen Kasuan noranzkoa horren aurkakoa izango da.

·Abiadura eta indar magnetikoa beti Perpendikularrak direnez, baita partikularen norabidea eta indarra ere, beraz, Indar magnetikoak ez du lanik egiten karga desplazatzen doan ahala. Horrek Erakusten du eremu magnetikoa ez dela kontserbakorra, hau da, eremuaren lana ez Dagoela posizioen menpe.

·Abiadura eta indarra Perpendikularra direnez indar horrek ez du inoiz abiaduraren modulua aldatuko, Baizik eta norabidea soilik.

Azkena aipatutako ezaugarri horren aplikazio Praktikoak asko dira. Horrela, kargak Eremu magnetiko uniforme batean perpendikularki sartzean gertatzen dena oinarri Gisa hartzen dute hainbat aparatuk neurketak egiteko.

Karga sartzean, eremuan jasaten duen indar Magnetikoa perpendikularra denez abiaduraren norabidea aldatuko du une oro Modulua aldatu gabe, eta horrela kargaren ibilbidea beti plano berean dagoen Zirkunferentzia izango da eta indar magnetikoa izango da indar zentripetuaren Eragina egingo duena. Newtonen 2. Legea aplikatuz zirkunferentziaren erradio, Karga, masa eta abiaduraren arteko erlazioak kalkula daitezke:

Ibilbidearen erradioa eremuan sartu den Kargaren masaren eta abiaduraren proportzionala da beraz, eta kargaren eta Indukzioaren alderantziz proportzionala.

Horretan oinarritzen dira masa-espektrometroa (masa diferenteko partikula kargatuak bereizteko) eta ziklotroia (partikula Kargatuak azeleratzeko) bezalako aparatuak.

EROALE LINEAL BATEAN

Eroale lineal batean korronte elektrikoa pasatzean Norabide neto bera duten hainbat elektroi daudenez (), horiek eremu magnetiko batean sartzean jasango duten indar Magnetikoa azken batean eroaleak jasango duen indar magnetikoan bihurtuko da.

Kasu honetan Lorentz-en legea eroaleko Korronte-elementu diferentzial bati aplikatu beharko zaio() eta indar-elementuak kalkulatu, ondoren horiek denak batuko Dira integrazioa erabiliz eta honela lortuko da eroale lineal luze batek jasaten duen Indar magnetikoa eremu magnetiko batean sartzean korronte neto batekin, ; non I korronte elektrikoaren intentsitatea den eta eroalearen luzera Bektore moduan adierazita.

Irudian ikusten den modura, Lorentz-en legean bezala, Biderkadura bektorialaren definizioa jarraituz lor daiteke indarraren norabidea Eta noranzkoa eroaleko intentsitatearen eta indukzio magnetikoaren Norabide-noranzkoetatik abiatuz.

Entradas relacionadas: