Logica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,16 KB

 
LOGICA->branca de la filosofía.Validesa del raonament,
aspecte formal del llenguatge.
Característiques:
1.Llenguatge diferent al natural2.finalitat(acabar amb
els inconvenients del llenguatge natural[doble sentit,
sinónims,ironies,bromes])3.llenguatge artificial, precis
i abreviat 4.llenguatge de la ciencia.
ARGUMENTS: 2
elements: premisses o proposicions(amb sentit ple) i
conclusio(depen de les premisses).
TIPUS: Induccio i
deduccio.
INDUCCIO: Sòcrates l'utilitza; premisses
particulars->conclusio general(relacio de probabilitat
[depenent del nº de premisses, +o- probable conclusio],
amplia la informacio[+k a les premisses]).
DEDUCCIO:
Descartes l'utilitza; premisses generals->conclusio
particular(relacio de necessitat[de les premisses inicials
nomes una conclusio determinada], no amplia informacio
[conclusio ja inclosa a les premisses]).
FORMALITZACIO: abrevia amb una serie de simbols.
Premisses simples o atomiques/premisses compostes o
moleculars.
CONNECTORS: conjunció: "i"->" ";disjuncio:
"o"->" ";
condicional: sentit de causa i consequencia,
"si X,llavors Y"->"?";
bicondicional: exclusivitat entre
la causa i la consequencia,"nomes si X,llavors Y"->
"?";
negacio: "no,ni"->"¬".TAULES VERITAT: determinar
si un argument es V o F.
Conjuncio: totes F - (V,V) k es V;
Disjuncio: totes V - (F,F) k es F; Condicional: totes V - (V,F)
k es F;
Bicondicional: (V,V) i (F,F) son V/ (V,F) i (F,V) son F;
Negacio: al reves k la no negada.2 premisses atomiques->
p: V,V,F,F/q:V,F,V,F///3 premisses atomiques: p:Vx4,Fx4/q:V,Vx2,F,Fx2/r:Vx1,Fx1.Tautologia->tot V. Contradiccio->
tot F.
Indeterminacio->al menys 1 de cada.

Entradas relacionadas: